ފަހުގެ ޚަބަރު

ރިޕޯޓް

ދުނިޔެ

ދީން

ވިޔަފާރި

ކުޅިވަރު

ADVERTISEMENT

މުނިފޫހިފިލުވުން

ތަފާތް

ވާހަކަ

Latest Post

ދައުރު ހަމަވާން ގާތްވުމުން ޖޭއެސްސީ އިސްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ވެރިކަމުގެ ދައުރު ހަމަވާން އަހަރަކަށްވުމުން ސަރުކާރުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ކޮމްޕޮޒިޝަން ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިރޭ ބުނީ ޖޭއެސްސީ...

Read more

އަލަމްގިރި މައްޗަށް ދެއަހަރާއި ނުވަ މަހުގެ ހުކުމެއް

ބަނގްލަދޭޝް ޒުވާނެއް ކަމަށްވާ އެމްޑީ އަލަމްގީރް (އަލަމްގިރި) ގެ މައްޗަށް ފަހުން އުފުލާފައިވާ އޮރިޔާން ކާޑު ހެދުމުގެ ކުށުގެ 40 ދައުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ،...

Read more

އޮޔާ ދަމައިގަތް ޓޫރިސްޓަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

ކ. ގުރައިދޫގައި ސްނޯކްލިންއަށް ގޮސް އުޅުމުގެ ތެރެއިން އޮޔާ ދަމައިގަތް ޓޫރިސްޓަކު ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 10:15 ހާއިރު...

Read more

އަލަށް ގުޅުނު ފުލުހުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ އަލަށް ގުޅުނު ފުލުހުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އައްޑޫ ސިޓީގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ނޭޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލިސިންގ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓް ގައި އިއްޔެ ބޭއްވި...

Read more
Page 1 of 3767 1 2 3,767