ފަހުގެ ޚަބަރު

ރިޕޯޓް

ދުނިޔެ

ދީން

ވިޔަފާރި

ކުޅިވަރު

ADVERTISEMENT

މުނިފޫހިފިލުވުން

ތަފާތް

ވާހަކަ

Latest Post

ތިނަދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންގެ ބިން ހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރަން އެމްޓީސީސީއަށް

ގދ.ތިނަދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންގެ ބިން ހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން އިއްޔެ އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މި މަޝްރޫއު ހަވާލުކުރުމަށް އިއްޔެ...

Read more

ގދ.ތިނަދޫގައި ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއް ހަދަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ގދ.ތިނަދޫގައި ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މި މަޝްރޫއު ހަވާލުކުރުމަށް އިއްޔެ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު އާދަމް...

Read more

މި އޮތީ މަސްދަޅުގައި މަސްބަތް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތުގެ ރެސިޕީއެއް!

މި ފަހަރު މިއޮތީ މަސްދަޅު ބޭނުންކޮށްގެން ތިރީހަކަށް މިނިޓުގެ ތެރޭގައި ކައްކާލެވޭނެ ކެއުމަށް މީރު މަސްބަތްގަނޑެއްގެ ރެސިޕީއެކެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރުގެ ސުފުރާގައި މި މަސްބަތް ހިމަނާލުން...

Read more

ކަޅު ހެދުން ދޮންނަ އިރު އެލްމެނިޔުން ފޮއިލް އަޅަނީ ކީއްވެކަން އެނގޭތަ؟

އަންނައުނު ދޮވެ ހިއްކުމަކީ މިޒަމާނުގައި އެހާ އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫނެވެ. އޮޓޯ ދޮންނަމެޝިނުތަކާއެކު އެއްޗެހި ދޮވުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުތަކަށް ހައްލު ލިބުމާއި ވަގުތު ސަލާމަތްވުމުގެ އިތުރުން ހައްޓަށް...

Read more

ނޯރާގެ ޝައުގުވެރިކަން ހެލެންގެ ބައޯޕިކަކަށް

"އައިޓަމް ގާލް" އެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވި ސަލްމާން ޚާންގެ ދޮންމަންމަ ހެލެންގެ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާއަކަށް ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ނެށުންތެރިޔާ ނޯރާ ފަތުހީ ބުނެފިއެވެ. އަބޫ...

Read more
Page 1 of 4908 1 2 4,908