ފަހުގެ ޚަބަރު

Tease Ad

ރިޕޯޓް

ދުނިޔެ

ދީން

ވިޔަފާރި

ކުޅިވަރު

ADVERTISEMENT

މުނިފޫހިފިލުވުން

ތަފާތް

ވާހަކަ

Latest Post

ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

ނ.ވެލިދޫގައި ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ. އޭނާ ނިޔާވީ ރޭގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައިކަމަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަސްމާ ޙުސައިން އާއި ހަވާލާދީ "އަވަސް'' އިން...

Read more

އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކާއި ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން ބަސް ބުނުމަށް ގޮވާލަން – ޕީޕީއެމް

އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ލާއިންސާނީ ހަމަލާތަކާއި ދެކޮޅަށް އަދުގެ ސަރުކާރުން ބަސްބުނުމަށް، އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް) އިން މިއަދު ގޮވާލާފިއެވެ. ޕީޕީއެމް...

Read more

އިންޑިއާ ވޭރިއަންޓް އަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް އޮތް ބިރެއް – ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

އިންޑިއާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޯވިޑް 19 ގެ އައު ވޭރިއަންޓް އަކީ، މުޅު ދުނިޔެއަށް އޮތް ބިރެއް ކަމަށް، ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން ބުނެފިއެވެ. "ބީ.ވަން.ސިކްސް ވަން...

Read more

ކޮމިޓީއިން އިސްތިއުފާ ނުދެން – މެމްބަރު އާޒިމް

އެމްއެމްޕީއާރުސީ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ބަލަމުންދާ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއިން އިސްތިއުފާ ދީފައި ނުވާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ލީޑަރު، މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ...

Read more

ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދު ތަކަށް ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދު ތަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް، މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފިއެވެ. މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ބުނެފައިވަނީ، މިއަދު...

Read more

ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަން ތަކެއްގައި 3 މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހިންގި އޮޕަރޭޝަން ތަކެއްގައި 3 މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން މިއަދު ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުންގެ...

Read more
Page 1 of 2056 1 2 2,056