ފަހުގެ ޚަބަރު

ރިޕޯޓް

ދުނިޔެ

ދީން

ވިޔަފާރި

ކުޅިވަރު

ADVERTISEMENT

މުނިފޫހިފިލުވުން

ތަފާތް

ވާހަކަ

Latest Post

287,000 ރުފިޔާއާއި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޑްރަގާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޑްރަގާއި ފައިސާއާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރީ ޢުމުރުން 36 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމަން މިއަދު ކްރިމިނަލް...

Read more

ފުލުހުންނަށް މަރުގެ އިންޒާރުދިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުންނަށް މަރުގެ އިންޒާރުދިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރީ 25 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ވަނީ އޭނާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް...

Read more

ބައެއް ރަށްތަކަށް މިރޭ ވިއްސާރަކުރާނެ: މެޓް

ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ އެކި ހިސާބަށް މިރޭ ވިއްސާރަކުރާނެ ކަމަށާއި ބައެއް ރަށްރަށަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސެންޓަރ (މެޓް އޮފީސް) އިން ބުނެފިއެެވެ....

Read more

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ދީން ހަތިޔާރަކަށް ނުހަދާނެ: ޝިޔާމް

ފެންނަނީ ދީން ހަތިޔާރަކަށް ހަދައިގެން އުޅޭ ޕާޓީތައް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަކީ ދީން ހަތިޔާރަކަށް ހަދާނެ ކޯލިޝަނެއް ނޫންކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ޝިޔާމް...

Read more

ކޯލިޝަނުގެ ވަފާތެރި ލީޑާޝިޕުން ރައީސް ޔާމީނަށް ޚިޔާނަތްތެރިއެއް ނުވާނެ: ޑރ.ޝަހީމް

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކީ ރައީސް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ކަމަށާއި ކޯލިޝަނުގެ ވަފާތެރި ލީޑާޝިޕުން އެ މަނިކުފާނަށް ޚިޔާނަތްތެރިއެއް ނުވާނެ ކަމުގައި ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަދި...

Read more

ގޭގައި އަރާމު ކުރަން ނޯވެ މި ނުކުތީ ޑިމޮކްރަސީ ގެއްލޭތީ: ޑރ.ވަޙީދު

ގޭގައި ނޯންނަވައި ނިކުމެވަޑައިގަތީ ރާއްޖެއިން ޑިމޮކްރަސީ ގެއްލޭތީ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ދަރުބާރުގޭގައި މިއަދު...

Read more
Page 1 of 4332 1 2 4,332