ފަހުގެ ޚަބަރު

ރިޕޯޓް

ދުނިޔެ

ދީން

ވިޔަފާރި

ކުޅިވަރު

ADVERTISEMENT

މުނިފޫހިފިލުވުން

ތަފާތް

ވާހަކަ

Latest Post

26 އިން 29 އަށް ކަނޑުދަތުރު ކުރެވޭ ވަރަށް މޫސުން ތަންދޭތީ ޒަރޫރީ ތަކެތި ރަށްރަށަށް ގެންދިޔުމަށް އެދިއްޖެ

މާދަމާއިން ފެށިގެން އަންނަ ބުދަ ދުވަހާ ހަމައަށް ކަނޑުދަތުރު ކުރެވޭ ވަރަށް މޫސުން ތަންދޭކަމަށް މެޓް އޮފީހުން މައުލޫމާތުދޭ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކާބޯތަކެއްޗާއި...

Read more

ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މަޑިފުށީ އަންހެން ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ތ.މަޑިފުށީ އަންހެން ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީތ. މަޑިފުށި/ނައިޓްރޯސް، އުމުރުން 14 އަހަރުގެ (މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: ވ.ނާލިސް) އާއިލާއަށް ޚަބަރެއްނުވެ...

Read more

އޮޔާދަނިކޮށް ފެނުނީ މަރުވެފައި އޮތް އަންހެނެއް

ސިނަމާލެ ބްރިޖާ ދިމާލު ކަނޑުމަތިން މިއަދު އޮޔާދަނިކޮށް ފެނުނީ މަރުވެފައި އޮތް އަންހެނެއް ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެފި އެވެ. އޮޔާދަނިކޮށް ފެނުނު މީހަކު ކަނޑުމަތިން ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި...

Read more

މިނިވަން ދުވަހުގެ ޝިއާރަކީ ”ދިވެހީންގެ އަމިއްލަވަންތަކަން، ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަން“

މިއަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ޝިއާރަކީ "ދިވެހީންގެ އަމިއްލަވަންތަކަން, ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަން" ކަމުގައި ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ކަނޑައަޅުއްވައިފިއެވެ. ދިވެހި ބަހާއި ތަރިކައާއި ސަގާފަތާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން މިއަދު...

Read more

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީންނަށް ހުއްދަ ދޫކުރުމާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް

ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީންނަށް ހުއްދަ ދޫކުރުމާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ހޯމް މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނެއްގައެވެ. އެ އިއުލާނުގައި...

Read more

ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ގަސް އިންދުމުގެ ހަރަކާތެެއް ކުރިއަށް ގެންދަނީ

މިއަހަރުގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ސްޓެލްކޯއިން ގަސް އިންދުމުގެ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އެކްސްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ޙުސައިން...

Read more
Page 1 of 6298 1 2 6,298