ފަހުގެ ޚަބަރު

ރިޕޯޓް

ދުނިޔެ

ދީން

ވިޔަފާރި

ކުޅިވަރު

ADVERTISEMENT

މުނިފޫހިފިލުވުން

ތަފާތް

ވާހަކަ

Latest Post

ޔާމީން، ފަނޑިޔާރަކަށް އިންޒާރު ދެއްވި މައްސަލައެއް ފުލުހަށް

އިދިކޮޅު ލީޑަރު، ރައީސް ޔާމީން ފުލުހަކަށް އިންޒާރު ދެއްވިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް، ޖޭ.އެސް.ސީން ފުލުހަށް ހުށައަޅައިފިއެވެ. ޔާމީން އިންޒާރުދެއްވިކަމަށް ޖޭ.އެސް.ސީން ވިދާާޅުވެފައިވަނީ، އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ...

Read more

އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުމަށް ގޮވާލާ ކުރިއަށް ގެންދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުމަށް ގޮވާލާ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިރޭ ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. އެއްވުމުގެ ތެރެއިން...

Read more

ހިތާދޫ އައު އިންޖީނުގެއިން އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދޭން ފަށައިފި

ބ. ހިތާދޫގެ އައު އިންޖީނުގެއިން އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފިއެވެ. ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން ވިދާޅުވީ، ބ. ހިތާދޫގައި 28 އަހަރު ވަންދެން...

Read more

މިސްބާޙްގެ ކޮއްކޮ އިސްހާޤް ވެންޓިލޭޓަރުން ނަގައިފި

މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ގއ.ވިލިނގިލީ ފަަޅަށް ވަންނަ އުޅެނިކޮށް ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާލިބި ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ އިސްހާޤް ވެންޓިލޭޓަރުން ނަގައިފިއެވެ. އިސްހާޤްއަކީ މިހާދިސާގައި ނިޔާވި މިސްބާޙްގެ...

Read more

ރައީސްގެ ކޮންފަރެންސް ބޮއިކޯޓެއް ނުކުރަން- ނަރީޝް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ކައުންސިލްތަކަށް ބާއްވާ "ވިއަވަތި" ކޮންފަރެންސް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޮއިކަޓު ކުރީ ނޫން ކަމަށް އެކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އަހުމަދު ނަރީޝް...

Read more
Page 1 of 3293 1 2 3,293