ފަހުގެ ޚަބަރު

ރިޕޯޓް

ދުނިޔެ

ދީން

ވިޔަފާރި

ކުޅިވަރު

ADVERTISEMENT

މުނިފޫހިފިލުވުން

ތަފާތް

ވާހަކަ

Latest Post

ތިލަމާލެ ބުރިޖު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު ބިދޭސީއަކު މަރުވި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަނީ

ތިލަމާލެ ބުރިޖު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އުޅުނު ބިދޭސީއަކު މަރުވި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ބުރިޖުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް މި ބިދޭސީ މީހާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ...

Read more

”ސޮރީ ބޯއީސް“ ނަމަކަށް ކިޔާ ފިހާރައެއް ފަޅައިލި މައްސަލަ ބަލަނީ

''ސޮރީ ބޯއީސް'' ނަމަކަށް ކިޔާ ފިހާރައެއް ފަޅައިލި މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިިފިއެވެ. އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަ ތަކެތި ވިއްކާ މި ފިހާރައަކީ މާފަންނު މަޖީދީމަގަށްވާ ގޮތަށް ހުންނަ ފިހާރައެކެވެ....

Read more

14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަތާ 5 ދުވަސް

އުމުރުން 14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ. ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ މ.އެނބޫމާގެއާގެ، ޚަދީޖާ ޔަލްވީ (14އ) އާއިލާއަށް ޚަބަރެއްނުވެ ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާތީ...

Read more

ކުށްކުރުން އިތުރުވީ ކުށްވެރިންގެ ގިނަ ބަޔަކު އެއްވެސް ހަމައެއް ނެތި މުޖުތަމައުއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާތީ: ޝިފާން

މާލޭގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވެފައިވާ ސަބަބަކީ ކުށްވެރިންގެ ގިނަ ބަޔަކު އެއްވެސް ހަމައެއް ނެތި މުޖުތަމައުއަށް ދޫކޮށްލާފައިވުން ކަމަށް ފުލުހުން ތަރުޖަމާން އަދި އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ފޮލިސް...

Read more

އިސްރަށްވެހީންނަށް ބާއްވާ ”އުފާވެރި ރާސްތާ“ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

ކ.ގުރައިދޫ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގައި ތިބި ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅެވޭ 60 އިސްރަށްވެހީންނަށް ބާއްވާ "އުފާވެރި ރާސްތާ" ޕްރޮގްރާމް ފަށާފައިވާ ކަމަށް އިޖުތިމާއީ އަދި...

Read more
Page 1 of 6326 1 2 6,326