ފަހުގެ ޚަބަރު

ރިޕޯޓް

ދުނިޔެ

ދީން

ވިޔަފާރި

ކުޅިވަރު

ADVERTISEMENT

މުނިފޫހިފިލުވުން

ތަފާތް

ވާހަކަ

Latest Post

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނީ ޔާމިނު ހައްޔަރުކޮށްގެން: ޖާބިރު

ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޔާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ހައްޔަރުކުރުން ވަރަށް އަވަސް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޭނާއަށް ކާމިޔާބު ކުރެވޭނީ އޭރުންކަމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖާބިރު...

Read more

ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް މަޝްރޫޢުތައް ނިންމަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރާނެ: ރައީސް

ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް މަޝްރޫޢުތައް ނިންމަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެ މަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ މިރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ....

Read more

ކޮންގްރެސް ފަސްކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޟް

އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް ފަސްކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް...

Read more

ހުޅުމާލެ ހިޔާ ފްލެޓުގައި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ދެމީހުންގެ ބަންދު ޖަހައިފި

ހުޅުމާލެ ހިޔާ ފްލެޓުގައި ރޭ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ދެމީހުންގެ ބަންދަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން 8 ދުވަސް ޖަހައިފިއެވެ. ހިޔާ ފްލެޓުގައި...

Read more

ކޮންގްރެސް ފަސްކޮށްދިނުމަށް އާޒިމް އެދިވަޑައިގެންފި

މާދަމާ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮންގްރެސްއަށް ވަގު ގޮފިތަކެއް ހަދާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރައްވައި, އެ ކޮންގްރެސް ފަސްކޮށްދެއްވުމަށް އެދި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ. ކޮންގްރެސް...

Read more

މީޑިއާނެޓްގެ މައި އޮފީހަށް ބަޔަކު ވަދެ މީހަކަށް ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލައިފި

މާލޭ އޯކިޑު މަގުގައި ހުންނަ މީޑިއާނެޓްގެ މައި އޮފީހަށް ބަޔަކު ވަދެ މީހަކަށް ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އެކަމުގެ ރިޕޯޓު ލިބުނީ މިއަދު ހަވީރު 17:48...

Read more
Page 1 of 3592 1 2 3,592