ފަހުގެ ޚަބަރު

ރިޕޯޓް

ދުނިޔެ

ދީން

ވިޔަފާރި

ކުޅިވަރު

ADVERTISEMENT

މުނިފޫހިފިލުވުން

ތަފާތް

ވާހަކަ

Latest Post

ތައިލެންޑާއި ޔޫއޭއީން ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ދުވަހެއް ނޭނގޭ

އާސަންދަ މެދުވެރިކޮށް ތައިލެންޑާއި ޔޫއޭއީއަށް ބޭސްކުރަން ދާން ބޭނުންވާ ދިވެހިން އެ ގައުމުތަކަށް ފޮނުވުމުގެ އިންތިޒާމުތައް އަދިވެސް ނުނިމޭ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ. ނޫސްވެރިންނަށް...

Read more

ގެދޮރުވެރިކަމަށް ހާއްސަ ކޮމިޓީއެއް މަޖިލިހުން އުފައްދަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ގެދޮރުވެރިކަމާބެހޭ ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުމަށް ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ، ޕީއެންސީން ބޭނުންވާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު، އަޙުމަދު...

Read more

ވީޗެޓް ޕޭ ބޭނުންކުރަން ރަސްމީކޮށް ސޮއިކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ވެއިޒިންޕޭ ނުވަތަ ވީޗެޓްޕޭ ތައާރަފުކުރަން މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕީއާރު ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)އާއި ޗައިނާގެ ވީޗެޓްއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި...

Read more

ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ތެދުވެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދެމިހުންނާނަން: ޢަބްދުއްރަޙީމް

ގައުމާއި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދެމިހުންނާނެ ކަމަށް 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޢަބްދުއްރަޙީމް މިހެން ވިދާޅުވީ ސޯޝަލްމީޑިއާ...

Read more

ގިރާވަރުފަޅުން ގުޅީފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކާބެހޭ ގޮތުން އިއްޔެ ކުރި އިއުލާނަށް އިސްލާހެއް

ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ގިރާވަރުފަޅުން ދޫކޮށްފައިވާ ބައެއް ގޯތި ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރުމަށް ހުޅުވާލެވުނު ފުރުސަތުގެ ދަށުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކާބެހޭ ގޮތުން އިއްޔެ ކުރެވުނު އިއުލާނަށް...

Read more

ކުރިއަށް އޮތް 3 ދުވަހު ވެސް ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވާނެ: މެޓް

ކުރިއަށް އޮތް 3 ދުވަހު ވެސް ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ލަފާކޮށްފިއެވެ. މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން މިއަދު އާންމުކުރި ޚަބަރެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ...

Read more
Page 1 of 6303 1 2 6,303