ފަހުގެ ޚަބަރު

ރިޕޯޓް

ދުނިޔެ

ދީން

ވިޔަފާރި

ކުޅިވަރު

ADVERTISEMENT

މުނިފޫހިފިލުވުން

ތަފާތް

ވާހަކަ

Latest Post

އެސްޓީއޯގެ އެމްޑީއަކަށް ސަޢީދު ހަމަޖައްސަނީ

އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިންގ (އެމްއެސްއެސް) ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ހަމަޖައްސަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ވަނީ...

Read more

ހުޅުދޫން ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފި

އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫން ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓު މިއަދު އާންމުކޮށްފިއެވެ. ސަރުކާރުގެ "ގެދޮރުވެރިކުރުން" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުޅުދޫ އަވަށުގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވަނީ 48 ފްލެޓެވެ....

Read more

އެމްޓީސީސީން އެއްބަސްވި ތާރީޚަށް މުރައިދޫ ބަނދަރު މަޝްރޫއު ނުނިންމުނު

ހއ.މުރައިދޫ ބަނދަރު ނިންމަން އެއްބަސްވި ތާރީޚަށް އެ މަސައްކަތް ނިމިފައިނުވާކަން އެމްޓީސީސީން މިއަދު ހާމަކޮށްފިއެވެ. މުރައިދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރީ 25 އޯގަސްޓު 2021...

Read more

ތިލަފުށި ފޭސް 2 ގެ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ތިލަފުށި ފޭސް 2 ގެ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނީ ސިނާއީ ދާއިރާގައި މިހާރު ހުރި މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުން...

Read more

ހުސްވަގުތު ގިނަވުމަކީ، ނުބައި ކަންތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ހަތިޔާރެއް

ހުސްވަގުތު ގިނަވުމަކީ މީހާއަށް ބޭކާރު ޚިޔާލްތައް ގެނުވާ ޝައިތާނާގެ މަޅީގައި ޖެހި ފާފަތަކަށް އަރައިގަތުމަށް މަގުފަހިވާ ކަމެކެވެ. ހުސްވަގުތަކީ ވަރަށްވެސް ސުންޕާ އެއްޗެކެވެ. ނުބައި ކަންތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ...

Read more
Page 1 of 4634 1 2 4,634