ފަހުގެ ޚަބަރު

ރިޕޯޓް

ދުނިޔެ

ދީން

ވިޔަފާރި

ކުޅިވަރު

ADVERTISEMENT

މުނިފޫހިފިލުވުން

ތަފާތް

ވާހަކަ

Latest Post

މުލަކު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ %70 ނިމިއްޖެ

މ.މުލައް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތުގެ %70 ނިމިއްޖެއެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނީ،، މ.މުލައް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތުގެ %70 މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. ހަމައެހެންމެ މިހާރު...

Read more

ނަދީމް ވަކިވުމުން އަޅުގަނޑަށް ވަނީ ފުން ހިތާމައެއް ވެރިވެފައި: ސީޕީ

ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރު އިސްމާޢީލް ނަދީމް ނިޔާވެ، ވަކިވެގެން ދިއުމުން ފުލުހުންގެ މުޅި މުއައްސަސާއަށް ފުން ހިތާމައެއް ވެރިވެއްޖެކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ޙަމީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ....

Read more

ރާއްޖެއިން އިތުރު 92 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގައި ރާއްޖެއިން އިތުރު 92 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން މިރޭ ބުނީ މާލެ ސަރަހައްދުން 26 މީހުންނާއި، މާލެ ސަރަހައްދު ފިޔަވައި އެހެނިހެން...

Read more

ޒިނޭގެ ކުށް ސާބިތުކުރަން ޑީއެންއޭ ބޭނުންކުރެވޭނެ: ސްޕްރީމް ކޯޓު

ޒިނޭގެ ކުށް ސާބިތުކުރަން، ޑީއެންއޭ ހަދައިގެން ލިބޭ ހެކި ބޭނުންކުރެވިދާނެކަމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. ސްޕްރީމް ކޯޓުން މި ގޮތަށް ކަނޑައެޅީ ށ.އަތޮޅު ރަށެއްގައި ފާޠިމަތު...

Read more

ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ހުއްޓާ ހާޓް އެޓޭކެއްޖެހި ފުލުހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ހުއްޓާ ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިސަރަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ނިޔާވެފައިވަނީ ނ،ރ،ބ،ޅ އަތޮޅު ހިމެނޭ ޑިވިޝަނަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ކޮމާންޑަރު ޗީފް އޮފް ޕޮލިސް އިސްމާޢީލް ނަދީމް...

Read more
Page 1 of 2766 1 2 2,766