ފަހުގެ ޚަބަރު

ރިޕޯޓް

ދުނިޔެ

ދީން

ވިޔަފާރި

ކުޅިވަރު

ADVERTISEMENT

މުނިފޫހިފިލުވުން

ތަފާތް

ވާހަކަ

Latest Post

ވެރިކަމުގައި އެމްޑީޕީ އަދި 10 އަހަރު ތިބެންޖެހޭ: ނަޝީދު

ވެރިކަމުގައި އެމްޑީޕީ އަދި 10 އަހަރު ތިބެންޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ...

Read more

ބައި އިލެކްޝަނުގައި އެމްޑީޕީއަށް ތާއީދުކުރަން އަދާލަތުން ނިންމައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމްނަޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނުގައި އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓު މުޙައްމަދު ރާޝިދަށް ތާޢީދުކުރަން އަދާލަތު ޕާޓީން ނިންމައިފިއެވެ. އަދާލަތުން ތާއީދު ކުރާނެ ކެނޑިޑޭޓަކު...

Read more

ށ އަތޮޅު 11 ރަށެއްގައި ކޮވިޑް 19 ބަލިމަޑުކަން

ށ.އަތޮޅު 11 ރަށުގައި ޖުމުލަ 136 ކޮވިޑް 19 ބަލިމީހުން ތިބިކަމަށް ށ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. ށ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން އެންމެ ބަލިމީހުން ގިނައީ އެ...

Read more

ކުޅުދުއްފުށީ މޮނިޓަރިން ހާލަތަށް ގެނެސްފި

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ މޮނިޓަރިން ހާލަތަށް ގެނެސްފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ކުޅުދުއްފުށި މޮނިޓަރިންގ ގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރު 12:57 ހާއިރު އެވެ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ކޮވިޑްގެ އެންމެ ފަހުގެ...

Read more

ރައީސް ސޯލިހް ކޮވިޑަށް ފައްސިވެއްޖެ

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ކެމްޕޭންގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން އެ ދާއިރާއަށް ދަތުރުފުޅު ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން...

Read more
Page 1 of 2971 1 2 2,971