ފަހުގެ ޚަބަރު

ރިޕޯޓް

ދުނިޔެ

ދީން

ވިޔަފާރި

ކުޅިވަރު

ADVERTISEMENT

މުނިފޫހިފިލުވުން

ތަފާތް

ވާހަކަ

Latest Post

19 ރަށަކަށް އުދައަރާ 300 އެއްހާ ގެއަކަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިއްޖެ

7 އަތޮޅަކުން 19 ރަށަކަށް އުދައަރާ، އެކި ވަރުގެ ގެންލުންތައް ލިބިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އުދައަރާފައިވަނީ، ތ އަތޮޅުގެ 8 ރަށާއި،...

Read more

މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ކ. އަތޮޅުން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ކ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއާ ދެމެދަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފިއެވެ. މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން އެސަރަހައްދަށް ހުދު ސަމާލު...

Read more

މިހާލަތުގައި ކަނޑުދަތުރު ނުކުރުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ވައިގަދަވެ ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ ކަމަށް މޫސުމާބެހޭ އިދާރާއިން ހާމަކޮށްފައިވާތީ މިހާލަތުގައި ދަތުރުނުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް...

Read more

ރައީސް، މަޑަވެލީގެ ހާލަތު ބައްލަވައިފި

މިއަދު ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށަށް އުދައަރައި އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއްވި ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަޑަވެލީ ކައުންސިލަށް ގުޅުއްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ހާލު އޮޅުންފިލުއްވައިފި...

Read more

ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މިމްބަރަށް އަރައި އަޑުގަދަކުރި މީހާ ދޫކޮށްލައިފި

މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދަށް ދިޔަ މީހަކު ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މިންބަރަށް އަރައި އަޑުގަދަ ކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކުރުމަށްފަހު އޭނާ ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. މިއަދުގެ ހުތުބާ ފެށުމުގެ ކުރިން...

Read more
Page 1 of 3403 1 2 3,403