ފަހުގެ ޚަބަރު

ރިޕޯޓް

ދުނިޔެ

ދީން

ވިޔަފާރި

ކުޅިވަރު

ADVERTISEMENT

މުނިފޫހިފިލުވުން

ތަފާތް

ވާހަކަ

Latest Post

އެމްޑީޕީ ދެމިތިބޭނީ ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުރަން: ފައްޔާޒު

އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުވުމުގައި އެމްޑީޕީ ދެމިއޮންނާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބުން އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް،...

Read more

ރައީސް، މުއިއްޒަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި މިއަދު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ނާކާމިޔާބީއަށްފަހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް...

Read more

ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލު ކުރަން މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގެންފި

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރުމަށް އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ. މުއިއްޒު މިރޭ ބޭއްވެވި...

Read more

24 ގަޑިއިރުތެރޭގައި ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލައިފި

ވ.އާރަށުގެ މައްސަލާގައި 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 24 ގަޑިއިރުތެރޭގައި މިިނިވަންކުރުމަށް އެމަނިކުފާނުގެ އިސް...

Read more

އިންތިޚާބީ ރައީސް، ޑރ. މުޢިއްޒުއަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޚަބާ ދަންނަވައިފި

އިންތިޚާބީ ރައީސް، ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މަރުޙަބާ ދަންނަވައިފިއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ...

Read more

އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނަށް ބަދުބަސް ނުބުނުމަށް ނަޝީދު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނަށް ބަދުބަސް ނުބުނުމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިިފިއެވެ. ނަޝީދު މި އިލްތިމާސް...

Read more
Page 1 of 5640 1 2 5,640