ފަހުގެ ޚަބަރު

Tease Ad

ރިޕޯޓް

ދުނިޔެ

ދީން

ވިޔަފާރި

ކުޅިވަރު

ADVERTISEMENT

މުނިފޫހިފިލުވުން

ތަފާތް

ވާހަކަ

Latest Post

ރޯދަވެރިޔާގެ ދުޢާ އިޖާބަކުރެއްވުން އަވަސްވެގެންވޭ!

ފާފަތަކުގެ ސަބަބުން ދުއާ އިޖާބަކުރެއްވުން ލަސްވެގެންދާކަމަށްޓަކައި، ދުއާކުރާ ކޮންމެ މީހަކުމެ ދުއާ އިޖާބާކުރައްވުމުގެ ސަބަބުތަކުގައި ހިފައި، އޭނާގެ ނަފްސު ފާފައިން އެއްކިބާކޮށް ސަލާމަތްކުރަންޖެހެއެވެ. ރޯދައަކީ ފާފަފުއްސެވުމުގެ ސަބަބެއް...

Read more

ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ޔުނިޓުތައް މިިއަދު ބަންދުވާނެ، ހުސްފުޅި ގެނައުމުން ގޭސްފުޅި ލިބޭނެ- މޯލްޑިވް ގޭސް

މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ޔުނިޓުތައް މިއަދު ބަންދުވާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ޔުނިޓުތަކަށް ހުސްފުޅި ގެނައުމުން ގޭސްފުޅި ދޫކުރާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 09:00...

Read more

ޗައިނާއިން ލަންކާއަށް 500 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް

ސްރީ ލަންކާގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ޗައިނާ ސަރުކާރުން އެ ގައުމަށް 500 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު އެހީއެއް ދީފިއެވެ. ޗައިނާ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކް އާއެކު...

Read more

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދަށް އުދަ އަރައިފި

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދަށް ރޭގައި އުދަ އަރައިފި އެވެ. ރޭގެ ވަގުތެއްގައި މާލޭގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދުން ވަނީ އުދަ އަރައި މާލޭގެ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގަށް އުދައިގެ އަސަރުކޮށްފައެވެ....

Read more

ޒައިނާ – 01

އެޕިސޮޑް 1 ޝައްވާލު މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހެވެ. އިރުއޮއްސެމުން ދިޔަ އިރު އާބިދާ އިނީ ބ.ތުޅާދޫ އަތިމަތީގައި ހުރި ޖޯލިފަތީގައި އިށީނދެލައިގެންނެވެ. ޖެހޭ މަޑުމަޑު ވައިރޯޅިން...

Read more
Page 1 of 1886 1 2 1,886