ފަހުގެ ޚަބަރު

ރިޕޯޓް

ދުނިޔެ

ދީން

ވިޔަފާރި

ކުޅިވަރު

ADVERTISEMENT

މުނިފޫހިފިލުވުން

ތަފާތް

ވާހަކަ

Latest Post

ކުޅުދުއްފުށި ގަރާޖެއްގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސަރވިސްއިން ނިއްވާލައިފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ "މެސްކޮޓް ގަރާޖް" ގައި ރޯވި އަލިފާން އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސަރވިސްއިން ނިއްވާލައިފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނީ. މެސްކޮޓް ގަރާޖްގައި ރޯވެގެން...

Read more

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިތުރު މިސްކިތެއް

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިތުރު މިސްކިތެއް އެޅުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފިއެވެ. ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 2 ވަނަ ވަގުތީ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމުގެ...

Read more

ފަސްވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ނައިބު ރައީސް ޔޫއޭއީ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ފަސްވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސް 2021 ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫ.އޭ.އީ) އަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. މި ކޮންފަރެންސް މިއަހަރު...

Read more

އަތޮޅުތަކުން 117 މީހުންނާއެކު މިއަދު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 143 މީހުން

މިއަދު ހަވީރު ހަޔަކާ ހަމައަށް ހިނގި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ނެގި 4،383 ސާމްޕަލުން 143 މީހުން ކޮވިޑް19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި...

Read more

މަހްމޫދުގެ ހަށިގަނޑުގެ އެތައް ތަނަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދިން، މަރާލީ ފައިސާގެ ދަހިވެތިކަމުގައި

އދ. ދަނގެތީގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހްމޫދު އަބޫބަކުރު މަރާލީ ފައިސާގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ކަމަށާއި، އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ އެތައް ތަނަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީފައި ވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި...

Read more

ދިވެއްސަކު ހޯދަން އިންޑިއާ އިން އިންޓަޕޮލް ރެޑް ނޯޓިސް ނެރެފި

އިންޑިއާގެ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ މަސްތުވާ ތަކެތީގެ މައްސަލަ އަކާއި ގުޅިގެން ދިވެއްސަކު ހޯދުމަށް އިންޓަޕޯލް ރެޑް ނޯޓިސް ނެރެފިއެވެ. ރެޑް ނޯޓިސް ނެރެފައިވަނި އިންޑިއާގެ...

Read more
Page 1 of 2866 1 2 2,866