ފަހުގެ ޚަބަރު

ރިޕޯޓް

ދުނިޔެ

ދީން

ވިޔަފާރި

ކުޅިވަރު

ADVERTISEMENT

މުނިފޫހިފިލުވުން

ތަފާތް

ވާހަކަ

Latest Post

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރީ އުމުރުން 36 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. އޭނާއަކީ ސ.ހިތަދުއަށް ނިސްބަތްވާ މީހެކެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އޭނާގެ އަތުން މަސްތުވާތަކެތި...

Read more

ގަލޮޅު ފިހާރައަކުން ވައްކަން ކުރި މީހަކު 30 ބަންދުކޮށްފި

ގަލޮޅު ފިހާރައަކުން ވައްކަން ކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް 30 ބަންދުކޮށްފިއެވެ. ގަލޮޅުގައި ހުންނަ އަލިޔާ މާޓްއިން ވައްކަން ކުރިކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބުނީ މި މަހުގެ 11...

Read more

5 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ބިދޭސީއަކު ބަންދުކުރަން ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ރާއްޖެއަށް ފަސްކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ބިދޭސީއަކު ބަންދުކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރީ ޕާކިސްތާނު ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޢަބްދުލް ލަޠީފް ބަލޮޗް (56އ) ކިޔާ...

Read more

ވިލިނގިލީގައި ސިހުރު ހެދިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ގއ.ވިލިނގިލީގައި ސިހުރު ހެދިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ވިލިނގިލީގައި ސިހުރު ހަދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް މި މަހުގެ 10 ވަނަ...

Read more

އުތުރުގެ ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން އުތުރުގެ ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފިއެވެ. މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފައިވަނީ ހއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން ބ.އަތޮޅަށެވެ. އެ ސަރަހައްދުތަކަށް...

Read more

މަޖިލިސް އިންތިޚާބާގުޅޭ 42 މައްސަލައެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބާގުޅޭ 42 މައްސަލައެއް އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ. އީސީއިން ބުނީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން...

Read more
Page 1 of 6245 1 2 6,245