ފަހުގެ ޚަބަރު

ރިޕޯޓް

ދުނިޔެ

ދީން

ވިޔަފާރި

ކުޅިވަރު

ADVERTISEMENT

މުނިފޫހިފިލުވުން

ތަފާތް

ވާހަކަ

Latest Post

ބަންގްލަދޭޝްގައި ކިޔަވާ ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ދިގު މުއްދަތަށް ވިސާ ދެނީ

ބަންގްލަދޭޝްގައި ކިޔަވާ ދިވެހިންނަށް ދިގު މުއްދަތުގެ ވިސާ ދޭން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ދިގު މުއްދަތުގެ ވިސާ...

Read more

އުއްޗުގެ ތާއީދު ރައީސަށް!

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ތާއީދު ކުރައްވަން މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ މުހައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު) ނިންމަވައިފިކަން މިއަދު އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ....

Read more

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ޒުވާނަކު މަރުވެފައި އޮތްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ކަނޑުހުޅުދޫގައި 24 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު މިއަދު ފަތިހު 4:25 ހާއިރު...

Read more

ވަގު ޓީޓީ ފޮނުވައިގެން ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކުން ވިޔަފާރިކުރި މީހާގެ ބަންދަށް އިތުރު 15 ދުވަސް

ސައްހަނޫން ޓެލެގްރަފިކް ޓްރާންސްފަރ (ޓީޓީ) ފޮނުވައިގެން ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކުން ވިޔަފާރިކުރަމުން ދަނިކޮށް ހައްޔަރުކުރި ދިވެހި ފިރިހެން މީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައިގައި މިދިޔަ...

Read more

އާޒިމަކީ ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅެއް ނޫން: އިލްހާމް

އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމަކީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށް ޤާސިމްގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ އިލްހާމް އަޙްމަދު...

Read more

ގުރައިދޫ ދާއިރާ ބައި އިލެކްޝަން: ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ތަނުގެ މައުލޫމާތާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފޮށީގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ރަޖިސްޓްރީ އާންމުކޮށް، އެ ރަޖިސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އިލެކްޝަންސް...

Read more
Page 1 of 4650 1 2 4,650