ފަހުގެ ޚަބަރު

ރިޕޯޓް

ދުނިޔެ

ދީން

ވިޔަފާރި

ކުޅިވަރު

ADVERTISEMENT

މުނިފޫހިފިލުވުން

ތަފާތް

ވާހަކަ

Latest Post

 ދަރިފުޅުގެ ފޮޓޯ މީޑިއާގައި ދައުރު ނުކުރުމަށް އަނުޝްކާއާއި ވިރާޓް ކޯލީ އެދެފި

ބޮލީވުޑްގެ ފުންނާބުއުސް ތަރި އަނުޝްކާ ޝަރުމާއާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅުގެ ފޮޓޮއެއް އާންމުވެފައި ވަނީ އޭނާގެ ފިރިމީހާ ވިރާޓް ކޯލީ ކުޅުނު ކްރިކެޓް މެޗެއް ބަލަން ގޮސް ހުއްޓައި...

Read more

ގަވާއިދުން ނުނެރޭ ނޫސްމަޖައްލާތައް އުވާލަނީ

ގަވާއިރުދުން ނުނެރޭ ނޫސް މަޖައްލާތައް އުވާލަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ނިންމައިފިއެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، 31 ޑިސެމްބަރު، 2019ގެ ނިޔަލަށް އެ...

Read more

ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ފޮތް ހަދިޔާކުރުމުގެ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި

ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ އަދި ކުޑަކުދިންގެ މަލްޓިމީޑިއާ ލައިބްރަރީއަށް ފޮތް ހަދިޔާކުރުމުގެ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފިއެވެ. މި ކެމްޕެއިނަކީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ އަދި ކުޑަކުދިންގެ މަލްޓިމީޑިއާ ލައިބްރަރީގެ ކަލެކްޝަން ތަރައްޤީކުރުމަށް...

Read more

ތަރައްގީއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް އެންމެ މަތީދަރަޖައިގެ އެއްބާރުލުން ދޭނަން – ފުނަދޫ ކައުންސިލް

ފުނަދޫގެ ތަރައްޤީއަށް ކޮންމެ ބަޔަކު ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކުރި ނަމަވެސް، އެ މަސައްކަތެއް ކުރާ ފަރާތަކަށް އެ ކައުންސިލުން އެންމެ މަތީދަރަޖައިގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދޭނެކަމަށް ފުނަދޫ...

Read more

އިންޑިއާގެ ޑިމޮކްރަސީން އެހެން ގައުމުތަކުގެ ޑިމޮކްރަސީއަށް އުންމީދު ގެނުވާ: ރައީސް

އިންޑިއާގެ ޑިމޮކްރަސީއަކީ އެހެން ގައުމުތަކުގެ ޑިމޮކްރަސީއަށް އުންމީދު ގެނުވާ ފަދަ ޑިމޮކްރެސީއެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އިންޑިއާގެ ޖުމްހޫރި...

Read more
Page 1 of 2979 1 2 2,979