Latest Post

ފަތުރުވެރިކަން އަލުން ހުޅުވާ ގައިޑްލައިނަށް ބަދަލުގެންނަން ރައީސް ނިންމަވައިފި

ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރުން އަލުން ހުޅުވާލުމާއި ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ގައިޑްލައިނަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެންނަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނިންމަވައިފި އެވެ. ގައިޑްލައިނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން...

Read more

މަޖިލިސް އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނިކޮށް މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކު ކޯވިޑް ނަވާރައަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނިކޮށް، މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މަޖިލީހުގެ މެއިންޓެނެންސް...

Read more

ކޯވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ޑެކްސަމެތަސޯން ނުކެއުމަށް ޑރ.ފައިސަލް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކޯވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ޑެކްސަމެތަސޯން ނުކެއުމަށް ކުޑަ ކުދިންގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރު، ޑރ. އަހުމަދު ފައިސަލް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ. ފަސޭހައިން ލިބެން ހުންނަ އަދި އަގު ހެޔޮ ބޭހެއްކަމުގައިވާ...

Read more
Page 6232 of 6245 1 6,231 6,232 6,233 6,245