Latest Post

އައްޑޫ: ހާލު ސީރިއަސްވެ، ހައިރިސްކް މީހަކު އެޑްމިޓްކޮށްފި

ކޮވިޑު ފެތުރެމުން އަންނަ އައްޑޫ ސިޓީން ޕޮޒިޓިވްވި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސްވުމުން ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދެމުން އެބަދެއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށް އައްޑޫ އިމަރޖެންސީ...

Read more

އިމްރާން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވެއްނުވޭ: މިނިސްޓްރީ

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ފަތުރަމުން އަންނަ ވާހަކައަކީ ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު ވާހަކައެއްކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން...

Read more

ކަނޑުހުޅުދޫ: އިތުރު މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޢަދަދު ދެއަކަށް އަރައިފިއެވެ. ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ކަނޑުހުޅުދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި އެއް ތަނެއްގައި ތިބި ހަތަރު މީހުންގެތެރެއިން ދެވަނަ މީހާއެވެ. މީގެ ކުރިން...

Read more

”މޯލްޑިވްސް ވިކްޓްރީ“ ފެތުނު ސަރަހައްދާއި, ކާށިދޫ ޗަސްބިން ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކޮށްފި

"އެމްވީ މޯލްޑިވްސް ވިކްޓްރީ'' ފެތުނު ސަރަހައްދާއި، ކާށިދޫ ޗަސްބިން ސަރަހައްދަކީ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުން މިއަދު ބުނީ، މި މަހުގެ 09 ވަނަ...

Read more

ޤުރުއާން އުނގަންނައިދެއްވުމުގައި ދުވަސްތައް ހޭދަކުރެއްވި ކެންދޫ އައްޔަބެ އަވަހާރަވެއްޖެ

އެތައް ސަތޭކަ ކުދިންނަށް ކީރިތި ޤުރުއާން އުނގަންނައިދެއްވުމުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ޚިދުމަތްތެރިޔާ ޢަލީ ޙުސައިން އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. ބ.އަތޮޅު ކެންދޫ ޢަލީ ޙުސައިން ނުވަތަ ކެންދޫ އައްޔަބެ އަވަހާރަވީ ޢުމުރުފުޅުން...

Read more

މަރުވި ދުވަސްވީ މީހަކު ކޮވިޑް އަށް ޕޮޒިޓިވް

އައިޖީއެމްއެޗް އަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ގެންދިޔަ ދުވަސްވީ މީހަކު މަރުވި ފަހުން ކޮވިޑް-19އަށް ޓެސްޓް ކުރުމުން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. ހެލްތު އިމާޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)...

Read more
Page 4874 of 6325 1 4,873 4,874 4,875 6,325