Latest Post

ޤައުމީ އެއާރލައިން މޯލްޑިވިއަނުން މާވަރުލު އެއަރޕޯޓަށް ޝެޑިއުލް ދަތުރުތަށް ފެށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ޤައުމީ އެއަރލައިނުން ގދ. މާވަރުލު އެއަރޕޯޓަށް ބުދަ ދުވަހު ރަސްމީ ދަތުރުތަށް ފަށަން ވަނީ ތައްޔާރުވެފައެވެ. މާވަރުލު އެއަރޕޯޓަށް މޯލްޑިވިއަން އިން އެއްކޮޅު ޓިކެޓް ވިއްކާ އަގަކީ...

Read more

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރަނީ ހަގީގަތެއް ނެތް ސިޔާސީ ދައުވާއެއް: އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރަނީ ހަގީގަތެއް ނެތް ސިޔާސީ ދައުވާއެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ބުނެފިއެވެ. ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ކުއްލި...

Read more

ރޭޕް ކޭސް ގައި އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތުގެ ހަގީގީ ބަހަކީ ކޮބައިތޯ ކޮމެޓީން ހޯދަން ޖެހޭ : ރޮޒައިނާ

މިދިޔަ ހުކުރުދުވަހުގެރޭ ހުޅުމާލޭފަޅުގައި  އަޅައިފައި އޮތް  ސަފާރީއެއްގައި ރޭޕްކުރި ކަމަށްބުނާ ބިދޭސީ  އަންހެންމީހާގެ ބަސް ކޮމެޓީއިން ހޯދުން ވަރަށް މުހިންމުކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްދޫ މީދޫ ދާއިރާގެ...

Read more

އާމިރާ ސީއެސްސީއިން ވަކިކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ނިންމައިފި

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުގެ  މަގާމުގައި  ހުންނެވި ފާތިމަތު އާމިރާ މަގާމުން ވަކިކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއިން ނިންމައިފި...

Read more

ހަތިޔާރު އެޅިބަޔަކު ވަދެ ކަރާޗީގެ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް ހިނގާ އިމާރާތުގެ 4 މީހުން މަރާލައިފި

ހަތިޔާރާއި އެކު  ޕާކިސްތާންގެ ކަރާޗީގައި ހުންނަ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގެ އިމާރާތައް ދިން ހަމަލާގައި 4މީހަކު މަރާލައިފިއެވެ. ރެސްކިއު އެމްބިއުލަންސް ގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދެއްކި ފައިޞަލް އެހްދީ...

Read more

ޑޮލަރު ލިބުން ދަތިވެ، ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އުނދަގޫތަކެއް!

ކޮވިޑް-19 އާގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބޯރޑަރ ބަންދުކުރަން ޖެހުމުން، ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިންއައުން ހުއްޓި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށްވަނީ ވަރަށް ބޮޑަތި ގެއްލުންތަކެއްވެފައެވެ. ރައްޖޭގެ އިގްތިޞާދުގެ %90 ހިއްސާ ކުރަނީ ފަތުރުވެރިކަމުން...

Read more
Page 4874 of 4909 1 4,873 4,874 4,875 4,909