Latest Post

މިނިސްޓާރ އަމީން އިސްތުފާ ދެއްވާ – ގާސިމް

އޮޑިޓާރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނެރުނު ރިޕޯޓުން ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަމީންގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭތީ، އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުން ކަމަށް ޖުމްހޫރީ...

Read more

ޑީއާރުޕީއިން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނާއި ގުޅެނީ!

ކޯލިޝަން ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ ކަންކަން ހަމަ މަގަށް އެޅުވުމަށް ޑީއާރުޕީއިން އިދިކޮޅު ކޯލިޝާނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވާހަކަ ދެކެވެމުން ދާކަމަށް ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު...

Read more
Page 4642 of 4909 1 4,641 4,642 4,643 4,909