Latest Post

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާއެއް ވަރަށް އަވަހަށް ލިބިދާނެ: އެމެރިކާ ސައިންސިސްޓުން

އެންޓިބޮޑީ ފަރުވާއެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ހޯދި، އެފަރުވާ ވަރަށް އަވަހަށް ބޭނުން ކުރަން ފެށިދާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ސައިންސްވެރިންނާއި ހަވާލާދީ "ސީއެންއެން" އިން ބުނެފިއެވެ.  ސީއެންއެން އިން ...

Read more

ތެލުގެ މައްސަލަ ރިވިއު ކުރަން އޭސީސީން ނިންމައިފި

ކުރިގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ވެރިކަމުގައި އެސްޓީއޯ މެދުވެރިކޮށް ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރިއެއް ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލަ އަނެއްކާ ވެސް ރިވިއުކުރަން އޭސީސީން ނިންމައިފި އެވެ....

Read more

ރޭޕްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުމަށް ގޮވާލާ ޕީޕީއެމްއިން ބަޔާނެއް ނެރެފި

ރޭޕްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުމަށް ގޮވާލާ ޕީޕީއެމްއިން ބަޔާނެއް ނެރެފިއެވެ. މި ބަޔާނުގައި ވަނީ ހުޅުމާލޭ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތަ ސަފާރީއަކަށް ދިޔަ ބިދޭސީ...

Read more

އަނެއްކާވެސް އެމްޑީއެން ގެ ރިޕޯޓުގެ ވާހަކަ ގުގުމާލައިފި

އިސްލާމްދީނަށާއި ކީރިތި ރަސޫލާ އަށް ބަދު ބަސްތަކެއް ރައްދުކޮށް، މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯރކް – އެމްޑީއެން އިން ނެރުނު ރިޕޯޓުގެ މައްސަލައަކީ މިހާރު މީސްމީޑިއާގައި އެންމެ ގަދައަށް...

Read more
Page 4584 of 4612 1 4,583 4,584 4,585 4,612