Latest Post

ފްލޯޓިން ސިޓީން ގެ ލިބިދާނެ، ހަތަރު މިލިއަން ރުފިޔާ އަތުގައި އޮތިއްޔާ!

ސަރުކާރުން އިއްޔެ ވަނީ ބޯހިޔާވަަހި ކަމުގެ "ރެވޮލޫޝަނަރީ" ހުވަފެނީ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް ލޯންޗުކޮށްފައެވެ. ރާއްޖޭގެ ވަށައިގެންވާ މާހައުލާ ގުޅޭގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓަކީ ރާއްޖޭގެ ފަޅުތެރޭގެ ފެންގަނޑު...

Read more

ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށް އާސެނަލް ކުރި ހޯދި އިރު، ވެސްޓް ހޭމް ބަލިކޮށް ތާވަލްގެ ދެވަނަ އަށް ޔުނައިޓަޑް ޖެހިލައިފި

އާސެނަލް 2-1 ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާ އާ ބައްދަލުކޮށް އާސެނަލް ވަނީ އެންމެ ފަހުގެ މެޗުން ކުރި ހޯދާފައެވެ. އެ ކާމިޔާބީއަކީ 2018 ވަނަ އަހަރަށް...

Read more

އައު ޤާނޫނުން ތަސައްވަރުކުރާ ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ބިނާކުރުމަށް ހުރިހާ ފުލުހުން އަތުކުރިއޮޅާލުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

މިމަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު އަމަލުކުރަންފަށާ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހުދުމަތުގެ ގާނޫނުން ތަސައްވަރުކުރާ ފުލުހުންގެ ހުދުމަތް ބިނާކުރުމަށް ހުރިހާ ފުލުހުންނާއި މުވައްޒަފުން އަތުކުރި އޮޅާލުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް...

Read more

ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓް އަދި ވިޔަފާރިއަށް ގެއްލުންވާތީ ކުއްލި މައްސަލައެއް

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ ގައިޑްލައިންތަކުގެ ސަބަބުން ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓް އަދި ވިޔަފާރިތަކަށް ގެއްލުން ކުރާ ކަމަށް ބުނެ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. ރައްޔިތުންގެ...

Read more

ހަންގަނޑުގައި ރޫޖެހި ލަކުނުލާ ނަމަ މި ފޭސް މާސްކް ބޭނުންކޮށްލާ!

މޫނުގެ ހަންގަނޑުގައި ބިހިނެގުމާއި ލަކުނު ނެލުމުގެ މައްސަލަތަކުން ދުރުކުރުމަށް ބާރުގަދަ ކެމިކަލްހިމެނޭ ފޭސްކްރީމް ތަކާއި ބޭސްތައް ބޭނުންކުރުމުން ހަންގަނޑުގައި ރޫޖެހި މުސްކުޅި ކަމުގެ އިހުސާސްކުރެވެއެވެ. ބިހިނެގުމާއި ލަކުނު...

Read more

ސަލްމާންއާއެކު ފިލްމެއް ކުޅެވުމަކީ ހުވަފެނެއް: އިމްރާން

ސަލްމާން ހާން އާއެކު ފިލްމެއްގައި އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރަން ލިބުމަކީ ބޮޑު ހުވަފެނެއް ހަގީގަތަށް ވުން ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި އިމްރާން ހާޝްމީ ބުނެފިއެވެ. ސަލްމާން...

Read more
Page 4584 of 6257 1 4,583 4,584 4,585 6,257