Latest Post

އިރާނުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގައި

އިރާނުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވާނެ ތާރީޚަކަށް އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަސް ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. އެ ޤައުމުގައި ޑިމޮކްރެސީގެ ދަށުން ވޯޓު ލުމަށްފަހު ރައީސަކަށް...

Read more

އެޕަލް ސިޑަރ ވިނެގާ- ފައިދާތައް އެހާމެ ގިނަ

އެޕަލް ސިޑަރ ވިނެގާ އަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އާއެއްޗަކަށް ނުވާނެއެވެ. ވުމާއެކު ގޭގައި ކެއްކުމަށާއި އަތްމަތީ ފަރުވާ އެއްގެ ގޮތުން އެޕަލް ސިޑަރ ވިނެގާ ބޭނުން ކުރެވެމުން އާދެއެވެ....

Read more

ރާއްޖޭގެ ބައެއް ހިސާބު ތަކަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފި

ނޭޝަނަލް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސެންޓަރުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ހުދު ސަމާލުކަން ނެރެފިއެވެ. ލ.އަތޮޅުން ފެށިގެން ސ.އަތޮޅާއި ހަމައަށް ހުދު ސަމާލުކަން ނެރެފައިވަނީ، ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމާއިއެކު ގުގުރާނެ...

Read more

އަބީޝޭކް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކެތްމަދުވެފައި

ބޮލީވުޑްގެ ޝެހެންޝާ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދެކޭ އަމީތާބް ބައްޗަން އާއި އާއިލާ ކޯވިޑް ބައްޔަށް ވަނީ ނިމިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ 11ވަނަ ދުވަހު ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ....

Read more
Page 4332 of 4642 1 4,331 4,332 4,333 4,642