Latest Post

ދަމުނަމާދަށް ހުއްޓައި އިމާމަށް ހަމަލާދިން މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ލ.ގަމު މިސްކިތެއްގައި ދަމު ނަމާދު ކުރަމުންދަނިކޮށް, އެ މިސްކިތަށް އަރައި އިމާމަށް ހަމަލާދިން މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ހަމަލާދީފައިވަނީ ގަމު އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ކުޑަ މިސްކިތުގެ...

Read more

ކޮވިޑްގެ 85 ވަނަ މަރު: ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ އަންހެނަކު ނިޔާވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑު ޖެހުނު މީހުންގެތެރެއިން އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ވަގުތެއްގައި ނިޔާވެފައިވަނީ، އައި.ޖީ.އެމް. އެޗް އިމަޖެންސީގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންއައި 75އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެކެވެ. މިއީ...

Read more

ގަމާއި، މާމިގިލީގައި ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި

ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑު ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ލ.ގަމާއި، އދ.މާމިގިލީގައި ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ނިންމައިފިއެވެ. ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު ސޮއިކުރައްވައި ރޭ...

Read more

ޢަލީ ވަޙީދުގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި މައްސަލަ ނުބެލޭނެކަމަށް ނިންމައިފި

ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޢަލީ ވަޙީދުގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ޢަމުރުގެ އިސްތިއުނާފު, އޭނާގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ނުބެލޭނެކަމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ....

Read more

ވެލިދޫ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީގައި ފެނެއް ކަރަންޓެއް ނެތް!

ވެލިދޫގައި ހުންނަ ކޯވިޑް 19 އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީގައި ކަރަންޓު އަދި ފެނުގެ ހިދުމަތް ނެތް ކަމަށް ހެލްތު އެމެޖަންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން މިރޭ ބުނެފިއެވެ. އެޗްއީއޯސީއިން ކުރިއަށް...

Read more
Page 4286 of 6330 1 4,285 4,286 4,287 6,330