Latest Post

ހަތަރުދުވަސް ހަމަނުވާ ޕީސީއާރް ނެގެޓިވް ނަތީޖާއާއެކު ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެވެވޭނެ: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

04 ދުވަސް ހަމަނުވާ ޕީސީއާރް ނެގެޓިވް ނަތީޖާއާއެކު ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެވެވޭނެކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން މީގެ ކުރިން އަންގަވާފައިވާގޮތުން ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެވެވޭނީ 72...

Read more

ކޮވިޑް-19: މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 50 މީހުން

ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 50 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން(އެޗްޕީއޭ) މިރޭ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުތެރޭއިތުރު 50 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ....

Read more

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޮކްޓޫބަރުމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހަކީ ޤައުމީ ތަފާސްހިސާބުގެ ދުވަހުގެގޮތުގައި ކަނޑައަޅުއްވައިފި

ޤައުމީ ތަފާސްހިސާބުގެ ދުވަހުގެގޮތުގައި ދުވަހެެއް ފާހަގަކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ނިންމަވައިފިއެވެ. މި ގޮތުން ޤައުމީ ތަފާސްހިސާބުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެއްވުމަށް ރައީސް ޞާލިޙް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ...

Read more

މެޖިސްޓްރޭޓު ޠައްޔިބާއި މެޖިސްޓްރޭޓް އަކްރަމްގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތަކެއް ބަލަން ޖޭއެސްސީން ނިންމައިފި

ސ.މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް މުޙައްމަދު ޠައްޔިބާއި ޏ.ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަޙްމަދު އަކްރަމްގެ މައްސަލަތަކެއް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން(ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފިއެވެ....

Read more

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޚިލާފަށް ޤާނޫނުތައް ބިނާކުރުމަކީ މި ސަރުކާރުން ހަދާ އެންމެ ބޮޑު ގޯސް: ޝައިޚު ޝަފީޢު

ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން އިސްލާމީ ޝަރީޢާގެ ޢިލްމު ބޭރުކޮށް އެކަހެރިކޮށްލައި ޝަރުޢީ ޢިލްމުގެ މީހުން ހަވާސާ ކުރެވޭގޮތަށް މިއަދު ޤާނޫނުތައް ބިނާ ކުރުމަކީ ރާއްޖޭގައި ހިންގޭ އެންމެ ބޮޑު...

Read more

ކޮވިޑް-19: ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ޕޯޗުގީޒު ފުޓްބޯލް ފެެޑެރޭޝަނުން ނެރުނު ސްޓޭޓްމަންޓެއްގައި ވަނީ ރޮނާލްޑޯ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ. ނަމަވެސް ރޮނާލްޑޯގެ...

Read more
Page 4286 of 4932 1 4,285 4,286 4,287 4,932