Latest Post

ރާއްޖޭގައި ކުޅެން ހުރި މެޗުތައް ފަސްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޭފްސީ ކަޕުގެ މެޗުތައް ފަސް ކުރުމަށް އޭޝިއަން ފުޓްބޯލް ކޮންފަޑަރޭޝަން އިން މިއަދު ނިންމާފިއެވެ. އޭއެފްސީއިން މިއަދު މިގޮތަށް ނިންމާފައި މިވަނީ، މިވަގުތު...

Read more

މެޗުތައް މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ނުކުޅެވޭނެ – އެފްއޭއެމް

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޕްލޭއޮފާއި ގްރޫޕް ސްޓޭޖު މެޗުތައް މާލޭގައި ކުޅެވެން ނެތްކަން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ކުލަބުތަކަށް އަންގާފިއެވެ. އެފްއޭއެމް އިން...

Read more

އުނގޫފާރު މަގުހެދުމުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިމިއްޖެ – އެމްޓީސީސީ

ރ އަތޮޅު އުނގޫފާރު މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތުގެ 75 އިންސައްތަ ނިމިފައި ވާކަމަށް އެމްޓީސީސީއިން މިއަދު ހާމަ ކޮށްފިއެވެ. އެމްޓީސީސީއިން މިއަދު ބުނީ އެރަށު މަގު...

Read more

ވައްޑެ މަރައިލަންޖެހޭކަމަށް ބުނި ޓީޗަރު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު(ވައްޑެ) މަރައިލަންޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ، ނ.ކުޑަފަރީ ސްކޫލްގެ އިސްލާމް ޓީޗަރު އޭނާގެ ފޭސްބުކްގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުމާއި ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކޮށްފިއެވެ....

Read more

އިންޑިއާގައި ތިބި އެމެރިކާ ރައްޔިތުން އެނބުރި ޤައުމަށް އައުމަށް އެ ޤައުމުން ގޮވާލައިފި

އިންޑިއާގައި ކޯވިޑް-19 ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި ފެތުރެމުން އައުމާއި އެކު، އެމެރިކާއިންވެސް އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ވީހާވެސް އަވަހަަކަށް އެނބުރި ޤައުމަށް އައުމަށް ގޮވާލައިފިއެވެ. އެމެރިކާއިން ވަނީ އެ...

Read more

ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިސް މޭސްތިރިޔާކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިސް މޭސްތިރިޔާކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ...

Read more
Page 4285 of 6325 1 4,284 4,285 4,286 6,325