Latest Post

ރާއްޖޭގައި މައިކްރޯސޮފްޓްގެ ސްޓާޓްއަޕް އީކޯސިސްޓަމް ”ހައިވޭ ޓު އަ ހަންޑްރެންޑް ޔުނިކޯންސް“ ހިންގަންފަށަނީ

ރާއްޖޭގައި މައިކްރޯސޮފްޓްގެ ސްޓާޓްއަޕް އީކޯސިސްޓަމް "ހައިވޭ ޓު އަ ހަންޑްރެންޑް ޔުނިކޯންސް" ހިންގުމަށްޓަކައި ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އާއި މައިކްރޯސޮފްޓް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމާއި ބެހޭ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު...

Read more

ކޮވިޑް-19: އިތުރު 137މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 18:00 އިން ފެށިގެން ހިނގައިދިޔަ 24 ގަޑިއިރުތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 137 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މި ގޮތުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ...

Read more

ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް އެލެވެންސްގެ ގޮތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ދިނުމަށް ނިންމާފައި

ކޯވިޑް 19 އާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މީހުންނަށް ދައުލަތުން ދޭ އިނާޔަތުގެ ތެރެއިން، ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް އެލެވެންސްގެ ގޮތުގައި 80 މިލިއަން ރުފިޔާ އަރާނެ ކަމަށް...

Read more

ބޯޑަރު ހުޅުވައިލިފަހުން ރާއްޖެއައި ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދު 9000 އިން މައްޗަށް

ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށްފަހު, ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވައިލިތާ ދޮޅުމަސް ދުވަސްތެރޭ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރީ 9329 ފަތުރުވެރިންކަމަށް އިމިގުރޭޝަނުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އިމިގުރޭޝަނުން މިއަދު ޢާންމުކުރި...

Read more

ދިވެހިންނަށް ތަނަވަސްކަން ހޯދޭނީ އިންޑިއާއާއި ގުޅުން ބަދަހިކޮށްގެން: ރައީސް ނަޝީދު

ދިވެހިރާއްޖޭއަށް ތަނަވަސްކަން ހޯދޭނީ އިންޑިއާއާއި ގުޅުން ބަދަހިކޮށްގެންކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއާއި ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި...

Read more
Page 4285 of 4642 1 4,284 4,285 4,286 4,642