Latest Post

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ތަޙްޤީޤު ހުއްޓައިލައިފައިވަނީ ސަރުކާރުގައި ތިބި ބަޔަކު ހިމާޔަތްކުރަން: ދުންޔާ

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނަތުގެ ތަޙްޤީޤު ހުއްޓައިލައިފައިވަނީ މި ސަރުކާރުގައި ތިބި ބަޔަކު ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައިކަމަށް ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދުންޔާ މިހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ...

Read more

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގައި މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސްކަމަށް މަހްލޫފް ވާދަކުރައްވަނީ!

އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސްކަމަށް ވާދަކުރެއްވުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަޙްމަދު މަހްލޫފް ނިންމަވައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރު މަހްލޫފް މިކަން ހާމަކުރެއްވީ މިރޭގައެވެ. އެ...

Read more

ޝަރީފަކީ ހުރިހައި ދައުރެއްގައި ވައްކަމުގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅެއް: ދޮންބިލެތް ޙަލީމް

މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް(މަވޯޓާ ޝަރީފް) އަކީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނަތުގައި އިންތިހާއަށް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި، ހުރިހައި ދައުރެއްގައި ވެސް ޝަރީފަކީ ވައްކަމުގައި އުޅުއްވާ...

Read more

ފީނަން ދިޔަ ދެ މީހަކު ގެނބިގެން ހާލު ސީރިއަސްވެ، ފަރުވާދެނީ

ފ.ނިލަންދޫ ކައިރިއަށް ފީނަން ދިޔަ ދެ މީހަކު ގެނބި ހާލު ސީރިއަސްވެއްޖެއެވެ. ގެނބުނު ދެ މީހުންނަކީ މަސްހިފަންވެގެން ފީނަން ފައިބައިގެން އުޅުނު ދެ މީހުންނެވެ. އެ ތަނުން...

Read more

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފިލްމުގެ އިޝްތިހާރު އަންނަތާ ދެ އަހަރު، އަދިވެސް ފިލްމެއް ނާޅުވާ: ޢުމަރު

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފިލްމުގެ އިޝްތިހާރު އަންނަތާ ދެ އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެ ކަމަށާއި، އަދިވެސް ފިލްމެއް ނާޅުވާކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު ޢުމަރު ނަޞީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޢުމަރު...

Read more
Page 4284 of 6245 1 4,283 4,284 4,285 6,245