Latest Post

ބިއްލޫރި ފުޅީގައި ފެން ބަންދުކުރާ ޕްލާންޓް ހޯރަފުށީގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ފެނަކައާއި ހަވާލުކޮށްފި

ހއ. ހޯރަފުށީގައި ބިއްލޫރި ފުޅީގައި ފެން ބަންދުކުރާ ޕްލާންޓެއް ޤާއިމުކުރަން ނިންމާ، އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.  މި އެއްބަސްވުމުގައި ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ...

Read more

ދިވެހިން ރަހީނުކޮށް ހަމަނުޖެހުން ހިންގި ބިދޭސީން ކޯންޓުރޯލުކޮށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ބ.އަތޮޅުގައި ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީ ކުރަމިނދާ އެ އަތޮޅު ބޮޑު ފިނޮޅުގައި ބިދޭސީން ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތައް ހިންގާ ދިވެހިން ތަކެއް ރަހީނުކޮށްފައިވުމާއި ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުން ހަތިޔާރާއި...

Read more

ކޮވިޑް ޖެހިގެން 11 ވަނަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ ތެރެއިން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ އިންޑިނޭޝިއާގެ ރައްޔިތަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދު ނިޔާވެފައިވަނީ ދަރުމަވަންތަ...

Read more

ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހިގަމުންދިޔަ ހަމަ ނުޖެހުމުގައި ރަހީނުކުރި ދިވެހިން ސަލާމަތްކޮއްފި

ތުޅާދޫއާ އެއް ފަޅުގައި އޮންނަ އެ ރަށުގައި ބިދޭސީން ހުޅުޖަހައި އެތަނުގައި އުޅޭ ބައެއް ދިވެހިން ވަނީ ހިފަހައްޓާފަ އެވެ. އެމީހުން ތިބީ ދަގަނޑުބުރި ފަދަ ހަތިޔާރާ...

Read more

ޖޫން މަހުގެ ކަރަންޓް ބިލުން 40 އިންސައްތަ ކުޑަ ކުރަން ނިންމައިފި

ޖޫން މަހުގެ ކަރަންޓް ބިލުން 40 ކަނޑާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ސްޓެލްކޯއިން ބުނެފިއެވެ. މިގޮތަށް ކުޑަކުރިކަން ހާމަކޮށްފައި ވަނީ ކަރަންޓްބިލް ބޮޑުވެގެން އެކަމުގެ...

Read more
Page 4284 of 4332 1 4,283 4,284 4,285 4,332