Latest Post

ބަޖެޓް އަލުން މުރާޖަޢާކޮށް އެކުލެވުމާއި އައްނަ އަހަރުގެ މެދުރާސްތާގެ ބަޖެޓާއި ބެހޭ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ކޯވިޑް-19 އަށްފަހު މި އަހަރުގެ ބަޖެޓް އަލުން މުރާޖަޢާކޮށް އެކުލަވާލެއްވުމާއި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މެދުރާސްތާގެ ބަޖެޓާއި ބެހޭ މަޝްވަރާތައް މިއަދު ބޭއްވެވި ކެބިނެޓް ވަރކިންގ ސެޝަނުގައި...

Read more

ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހު ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ބަންދުވާނެ

މާދަމާއިން ފެށިގެން ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ހުޅުވަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނިންމެވި ނިންމެވުން ބަދަލުކުރައްވައި  ޖުލައި  1  ދުވަހުން  ފެށިގެން  2  ވަނަ  ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް...

Read more

ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓުތައް މާދަމާ ހުޅުވަނީ

މާދަމާއިން  ފެށިގެން ސަރުކާރު އޮފީސްތަކާއި ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓުތައް  ހުޅުވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އުފެއްދި...

Read more

އައްޑޫ-ކުޅުދުއްފުށި ދަތުރުތައް މޯލްޑިވިއަން އިން ފަށަނީ

އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ އާއި ދެމެދު ދަތުރުތައް ފަށަން މޯލްޑިވިއަން އިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ  ރަސްމީ  ޓުވިޓާ  އެކައުންޓުގައި ބުނެފައި...

Read more

ކުޑަކުދިންގެ ކަރާމާތަށް ގެއްލުންވާ ފަދަ ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުކުރާ މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅުއަޅާނަން: ޖެންޑާ

ކުޑަކުދިންގެ ކަރާމާތަށް ގެއްލުންވާ ފަދަ ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުކުރާ މީހުންނާ މެދު، ގާނޫނުން މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ...

Read more
Page 2729 of 2767 1 2,728 2,729 2,730 2,767