Latest Post

އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު މަގާމުން ވަކިކުރަން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ އެމްއެމްއޭ) ގެ ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް މަގާމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހަޅަން، މަޖިލިހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ....

Read more

ހައްޔަރުކުރަން އުޅުނު މީހަކަށް އަނިޔާވެ، ފަރުވާ ދެނީ

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މީހަކު ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ. އަނިޔާވެފައި ވަނީ އުމުރުން 38 އަހަރުގެ...

Read more

އެމްޓީޑީ، އެމްއެންޕީ، ޑިމޮކްރެޓްސް 50,000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ, ސިޔާސީ 3 ޕާޓީއެއް 50,000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފިއެވެ. އީސީއިން ރޭ އެކްސްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނީ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނުގެ...

Read more

ރާއްޖެއާއި ފަރަންސޭސިވިލާތާ ދެމެދުގައި އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރެވޭނެ: ޒަމީރު

ރާއްޖެއާއި ފަރަންސޭސިވިލާތާ ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު...

Read more

އެމްޓީސީސީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) ގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަށް ބަދަލު ގެނެސްފިއެވެ. އެމްޓީސީސީގެ މިދިޔަ...

Read more

ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ޕީއެންއެފްގެ ޖަލްސާއެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ

ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރަންޓް (ޕީއެންއެފް) ގެ ޖަލްސާއެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ އޮންނާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީއިން ބުނެފިއެވެ. ޕީއެންއެފްއިން ބުނީ އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން 11 ޖުލައި...

Read more
Page 2 of 6343 1 2 3 6,343