Latest Post

ކޮރެއާގެ ޔޫޓިއުބާރ އަކަށް އިންޑިއާ މަގުމަތިން ފުރައްސާރަ ކުރާ ވީޑިއޯއެއް އާއްމުވެއްޖެ

ސައުތު ކޮރެއާގެ ޔޫޓިއުބާރ އަކަށް އިންޑިއާ މަގުމަތިން ލައިވް ސްޓްރީމް ކުރަމުން ދަނިކޮށް މަގުމަތިން ދެ ފިރެހެނުން ފުރައްސާރަ ކުރަމުންދާ ވީޑިއޯ އެއް އާއްމުވެއްޖެއެވެ. މި ވީޑިއޯގައި...

Read more

ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ގޮސް ބްރެޒިލްގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު ގެއްލިއްޖެ

ބްރެޒިލްގެ ދެކުނުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވި ފެންބޮޑުވުމާއި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ދިޔުމުގެ ހާދިސާތަކުގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު ގެއްލިއްޖެއެވެ. ވިއްސާރައިގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް...

Read more

އަކްޝޭ ބޮލީވުޑްއިން ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް ހީވެސް ނުކުރަން : ސުނިލް

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލް އަކްޝޭ ކުމާރު ބޮލީވުޑްގެ ދާއިރާއިން އެހާ ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް ހީ ނުކުރާ ކަމަށް ބަޔަލް ސުނިލް ޝެޓީ ހާމަކޮށްފިއެވެ. މި ދެފަންނާނުންގެ ބޮލީވުޑްގެ...

Read more
Page 2 of 4056 1 2 3 4,056