Latest Post

ރާއްޖެއިން އިތުރު 92 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގައި ރާއްޖެއިން އިތުރު 92 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން މިރޭ ބުނީ މާލެ ސަރަހައްދުން 26 މީހުންނާއި، މާލެ ސަރަހައްދު ފިޔަވައި އެހެނިހެން...

Read more

ޒިނޭގެ ކުށް ސާބިތުކުރަން ޑީއެންއޭ ބޭނުންކުރެވޭނެ: ސްޕްރީމް ކޯޓު

ޒިނޭގެ ކުށް ސާބިތުކުރަން، ޑީއެންއޭ ހަދައިގެން ލިބޭ ހެކި ބޭނުންކުރެވިދާނެކަމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. ސްޕްރީމް ކޯޓުން މި ގޮތަށް ކަނޑައެޅީ ށ.އަތޮޅު ރަށެއްގައި ފާޠިމަތު...

Read more

ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ހުއްޓާ ހާޓް އެޓޭކެއްޖެހި ފުލުހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ހުއްޓާ ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިސަރަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ނިޔާވެފައިވަނީ ނ،ރ،ބ،ޅ އަތޮޅު ހިމެނޭ ޑިވިޝަނަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ކޮމާންޑަރު ޗީފް އޮފް ޕޮލިސް އިސްމާޢީލް ނަދީމް...

Read more

ފުނަދޫ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފި

ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ސިއްހީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށްޓަކައި، އެޗްޕީއޭއިން ށ.ފުނަދޫ މިއަދު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފިއެވެ. މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވާކަން އަންގައި، އެޗްޕީއޭއިން ފުނަދޫ ކައުންސިލަށް...

Read more

ރައީސް ޞާލިޙް ދުބާއީއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި، އެ މަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ހަވީރު ދުބާއީއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. ރައީސް ޞާލިޙްގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ ދުބާއީގައި...

Read more

މަޙްމޫދުގެ މަރު: ބިދޭސީ މީހާ ފިޔަވައި އިތުރު މީހެއްގެ ބައިވެރިވުމެއް ފާހަގަކުރެވިފައެއްނުވޭ

އދ.ދަނގެތި، މޮނަލާޒް، މަޙްމޫދު އަބޫބަކުުރު (57އ) މަރައިލުމުގައި، ބަންގްލަދޭޝްގެ ޝާ އަލޮމް މިއާ (29އ) ފިޔަވައި އިތުރު މީހެއްގެ ބައިވެރިވުން އޮތްކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފިއެވެ....

Read more
Page 2 of 2767 1 2 3 2,767