Latest Post

ވަޒީފާއެއް ނެތް މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވުން: ރައްޔިތުން ހަނާހުނި ވެދާނެ

ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދާ ގުޅޭ ގޮތުން އިވެނީ ކަންބޮޑުވެ ހާސްވާ ޒާތުގެ އަޑުއަޑެވެ.  އިގުތިސާދީ ހާލަތު ގޯސްވަމުންދާ ވާހަކައެވެ. އުފެއްދުންތެރިކަން ދަށްވެ، އިމްޕޯޓަށް ބަރޯސާވުން އިތުރުވަމުންދާ ވާހަކައެވެ. ތަކެތީގެ...

Read more

ތިލަފުށީގައި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ތިލަފުށީ އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދުގެ އިމާރާތެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ އެވެ. އަލިފާނުގެ މި ހާދިސާ ހިނގައިގެން އުޅޭ ކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ މެންދުރު 12:45 ގަ އެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން...

Read more

މައިދާން ވަނީ ތައްޔާރުވެފައި, ކާމިޔާބު ކުރާނީ އެމްޑީޕީ: ފައްޔާޟް

ސިޔާސީ މައިދާނުގެ ބޮޑު މަންޒަރު މަޑުމަޑުން ސާފުވަމުންދާ ކަމަށާއި އެކުގައި ކުރިއަށް ނުދެވުނު ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އެމްޑީޕީން ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ...

Read more
Page 2 of 4650 1 2 3 4,650