Latest Post

އައްޑޫއަށް އުދަ އަރައި އެފްކޮންސް އިން ހަދަމުންއަންނަ ބްރިޖަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

އުދަ އަރައި އައްޑޫ ސިޓީގެ ހަންކެޑެ ސަރަހައްދުގައި އިންޑިއާގެ އެފްކޮންސް ކުންފުނިން ހަދަމުން އަންނަ ބްރިޖަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. ބްރިޖުގެ މަސައްކަތަށް އަޅާފައިވާ ފަސްގަޑާއި...

Read more

ފެންފުށިއަށް އުދައެރުން: ތުނޑިއަށް ފޮޓޯ ނަގަން ދިޔަ ޒުވާނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

އުދަ އެރި ގަޑީގައި ފެންފުށި ތުނޑިއަށް ފޮޓޯ ނަގަން ދިޔަ ޒުވާނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ފެންފުށީ ހުޅަނގު ފަރާތު ތުނޑިއަށް ފޮޓޯ...

Read more

އަލަމްގީރު: ތައުބާވެއްޖެއިން މައާފުކޮށްދީ

ތައުބާވެއްޖެ ކަމަށާއި އެހެންވެ ދިވެހި ރައްޔިތުން އޭނަ އަށް މައާފުކޮށްދިނުމަށް ރާއްޖޭގެ ފިރިހެނުންތަކަކާ އެކީ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި ބަންގްލަދޭޝްގެ އެމްޑީ އަލަމްގީރު ބުނެފި އެވެ. އޭނަގެ...

Read more

ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މިންބަރަށް އަރައި މީހަކު އަޑުގަދަކުރުމުން ހައްޔަރު ކޮށްފި

ސަލްމާން މިސްކިތަށް ހުކުރު ނަމާދަށް ދިޔަ މީހަކު މިންބަރަށް އަރައި އަޑުގަދަ ކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މިންބަރަށް އަރައި މީހަކު...

Read more

ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ސަރުކާރުން ހުރަހެއް ނާޅާ: ރައީސް ނަޝީދު

ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުން ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއަޅާފަދަ ކަމެެއް ކުރައްވާ މަންޒަރު ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ....

Read more
Page 2 of 3403 1 2 3 3,403