Latest Post

ސަރުކާރުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ސިއްހީ ދާއިރާއަށް އިހުމާލުވެފައި: ޑރ.މުޢިއްޒު

މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ސިއްހީ ދާއިރާއަށް އިހުމާލުވެފައި ކަމަށާއި ގިނަ ރަށްރަށުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތައް ވީރާނާވަމުންދާ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު...

Read more

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހޯދަނީ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހޯދަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. އީސީން މިއަދު ކުރި އިއުލާނުގައިވާ ގޮތުން އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި...

Read more

2 ވަނަ ބުރުގައި އިތުރު ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނެ، ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން ވެސް ބަދަލުވާނެ- އީސީ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ 2 ވަނަ ބުރުގައި އިތުރު ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާން ނިންމައި ބައެއް ވޯޓު ފޮށިތައް ބަހައްޓާ ތަންތަނަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބަދަލު ގެންނަވައިފިއެވެ. އީސީގެ ނާއިބު...

Read more

ކެންސަރަށް ޓެސްޓުކުރާ ކްލިނިކެއް ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުޅުވައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ކެންސަރަށް ޓެސްޓުކުރާ ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކެންސާ ސްކްރީނިންގް ކްލިނިކް ހުޅުވާފައިވަނީ އިއްޔެ ކަމަށެވެ.މިއީ ކެންސަރާ...

Read more

އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލީ އާދަމް ސަސްޕެންޑުކުރި މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޒު އަލީ އާދަމް، ސަސްޕެންޑުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ. ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުން ބުނީ ހދ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް...

Read more

ސަޕްލަޔަރުންނަށް ފައިސާ ނުލިބޭތީ ރައީސް ޞާލިހުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވައި ފެނަކަ އޮފީސް ކައިރީ މުޒާހަރާކޮށްފި

ފެނަކައިން ސަޕްލަޔަރުންނަށް ދޭން ޖެހޭ އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ނުދޭ ކަމަށް ބުނެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވައި ސަޕްލަޔަރުން ފެނަކަ އޮފީސް ކުރިމަތީގައި...

Read more
Page 2 of 5585 1 2 3 5,585