ޠަލްޙަތު މޫސާ

ޠަލްޙަތު މޫސާ

މާމިގިލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބަނގުރާތައް ނައްތާލައިފި

މާމިގިލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބަނގުރާތައް ނައްތާލައިފި

އެކި މައްސަލަތަކުގައި އދ. މާމިގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އެ ސްޓޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބަނގުރާ ނައްތާލައިފިކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ....

މޮނިޓަރިންގ އަށް ލުމާއި ނެގުމަކީ ކައުންސިލާ ބެހޭ ކަމެއްނޫން – ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް

މޮނިޓަރިންގ އަށް ލުމާއި ނެގުމަކީ ކައުންސިލާ ބެހޭ ކަމެއްނޫން – ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް

ހަނިމާދޫ މޮނިޓަރިންގއަށްލީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުން ބުނެގެން ނޫންކަމަށް ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ޢަބްދުއް ސައްތާރު ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހަނިމާދޫ މޮނިޓަރިންގއިން ނަގަން ނޫޅޭތޯ ސުވާލުކުރުމުން ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުގެ...

Page 683 of 683 1 682 683