ޠަލްޙަތު މޫސާ

ޠަލްޙަތު މޫސާ

ސިޓީ ނައިޓް މާރކެޓް އެޗްޕީއޭއިން ހުއްޓުވައިފި

ސިޓީ ނައިޓް މާރކެޓް، އެޗްޕީއޭ ކުޅޭފުއްގަޑަކަށްވެ، ހުއްދަ ދިނުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ބަންދު ކޮށްފި

ސިޓީ ނައިޓް މާރކެޓް، އެޗްޕީއޭ ކުޅޭފުއްގަޑަކަށްވެ، ނައިޓް މާރކެޓް ބާއްވަން ހުއްދަ ދިންތާ ދުވަހެއް ފަހުން އަލުން މަނާކޮށްފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި، ހާއްސަކޮށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް ފެތުރޭ...

އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ރައީސް ސޯލިހު ކޮމަންޑުއަށް

އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ރައީސް ސޯލިހު ކޮމަންޑުއަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު، މުހައްމަދު ރާޝިދުގެ ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާއަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު...

ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ޗައިނާގެ ސްޓޭޓް ކައުންސިލަރ އަދި މިނިސްޓަރު އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ވާންގް ޔީ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން މަރުޙަބާ ދެންނެވީ...

ފީވަކު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ފީވަކު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ފީވަކު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްްކަތް، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ނިންމާލައިފިއެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނީ އެ މަސައްކަތް ނިންމާލީ މި...

Page 41 of 63 1 40 41 42 63