ޠަލްޙަތު މޫސާ

ޠަލްޙަތު މޫސާ

ގުޅިފަޅު މައްސަލާގައި ސަރުކާރު ގޮވައިގެން ކައުންސިލުން ކޯޓަށް ދަނީ

ގުޅިފަޅު މައްސަލާގައި ސަރުކާރު ގޮވައިގެން ކައުންސިލުން ކޯޓަށް ދަނީ

ގުޅިފަޅު މައްސަލާގައި އަމަލު ކުރަމުންދާގޮތުން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކޯޓަށް ދާން ފާސްކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ...

މާލޭ ދެކުނު ފަރާތުގައި މަސްކަނޑާނެ ތަނެއް ހަދައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

މާލޭ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ނިޔާވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

މާލޭ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ނިޔާވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މީހަކު ނިޔާވެފައި އޮތީ މާފަންނުގައި ހުންނަ ގެއެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މާފަންނު...

Page 2 of 63 1 2 3 63