ޠަލްޙަތު މޫސާ

ޠަލްޙަތު މޫސާ

ކޯވިޑް 19: އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެ މިއަދުގެ މިވަގުތާއި ހަމައަށް 5 މަރު!

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ އިތުރު މީހަކު މަރު ވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ އިތުރު މީހަކު މަރު ވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ބަލީގައި މަރުވެފައި ވަނީ އުމުރުން 73 އަހަރުގެ ދިވެހި...

އިހަވަންދޫ، ކެނދިކުޅުދޫ އަދި ހިންނަވަރު ހޮސްޕިޓަލް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

އިހަވަންދޫ، ކެނދިކުޅުދޫ އަދި ހިންނަވަރު ހޮސްޕިޓަލް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

އިހަވަންދޫ، ކެނދިކުޅުދޫ އަދި ޅ. ހިންނަވަރު ހޮސްޕިޓަލްގެ އިމާރާތްތަކުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓާ ފައިނޭންސް އުސޫލުން ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ދިވެހި ކުންފުނިތަކަށް މި މަޝްރޫއުތަކުގެ...

ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ފޮތް ހަދިޔާކުރުމުގެ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި

ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ފޮތް ހަދިޔާކުރުމުގެ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި

ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ އަދި ކުޑަކުދިންގެ މަލްޓިމީޑިއާ ލައިބްރަރީއަށް ފޮތް ހަދިޔާކުރުމުގެ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފިއެވެ. މި ކެމްޕެއިނަކީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ އަދި ކުޑަކުދިންގެ މަލްޓިމީޑިއާ ލައިބްރަރީގެ ކަލެކްޝަން ތަރައްޤީކުރުމަށް...

ތަރައްގީއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް އެންމެ މަތީދަރަޖައިގެ އެއްބާރުލުން ދޭނަން – ފުނަދޫ ކައުންސިލް

ތަރައްގީއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް އެންމެ މަތީދަރަޖައިގެ އެއްބާރުލުން ދޭނަން – ފުނަދޫ ކައުންސިލް

ފުނަދޫގެ ތަރައްޤީއަށް ކޮންމެ ބަޔަކު ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކުރި ނަމަވެސް، އެ މަސައްކަތެއް ކުރާ ފަރާތަކަށް އެ ކައުންސިލުން އެންމެ މަތީދަރަޖައިގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދޭނެކަމަށް ފުނަދޫ...

Page 1 of 63 1 2 63