ޠަލްޙަތު މޫސާ

ޠަލްޙަތު މޫސާ

19 ރަށަކަށް އުދައަރާ 300 އެއްހާ ގެއަކަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިއްޖެ

19 ރަށަކަށް އުދައަރާ 300 އެއްހާ ގެއަކަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިއްޖެ

7 އަތޮޅަކުން 19 ރަށަކަށް އުދައަރާ، އެކި ވަރުގެ ގެންލުންތައް ލިބިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އުދައަރާފައިވަނީ، ތ އަތޮޅުގެ 8 ރަށާއި،...

ނ. އަތޮޅުން ލ. އަތޮޅަށް ބޯކޮށް ވާރެހުމާއެކު ގުގުރާނެ- މެޓް އޮފީސް

މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ކ. އަތޮޅުން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ކ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއާ ދެމެދަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފިއެވެ. މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން އެސަރަހައްދަށް ހުދު ސަމާލު...

ހާލުގައި ޖެހުނު ބޯޓެއް ސަލާމަތް ކޮށްފި

މިހާލަތުގައި ކަނޑުދަތުރު ނުކުރުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ވައިގަދަވެ ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ ކަމަށް މޫސުމާބެހޭ އިދާރާއިން ހާމަކޮށްފައިވާތީ މިހާލަތުގައި ދަތުރުނުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް...

ރައީސް، މަޑަވެލީގެ ހާލަތު ބައްލަވައިފި

ރައީސް، މަޑަވެލީގެ ހާލަތު ބައްލަވައިފި

މިއަދު ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށަށް އުދައަރައި އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއްވި ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަޑަވެލީ ކައުންސިލަށް ގުޅުއްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ހާލު އޮޅުންފިލުއްވައިފި...

ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މިމްބަރަށް އަރައި އަޑުގަދަކުރި މީހާ ދޫކޮށްލައިފި

ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މިމްބަރަށް އަރައި އަޑުގަދަކުރި މީހާ ދޫކޮށްލައިފި

މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދަށް ދިޔަ މީހަކު ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މިންބަރަށް އަރައި އަޑުގަދަ ކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކުރުމަށްފަހު އޭނާ ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. މިއަދުގެ ހުތުބާ ފެށުމުގެ ކުރިން...

Page 1 of 441 1 2 441