ޠަލްޙަތު މޫސާ

ޠަލްޙަތު މޫސާ

އަތޮޅުތެރޭގެ ބޯހިމެނުމުގެ މަސައްކަތުގެ 99 އިންސައްތަ ނިމިއްޖެ

އަތޮޅުތެރޭގެ ބޯހިމެނުމުގެ މަސައްކަތުގެ 99 އިންސައްތަ ނިމިއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ފަށާފައިވާ ބޯހިމެނުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަތޮޅުތެރޭގެ 99 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ބޯހިމެނުމުގެ...

ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަކީ ނަމޫނާ ޤައުމެއް: ނައިބް ރައީސް

ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަކީ ނަމޫނާ ޤައުމެއް: ނައިބް ރައީސް

ތަރައްޤީގެ ކަންކަން ހާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަކީ ނަމޫނާ ޤައުމެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ފައިޞަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މިހެން ވިދާޅުވީ...

ހުޅުމާލޭ ފަޅު ސާފުކޮށް، 300 އަށް ވުރެ ގިނަ ކޮތަޅުގެ ޕްލާސްޓިކާއި ކުނި ނަގައިފި

ހުޅުމާލޭ ފަޅު ސާފުކޮށް، 300 އަށް ވުރެ ގިނަ ކޮތަޅުގެ ޕްލާސްޓިކާއި ކުނި ނަގައިފި

"އިންޓަރނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް ވީކް" ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑާއި އެމްއެންޑީއެފް މާލޭ އޭރިއާ ކޮމާންޑް ގުޅިގެން މިއަދު ހުޅުމާލޭ ފަޅު ސާފުކޮށްފިއެވެ. މި...

އާ ރަންވޭއަށް ފްލައިޓް ޖައްސަން އެހީތެރިވެދޭ ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރެވޭ ހާލަތަށް ގެނެސްފި

އާ ރަންވޭއަށް ފްލައިޓް ޖައްސަން އެހީތެރިވެދޭ ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރެވޭ ހާލަތަށް ގެނެސްފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ)ގެ އާ ރަންވޭއަށް މަތިންދާބޯޓު ޖައްސަން އެހީވެދޭ ސިސްޓަމް ބަހައްޓައި، ބޭނުންކުރެވޭ ހާލަތަށް ގެނެސްފި އެވެ ވީއައިއޭ ހިންގާ މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ...

އަލަމްގިރިގެ މައްޗަށް އިތުރު 40 ދަޢުވާ އުފުލައިފި

އޮރިޔާން ކާޑު ހެދުމުގެ 40 ދައުވާއަށް ވެސް އަލަމްގީރު އިއުތިރާފުވެއްޖެ

ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ، އެމްޑީ އަލަމްގިރްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލި އޮރިޔާން ކާޑު ހެދުމުގެ 40 ދައުވާއަށް އޭނާ އިއުތިރާފުވެއްޖެ އެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ސިއްރުން...

ރާއްޖެއިން ކިރިގިސްތާނަށް ވިސާއާއި ނުލާ މިހާރު ދަތުރުކުރެވޭނެ

ރާއްޖެއިން ކިރިގިސްތާނަށް ވިސާއާއި ނުލާ މިހާރު ދަތުރުކުރެވޭނެ

ރާއްޖެއާއި ކިރިގިސްތާނާއި ދެމެދު ވިސާ ފްރީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދުއާއި ކިރިގިސްތާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޒީންބެކް ކުލުބޭވްއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ...

Page 1 of 595 1 2 595