މުހައްމަދު ރީޚާން

މުހައްމަދު ރީޚާން

މަޖިލިސް އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނިކޮށް މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމައިފި

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ފަސްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް އަންނަ ހަފްތާ އަށް ފަސްކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ނިންމައިފިއެވެ. މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ވަނީ މާދަން ބޭއްވުމަށް ތާވަލް...

ޕީ.ޖީ ޝަމީމްއަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކަކީ ޞައްޙަ ތުހުމަތުތަކެއްކަން ވަނީ ސާބިތުވެފައި: ޑރ.ޖަމީލް

ނުރައްކަލަށް ގައުމު ގެނބިގެން ދާއިރު ދެ ސަރުކާރެއް ހިންގާފަދަ – ޑރ ޖަމީލް

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަޝްހޫރު ކަން ހޯދުމަށް އެކި ކަހަލަ ސްޓަންޓު ޖެއްސުމާއި، ބަރުލަމާނީ ހުމުގައި ގައުމު ނުރައްކަލަށް ގެނބިގެން ދާއިރު ފެންނަމުން މިދަނީ ރާއްޖޭގައި...

ދޮގު ވާހަކަތައް ނުފަތުރާ އޭގެ ހައްޤުވެރިންނަށް ފުލެޓުތައް ހަވާލުކުރުމަށް ޕީޕީއެމްއިން ގޮވާލައިފި

ފްލެޓް ލިބެ މީހުންގެ ލިސްޓު ލަސްވަނީ އެކޮމިޓީގެ މުއައްޒަފުން ކޮވިޑް އަށް ފައްސިވުމުން – ކޮމިޓީ

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އުފެއްދެވި ފްލެޓު ކޮމިޓީއިން ލިސްޓު އާންމު ނުކުރެވި ލަސްވަމުން ދަނީ އެކޮމިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ބައެއް މުއައްޒަފުން ކޯވިޑް...

Page 630 of 636 1 629 630 631 636