މުހައްމަދު ރީޚާން

މުހައްމަދު ރީޚާން

ރައީސް ސޯލިހު އާއި ރައީސް ނަޝީދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސް ސޯލިހު އާއި ރައީސް ނަޝީދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައި ބައެއް ކަންކަމާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލު ކުރެއްވުން އޮތީ މިއަދު...

ހުޅުމާލޭގައި ސަރުކާރު ސުކޫލެއް ހުޅުވައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އެލްކޭޖީ އަދި ޔޫކޭޖީ އަށް ކިޔަވައިދޭ ސަރުކާރު ސްކޫލެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. މުޙައްމަދު ޤާސިމް ޕްރީސްކޫލްގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ މި ސްކޫލަކީ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ޢިމާރާތްކޮށް ސަރުކާރަށް...

އަދަދުތައް މައްޗަށް: ރާއްޖެއިން އިތުރު 225 މީހުން ކޯވިޑް އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އަދަދުތައް މައްޗަށް: ރާއްޖެއިން އިތުރު 225 މީހުން ކޯވިޑް އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން އިތުރު 225 މީހުން ކޯވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. އެޗްޕީއޭއިން މިރޭ އާއްމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން، މާލެ ސަރަހައްދުން ވޭތުވެދިޔަ 24...

ނައިބު ރައީސް އެމެރިކާގެ ޑީ.އީ.އޭ އަދި އޮސްޓްރޭލިއާގެ އޭ.އެފް.ޕީގެ ވަފްދުގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ނައިބު ރައީސް އެމެރިކާގެ ޑީ.އީ.އޭ އަދި އޮސްޓްރޭލިއާގެ އޭ.އެފް.ޕީގެ ވަފްދުގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް، އެމެރިކާގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީ.އީ.އޭ) އަދި އޮސްޓްރޭލިއާގެ އޮސްޓެރޭލިއަން ފެޑެރަލް ޕޮލިސް (އޭ.އެފް.ޕީ) ގެ ވަފްދުގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި...

Page 1 of 555 1 2 555