މުހައްމަދު ރީޚާން

މުހައްމަދު ރީޚާން

ފޯކައިދޫ ކޯޗު ހުސައިން ސައިފުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ފޯކައިދޫ ޓީމު ކުއާޓާރއާއި ގާތަށް

ފޯކައިދޫ ކޯޗު ހުސައިން ސައިފުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ފޯކައިދޫ ޓީމު ކުއާޓާރއާއި ގާތަށް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި (ށ އަތޮޅު) ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށް މުޅި ށ.އަތޮޅު މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއް ބައިވެރިވެ އެއަތޮޅު ގޮއެދުއާއި މާއުނގޫދޫގައި ކުރިއަށްދާ މިލައުތުރު ފުޓްސެލް ޓޯނަމެންޓްގައި...

ޤާނޫނު ބަދަލު ކުރާނަމަ ނިޒާމީ ބަދަލަކާއި ދިމާލަށް މިސްރާބު ހިފަންޖެހޭ: ވަކީލް ނިޝާން

ހުވާކުރިތާ 72 ގަނޑިއިރު ތެރޭ ރ.މުއީޒު ފެއިލްވެއްޖެ! ލޯޔަރ ނިޝާން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާކުރިތާ 72 ގަނޑިއިރު ތެރޭގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުއީޒު ފެއިލްވެއްޖެކަމަށް މަޝްހޫރު ޤާނޫނީ ވަކީލު އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނިޝާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނިޝާން ވިދާޅުވީ، ރ.މުއީޒު...

ކޮރަޕްޝަން ހިންގާ ކަމަށް ބުނެ ވާހަކަ ފަތުރަނީ ކުންފުނީގެ ނަން ކިލަނބުކޮށް އަގު ވައްޓާލުމަށް: ފެނަކަ

ކޮރަޕްޝަން ހިންގާ ކަމަށް ބުނެ ވާހަކަ ފަތުރަނީ ކުންފުނީގެ ނަން ކިލަނބުކޮށް އަގު ވައްޓާލުމަށް: ފެނަކަ

ފެނަކަ ކުންފުނިން ރައްޔިތުންނަށް އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފައިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރާކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ފަތުރަމުންދާ ވާހަކަ ތަކަކީ ކުންފުނީގެ ނަން ކިލަނބުކޮށް އަގު ވައްޓާލުމަށް...

ޑްރަގް މައްސަލައެއްގައި ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް މީހަކު ހޯދަނީ

ޑްރަގް މައްސަލައެއްގައި ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް މީހަކު ހޯދަނީ

ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ ކެނަބިސް ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭނުންވެ ހާޒިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ ކެނަބިސް...

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް ތިނަދޫގެ ބިން ހިއްކައިދޭނަން- ރައީސް

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް ތިނަދޫގެ ބިން ހިއްކައިދޭނަން- ރައީސް

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް އަންނަ ދައުރުގައި ތިނަދޫ ސިޓީގެ ބިން ހިއްކައިދެއްވާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު...

އިންތިޚާބުގެ 2 ވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލާ ދުވަހު މާލޭގައި ބައެއް އުޅަނދުތައް ދުއްވުން މަނާކޮށްފި

އިންތިޚާބުގެ 2 ވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލާ ދުވަހު މާލޭގައި ބައެއް އުޅަނދުތައް ދުއްވުން މަނާކޮށްފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ 2 ވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލާ ދުވަހު މާލޭގައި ބައެއް އުޅަނދުތައް ދުއްވުން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން މަނާކޮށްފިއެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ނެރުނު އިއުލާނުގައި ބުނީ ވޯޓުލުމުގެ...

Page 1 of 637 1 2 637