މުހައްމަދު ރީޚާން

މުހައްމަދު ރީޚާން

ނޫރައިން ޖަނާހް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ނޫރައިން ޖަނާހް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕީއާރް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އައިޝާ ނޫރައިން ޖަނާހް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ނޫރައިން...

އެމްޑީޕީ ޕީޖީގެ މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

އެމްޑީޕީ ޕީޖީގެ މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފައިވަނީ އެ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ އިންތިހާބު 28...

ބިރުދެއްކުމުގެ މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހޯދަނީ

ބިރުދެއްކުމުގެ މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހޯދަނީ

ބިރުދެއްކުމުގެ މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ގއ.ކޮލަމާފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ބިރުދެއްކުމުގެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް މީހަކު ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭނުންވެ، އޭނާ...

ބޮޑު އަގު ނަގާ ޓެކްސީތައް ޖޫރިމަނާކޮށް ލައިސެންސް ބާތިލުކުރާނެކަމުގެ އިންޒާރު ޓްރާސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ދީފި

ޓެކްސީ ހިދުމަތުގެ ތެރެއަށް ސަރުކާރު ނުވަނުމަށް ގޮވާލައިފި

މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ކުރާ ޓެކްސީ ދަތުރުތަކަށް ނެގޭނެ ކަމަށް ކަނޑައެޅި އަގުތައް ރިވިއު ކުރުމަށް ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ގޮވާލައިފިއެވެ. ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުގައި ޓެކްސީ ދަތުރު ކުރެވޭ...

ފެނަކައިގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މުޢާޒް މަކުނުދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފެނަކައިގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މުޢާޒް މަކުނުދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މުޢާޒް މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހދ.މަކުނުދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ފެނަކައިން މިއަދު ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ އެމްޑީ މުޢާޒާއި ކުންފުނީގެ އިސްވެރިން،...

މެންބަރުން ވަކި ކުރެވޭ އިސްލާހު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި

މެންބަރުން ވަކި ކުރެވޭ އިސްލާހު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި

ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން މެންބަރު މަގާމުން ވަކިކުރެވޭނެ ގޮތަށް ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހު އަނބުރާ ގެންގޮސްފިއެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީއަށް މި އިސްލާހު ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު...

Page 1 of 640 1 2 640