މުހައްމަދު ރީޚާން

މުހައްމަދު ރީޚާން

ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ އިންސާފުވެރިކޮށް – އައްސަދު

ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ އިންސާފުވެރިކޮށް – އައްސަދު

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އުފައްދަވާފައިވާ އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ ތަހުގީގު ތަކަކީ އިންސާފުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ...

އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކާއި ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން ބަސް ބުނުމަށް ގޮވާލަން – ޕީޕީއެމް

އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކާއި ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން ބަސް ބުނުމަށް ގޮވާލަން – ޕީޕީއެމް

އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ލާއިންސާނީ ހަމަލާތަކާއި ދެކޮޅަށް އަދުގެ ސަރުކާރުން ބަސްބުނުމަށް، އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް) އިން މިއަދު ގޮވާލާފިއެވެ. ޕީޕީއެމް...

އިންޑިއާ ވޭރިއަންޓް އަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް އޮތް ބިރެއް – ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

އިންޑިއާ ވޭރިއަންޓް އަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް އޮތް ބިރެއް – ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

އިންޑިއާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޯވިޑް 19 ގެ އައު ވޭރިއަންޓް އަކީ، މުޅު ދުނިޔެއަށް އޮތް ބިރެއް ކަމަށް، ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން ބުނެފިއެވެ. "ބީ.ވަން.ސިކްސް ވަން...

ކޮމިޓީއިން އިސްތިއުފާ ނުދެން – މެމްބަރު އާޒިމް

ކޮމިޓީއިން އިސްތިއުފާ ނުދެން – މެމްބަރު އާޒިމް

އެމްއެމްޕީއާރުސީ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ބަލަމުންދާ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއިން އިސްތިއުފާ ދީފައި ނުވާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ލީޑަރު، މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ...

ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަން ތަކެއްގައި 3 މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފި

ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަން ތަކެއްގައި 3 މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހިންގި އޮޕަރޭޝަން ތަކެއްގައި 3 މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން މިއަދު ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުންގެ...

Page 1 of 364 1 2 364