މުހައްމަދު ރީޚާން

މުހައްމަދު ރީޚާން

ހިރިލަންދޫގައި މާރާމާރީ ހިންގައި ރަށުގެ އަމަންއަމާންކަން ނަގައިލި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހިރިލަންދޫގައި މާރާމާރީ ހިންގައި ރަށުގެ އަމަންއަމާންކަން ނަގައިލި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ތ.ހިރިލަންދޫގައި މާރާމާރީ ހިންގައި ރަށުގެ އަމަންއަމާންކަން ނަގައިލަން މަސައްކަތް ކުރި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން މިއަދު މީޑިއާތަކަށް ފޮނުވި މެސެޖެއްގައި ބުނީ ހިރިލަންދޫ ގެއެއްގެ ތެރެއަށްވަދެ...

ކުޅުދުށްފުށީގައި ތިން ސައިކަލެއް ޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ކުޅުދުށްފުށީގައި ތިން ސައިކަލެއް ޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ކުޅުދުށްފުށި ސިޓީގައި ތިން ސައިކަލެއް ޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ކުޅުދުށްފުށި ސިޓީގައި ތިން ސައިކަލެއް ޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގިކަމުގެ ރިޕޯޓު ލިބުނީ...

މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ލައިސަންސްތައް މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ

މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ލައިސަންސްތައް މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ

މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ލައިސަންސްތައް މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފިއެވެ. ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން މިދިޔަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެ...

މަރުގެ ދިޔަ އެއްލައްކަ ރުފިޔާއިން އެއްމިލިއަން ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކޮށްފި

ކެނަބިސް ޓްރެފިކް ކޮށްގެން އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް ކުރި ޙުކުމަށް ހައިކޯޓުގެ ތާއީދު

ކެނަބިސް ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމަށް ހައިކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައިގައި ދަޢުވާ ކުރީ މާލެއަށް ނިސްބަތްވާ...

މަންދޫ އައު ނެރަށް ވަދެވެން އޮންނަ ދިމާ ފުންކުރުމުގެ ބޮޑުބައި ނިމިއްޖެ

މަންދޫ އައު ނެރަށް ވަދެވެން އޮންނަ ދިމާ ފުންކުރުމުގެ ބޮޑުބައި ނިމިއްޖެ

އދ. މަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، އައު ނެރަށް ވަދެވެން އޮންނަ ދިމާ ފުންކުރުމުގެ 89 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ހާމަކޮށްފި...

ފަސް ކިލޯއަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވައިގެ މަގުން ރާއްޖެއަށް 2 ކިލޯގެ ކޮކެއިން އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވައިގެ މަގުން ރާއްޖެއަށް 2 ކިލޯގެ ކޮކެއިން އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ކަސްޓަމުން ބުނީ، މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފައިވަނީ ބްރެޒިލް އިން ރާއްޖެއައި އެމެރިކާގެ ރައްޔިތެއްގެ އަތުން...

Page 1 of 630 1 2 630