މުހައްމަދު ޝަރީފް

މުހައްމަދު ޝަރީފް

ފަލަސްޠީނުގެ ދެ ޒުވާނުން ޝަހީދުކޮށްލައިފި

ފަލަސްޠީނުގެ ދެ ޒުވާނުން ޝަހީދުކޮށްލައިފި

ހުޅަނގު އައްސޭރިއަށް ޔަހޫދީ އިސްރާޢީލުގެ ޖައްބާރު ސިފައިން އަރައި ހިންގި އުދުވާންތަކެއްގައި ފަލަސްޠީނުގެ ދެ މީހަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފިއެވެ. ފަލަސްޠީނުގެ ދެ މުސްލިމުން ޝަހީދުކޮށްލާފައި ވަނީ ހުޅަނގުގެ އައްސޭރީގެ...

Page 96 of 178 1 95 96 97 178