މުހައްމަދު ޝަރީފް

މުހައްމަދު ޝަރީފް

ދީނީ ވާހަކަ – މަރަކުން ނުފިލޭނެ، އެއާ ދެކޮޅު ހެދިޔަސް އެމީހަކު ގެންދާނެ!

ދީނީ ވާހަކަ – މަރަކުން ނުފިލޭނެ، އެއާ ދެކޮޅު ހެދިޔަސް އެމީހަކު ގެންދާނެ!

އެއްދުވަހަކު ޢަލީގެފާނު މިންބަރަށް އަރައިވަޑައިގަތެވެ. އަދި ޙަމްދު ޘަނާއަށް ފަހު، މަރާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. ވިދާޅުވިއެވެ. ”މަރަކުން ނުފިލޭނެއެވެ. އެއާ ދެކޮޅު ހެދިޔަސް އެމީހަކު ގެންދާނެއެވެ....

ހުސްވަގުތު ގިނަވުމަކީ، ނުބައި ކަންތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ހަތިޔާރެއް

ހުސްވަގުތު ގިނަވުމަކީ، ނުބައި ކަންތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ހަތިޔާރެއް

ހުސްވަގުތު ގިނަވުމަކީ މީހާއަށް ބޭކާރު ޚިޔާލްތައް ގެނުވާ ޝައިތާނާގެ މަޅީގައި ޖެހި ފާފަތަކަށް އަރައިގަތުމަށް މަގުފަހިވާ ކަމެކެވެ. ހުސްވަގުތަކީ ވަރަށްވެސް ސުންޕާ އެއްޗެކެވެ. ނުބައި ކަންތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ...

ފާޑުކިޔުމުން އިސްރާއީލުގެ ދިފާއީ ވަޒީރު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

ފާޑުކިޔުމުން އިސްރާއީލުގެ ދިފާއީ ވަޒީރު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

ޔަހޫދީ އިސްރާޢީލުގެ ޖައްބާރު ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ ސަރުކާރުން އިސްނަގައިގެން އެ ޤައުމުގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާ އިސްލާހުކުރުމުގެ ނަމުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓައިލުމަށް ގޮވާލުމުން، އެ ޤައުމުގެ...

އުތުރު ކޮރެޔާއިން ބެލިސްޓިކް މިސައިލްތަކެއްގެ ޓެސްޓު ހަދައިފި

އުތުރު ކޮރެޔާއިން ބެލިސްޓިކް މިސައިލްތަކެއްގެ ޓެސްޓު ހަދައިފި

އުތުރު ކޮރެޔާއިން އަނެއްކާ ވެސް ބެލިސްޓިކް މިސައިލްތަކެއްގެ ޓެސްޓު ހަދައިފިއެވެ. ދެކުނު ކޮރެޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނީ، އުތުރު ކޮރެޔާގެ އިރުމަތީ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދާ ދިމާލަށް ދެ ބެލިސްޓިކް...

Page 2 of 178 1 2 3 178