މުހައްމަދު ޝަރީފް

މުހައްމަދު ޝަރީފް

އެފްކޮންސްގެ މުވައްޒަފަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ގުޅީފަޅުން އިންސާނެއްގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައިތަކެއް ފެނިއްޖެ

ގުޅީފަޅުގައި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ ހިނގި އެފްކޮންގެ ސައިޓުން އިންސާނެއްގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައިތަކެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ބައިތަކެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ އެއީ އިންސާނެއްގެ...

އެޗްޑީސީން މަމްސް އެންޖީއޯއާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު އެހީއެއް

އެޗްޑީސީން މަމްސް އެންޖީއޯއާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު އެހީއެއް

އެޗްޑީސީއާއި މަމްސް އެންޖީއޯއާއި ގުޅިގެން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށް މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ އެއްގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި އެޗްޑީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ...

ސަރުކާރަށް އިތުބާރު ލިބޭނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީ އާއި ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލަ ބެލިގެން – ނަޝީދު

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރަން ނަޝީދު ނިންމަވައިފި

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާނެކަން އެޕާޓީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިޢުލާންކުރައްވައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ އޮންނާނެކަމަށް އެޕާޓީން ބުނެފައިވަނީ އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 28ގައެވެ. އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ...

އިރާނުގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ތަރާނާ ހައްޔަރުކޮށްފި

އިރާނުގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ތަރާނާ ހައްޔަރުކޮށްފި

އީރާންގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކަށް ހިތްވަރުދީ، މުޒާހަރާތަކުގެ ހަގީގަތް އުޅޭ ގޮތަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ފަތުރަމުންދާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި، އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު...

އުފަންވާކުދިން 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންޖެހޭ ބިލް ތަސްދީޤު ކޮށްފި

އުފަންވާކުދިން 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންޖެހޭ ބިލް ތަސްދީޤު ކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި އުފަންވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކު ހަތްދުވަހުގެތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށްފިނަމަ، ބޮޑު ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރެވޭގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވާ އުފަންވުމާއި މަރުވުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަދި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު...

ބޮސްނިއާގެ ފޮރިން އެފެއާޒު މިނިސްޓަރ ޑރ ބިސޭރާ ރައީސް އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

ބޮސްނިއާގެ ފޮރިން އެފެއާޒު މިނިސްޓަރ ޑރ ބިސޭރާ ރައީސް އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

ބޮސްނިއާ އެންޑް ހަރޒަގޮވިނާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒު ޑޮކްޓަރ ބިސޭރާ ޓުރްކޮވިޗް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. ބޮސްނިއާ އެންޑް...

Page 166 of 179 1 165 166 167 179