މުހައްމަދު ޝަރީފް

މުހައްމަދު ޝަރީފް

ނިއު ޒިލެންޑުގައި ފެންބޮޑުވެ ހަތަރު މީހުން މަރުވެއްޖެ

ނިއު ޒިލެންޑުގައި ފެންބޮޑުވެ ހަތަރު މީހުން މަރުވެއްޖެ

ނިއު ޒިލެންޑުގެ އުތުރުގައިވާ އޮކްލެންޑަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން ހިނގި ހާދިސާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު ހަތަރަކަށް އަރައިފިއެވެ. ހުއްޓުމެއްނެތި ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން އެ...

އޭއެފްސީގެ އެގްޒެކުޓިވް ކޮމިޓީއަށް އެފްއޭއެމުގެ ރައީސް ބައްސާމް

އޭއެފްސީގެ އެގްޒެކުޓިވް ކޮމިޓީއަށް އެފްއޭއެމުގެ ރައީސް ބައްސާމް

އޭޝިއަން ފުޓްބޯލް ކޮންފެޑެރޭޝަން (އޭއެފްސީ) ގެ އެގްޒެކުޓިވް ކޮމިޓީއަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފިއެވެ. ގަލްފް ކޮންވެންޝަން...

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 73 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި 73 އަހަރުގެ މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މެދު ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށެއްގައި ޢުމުރުން 16 އަހަރުގެ އަންހެން...

މަޑަގަސްކަރަ އެރި ތޫފާންގެ ސަބަބުން އެތައްބަޔަކު މަރުވެއްޖެ

މަޑަގަސްކަރަ އެރި ތޫފާންގެ ސަބަބުން އެތައްބަޔަކު މަރުވެއްޖެ

ބާރުގަދަ ތޫފާން ޗެނީސޯ މަޑަގަސްކަރައިގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް އެރުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވި އެކި ހާދިސާތަކުގައި 25 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. މި ތޫފާން މަޑަގަސްކަރައިގެ އިރުއުތުރު އައްސޭރިފަށުގެ...

 މިސްކިތަކަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 59 މީހުން މަރުވެއްޖެ

 މިސްކިތަކަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 59 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ޕާކިސްތާނުގެ ހުޅަނގުއުތުރުގައިވާ ޕިޝާވަރުގެ މިސްކިތަކަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 59 މީހުން މަރުވެ 150 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމުވެއްޖެއެވެ. މިސްކިތުގައި ބޮން ގޮއްވައިލާފައި ވަނީ،...

Page 1 of 96 1 2 96