މުޙައްމަދު ސަޢީދު މޫސާ ވަޖުދީ

މުޙައްމަދު ސަޢީދު މޫސާ ވަޖުދީ

ސްރީ ލަންކާއަށް ޖެހުނު ހާލު ޕާކިސްތާނަށް ވެސް ކުރިމަތިވެދާނެ: ޢިމްރާން ޚާން

ސްރީ ލަންކާއަށް ޖެހުނު ހާލު ޕާކިސްތާނަށް ވެސް ކުރިމަތިވެދާނެ: ޢިމްރާން ޚާން

ޕާކިސްތާން ސަރުކާރުން ލޯނު ހޯދުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް)ގެ ފަހަތުން އާދޭސް ކުރަމުން ދުވަމުން ދާއިރު ލޯނު ލިބެން އޮތީ ހަރުކަށި ޝަރުޠުތަކެއް ސަރުކާރުން ގަބޫލު...

ސްވިޑެންގައި ޤުރުއާން އަންދާލުމުގެ ހާދިސާ: މުސްލިމުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލަން ފަށައިފި

ސްވިޑެންގައި ޤުރުއާން އަންދާލުމުގެ ހާދިސާ: މުސްލިމުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލަން ފަށައިފި

ސްވިޑެންގައި ތުރުކީއާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާއެއްގައި ކީރިތި ޤުރުއާންގެ ކޮޕީއެއް އަންދާލައިފިއެވެ. އެ ނުބައި އަމަލާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކުން ޚާއްޞަކޮށް މުސްލިމު ގައުމުތަކުން...

ގައުމަށް ސިޔާސީ އަދި އިގުތިސާދީ ދަތިކަން: ލީޑަރޝިޕަށް އިމްތިޙާނެއް

ގައުމަށް ސިޔާސީ އަދި އިގުތިސާދީ ދަތިކަން: ލީޑަރޝިޕަށް އިމްތިޙާނެއް

ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގުތިސާދީ އަދި ސިޔާސީ މުސީބާތުގެ ވަރުގަދަކަން  މެދުކެނޑުމެއްނެތި އިތުރުވަމުން އެބަ ދެއެވެ. ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއާ ހެދި އެމްޑީޕީ ވަނީ ދެ ފަޅި ވެފައެވެ. ދެފަރާތުގައި...

އިނގިރޭސިވިލާތަށް ބޮޑު ސިހުމެއް: ފުލުސް އޮފިސަރަކު 24 އަންހެނުން ރޭޕްކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތަށް ބޮޑު ސިހުމެއް: ފުލުސް އޮފިސަރަކު 24 އަންހެނުން ރޭޕްކޮށްފި

އެހެން ގައުމުތަކުން ޑިމޮކްރަސީއާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަންނަ ކަމަށް ބުނެ ބައިނަލްއަގުވާމީ މައިދާނުގައި އަބަދު އަޑުގަދަކުރަމުންދާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފުލުސް އޮފިސަރަކު 24 އަންހެނުން ރޭޕްކުރިކަމަށް އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ. މި...

އިގުތިސާދީ ދަތިކަމުން އަރައިގަތުމަށް ސްރީލަންކާގެ ސިފައިންގެ އަދަދު މަދުކުރަނީ

އިގުތިސާދީ ދަތިކަމުން އަރައިގަތުމަށް ސްރީލަންކާގެ ސިފައިންގެ އަދަދު މަދުކުރަނީ

އިގުތިސާދީ ދަތިކަމުން ސަލާމަތްވުމުގެ ގޮތުން ހަރަދު ކުޑަކުރުމާއެކު ސިފައިންގެ އަދަދު މަދުކުރަން ސްރީ ލަންކާއިން ނިންމައިފި އެވެ. ވޯލްޑް ނިއުސް އެޖެންސީން ބުނާ ގޮތުގައި އަންނަ އަހަރުގެ...

2022 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ އަރަބި ލީޑަރ: ސައުދީ ވަލީއަހުދު މުޙައްމަދު ބިން ސަލްމާން

2022 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ އަރަބި ލީޑަރ: ސައުދީ ވަލީއަހުދު މުޙައްމަދު ބިން ސަލްމާން

ރަޝިޔާގެ ޓީވީ ޗެނަލް، ރަޝިޔާ ޓުޑޭ އިން ކުރި ދިރާސާއަކުން ފާއިތުވި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ އަރަބި ލީޑަރަކަށް ސައުދީ އަރަބިޔާގެ ވަލީއަހުދު މުޙައްމަދު...

Page 5 of 8 1 4 5 6 8