މުޙައްމަދު ސަޢީދު މޫސާ ވަޖުދީ

މުޙައްމަދު ސަޢީދު މޫސާ ވަޖުދީ

ރޯދަމަސް ފެށުމުގެ ކުރިން ޔޫއޭއީން 1،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުށްވެރިންނަށް މާފުދީ ޖަލުން މިނިވަންކޮށްފި

ރޯދަމަސް ފެށުމުގެ ކުރިން ޔޫއޭއީން 1،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުށްވެރިންނަށް މާފުދީ ޖަލުން މިނިވަންކޮށްފި

ރޯދަމަސް ފެށުމުގެ ކުރިން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން 1،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުށްވެރިންނަށް މާފުދީ ޖަލުން މިނިވަންކޮށްފިއެވެ. ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަސް ފެށުމުގެ...

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޓްރަމްޕް ހައްޔަރުކޮށްފާނެތަ؟ އޭނާގެ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑު

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޓްރަމްޕް ހައްޔަރުކޮށްފާނެތަ؟ އޭނާގެ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑު

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލަޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފާނެކަމަށް ވިދާޅުވެ އެކަމާ ދެކޮޅަށް އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުން ތެދުވެ ނުރުހުން ފާޅުކުރުމަށް ގޮވާލައްވާފަ އެވެ. ދިރާސާ ކުރާ...

ވިދިވިދިގެން ހަ ވަނަ ފަހަރަށް ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުފާވެރި ގައުމަކަށް ފިންލޭންޑް ހޮވިއްޖެ

ވިދިވިދިގެން ހަ ވަނަ ފަހަރަށް ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުފާވެރި ގައުމަކަށް ފިންލޭންޑް ހޮވިއްޖެ

ވިދިވިދިގެން ހަ ވަނަ ފަހަރަށް ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުފާވެރި ގައުމަކަށް ފިންލޭންޑް ހޮވިއްޖެ އެވެ. އެކަން ހާމަކޮށްފައި ވަނީ ކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ގެލަޕްއިން ކުރި ދިރާސާ...

ޢިމްރާން ޚާން ބަންދު ކުރުމުން ޕާކިސްތާނުގައި ހިނގަމުންދާ ސިޔާސީ މައްސަލަތައް އިތުރަށް ގޯސްވާނެ : ޒަލްމޭ ޚަލީލު ޒާދު

ޢިމްރާން ޚާން ބަންދު ކުރުމުން ޕާކިސްތާނުގައި ހިނގަމުންދާ ސިޔާސީ މައްސަލަތައް އިތުރަށް ގޯސްވާނެ : ޒަލްމޭ ޚަލީލު ޒާދު

ޕާކިސްތަނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޢިމްރާން ޚާން ހައްޔަރުކުރުމުން ޕާކިސްތާނުގައި ހިނގަމުންދާ ސިޔާސީ މައްސަލަތައް އިތުރަށް ގޯސްވާނެ ކަމަށާއި ސިޔާސީ ލީޑަރުން ޖަލަށް ލުމާއި ދަންޖައްސައި މެރުމަކީ...

ފުރަތަމަ އިގުތިސާދު، އޭގެ ފަހުން ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ސިޔާސީ ކުޅި ޖައްސަވާ!

ފުރަތަމަ އިގުތިސާދު، އޭގެ ފަހުން ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ސިޔާސީ ކުޅި ޖައްސަވާ!

މިވަގުތު ސަރުކާރަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ  ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ގޮންޖެހުމަކީ އަޑިއަޅާލާފައިވާ އިގުތިސާދު ނަގައި ކޮޅަށް ޖެހުމެވެ. ތާށިވަމުންދާ ދަރަނި ދަންތުރައިން ސަލާމަތްވުމެވެ. ސަރުކާރަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އަނެއް ގޮންޖެހުމަކީ...

ނާޓޯ ނާޓޯ: ދުނިޔެއަށް ހައިރާންކަން ގެނެސްދިން ލަވަ ”އޮސްކާ“ ހޯދައިގެން ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް

ނާޓޯ ނާޓޯ: ދުނިޔެއަށް ހައިރާންކަން ގެނެސްދިން ލަވަ ”އޮސްކާ“ ހޯދައިގެން ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް

ޓެލެގޫ ފިލްމު "އާރުއާރުއާރު"އިން އިންތިހާއަށް މަޝްހޫރުވެ، މަގުބޫލު ވެގެންދިޔަ ލަވަ "ނާޓޯ ނާޓޯ" އަށް އޮސްކާ އެވޯޑް ލިބިއްޖެ އެވެ. އެއީ ތާރީޚަށް ބަލާއިރު އިންޑިއާގެ ޕްރޮޑަކްޝަނަކުން...

Page 5 of 12 1 4 5 6 12