މުޙައްމަދު ސަޢީދު މޫސާ ވަޖުދީ

މުޙައްމަދު ސަޢީދު މޫސާ ވަޖުދީ

އީރާނާއި ސައުދީގެ ގުޅުމަކީ އެމެރިކާއަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

އީރާނާއި ސައުދީގެ ގުޅުމަކީ އެމެރިކާއަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

އީރާނާއި ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަލުން  ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ގާއިމު ކުރުމަކީ މެދުއިރުމަތީގައި އެމެރިކާގެ މަސްލަހަތަށް ލިބުނު ބޮޑު ގެއްލުމެއްގެ ގޮތުގައި ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ސިފަކުރަން ފަށައިފި...

ބާލަކްރިޝްނަން: ވޭތުވެދިޔަ 28 އަހަރު ކާށި ކައިގެން ދިރިއުޅޭ މީހެއް

ބާލަކްރިޝްނަން: ވޭތުވެދިޔަ 28 އަހަރު ކާށި ކައިގެން ދިރިއުޅޭ މީހެއް

އަށާވީސް އަހަރު ވާނދެން އެންމެ ބާވަތެއްގެ ކާއެއްޗެއް ކައިގެން މީހަކު ދިރިއުޅެފާނެ ކަމަށް ބުނުމުން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އެ ވާހަކަ ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ އެވެ. ނަމަވެސް...

ރައީސް ބައިޑަންއަށް ހަމުގެ ކެންސަރު: ރައީސްގެ އާއިލާގައި ވެސް ކެންސަރު

ރައީސް ބައިޑަންއަށް ހަމުގެ ކެންސަރު: ރައީސްގެ އާއިލާގައި ވެސް ކެންސަރު

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަންއަށް ހަމުގެ ކެންސަރު ޖެހިފައިވާކަން ހާމަވީއިރު، ރައީސަށް ފަރުވާ ދެއްވާ ޑޮކްޓަރުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރައީސްގެ ހާލުކޮޅު މުޅިން ދުޅަހެޔޮ ކަމަށެވެ. ފުރިހަމަ...

ޕްރިންސް ހެރީ އާ ހެދި ރަސްގެފާނު  ޗާލްސްއަށް ދަތި އުނދަގޫތަކެއް

ޕްރިންސް ހެރީ އާ ހެދި ރަސްގެފާނު  ޗާލްސްއަށް ދަތި އުނދަގޫތަކެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރަސްގެފާނު ޗާލްސް III ރަސްމީ ގޮތުން ރަސްކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ބާއްވާ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރަސްގެފާނުގެ ހަނގުދަރިކަލުން ޕްރިންސް ހެރީއާއި އަނބިކަނބަލުން މެގަން މާކަލް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިނަމަ އެ ތާރީހީ...

މިސްރުގެ މުސްކުޅި އަންހެނަކު އުމުރުން 80 އަހަރުގައި މާސްޓާސް ހަދައިފި

މިސްރުގެ މުސްކުޅި އަންހެނަކު އުމުރުން 80 އަހަރުގައި މާސްޓާސް ހަދައިފި

މިސްރުގެ މުސްކުޅި އަންހެނަކު އުމުރުން 80 އަހަރުގައި މާސްޓާސް ފުރިހަމަ ކޮށްފިއެވެ. މާސްޓާސް ފުރިހަމަ ކުރި އަމާލު އިސްމާޢީލު މިހާރު ތައްޔާރު ވަމުން ދަނީ ޕީއެޗްޑީ ފުރިހަމަ...

ސަލްމާން ރުޝްދީއަށް ހަމަލާދިން ޒުވާނާއަށް 1،000 އަކަމީޓަރުގެ ބިމެއް އީރާނުން ދޭން ނިންމައިފި

ސަލްމާން ރުޝްދީއަށް ހަމަލާދިން ޒުވާނާއަށް 1،000 އަކަމީޓަރުގެ ބިމެއް އީރާނުން ދޭން ނިންމައިފި

ސަލްމާން ރުޝްދީއަށް ވަޅިއަކުން ހަމަލާދީ އޭނާއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދިން 24 އަހަރުގެ ޒުވާނާ ހާދީ މުޠަރަށް 1000 އަކަމީޓަރުގެ ބިމެއް ދިނުމަށް އީރާނުގެ ޖަމާއަތަކުން ނިންމައިފިއެވެ....

Page 2 of 8 1 2 3 8