މުޙައްމަދު ސަޢީދު މޫސާ ވަޖުދީ

މުޙައްމަދު ސަޢީދު މޫސާ ވަޖުދީ

މާފުށިން ދެ ފަތުރުވެރިއަކު ފައްސި ވެއްޖެ

މާފަރުގައި މިއަދު ބޭއްވުނު ބައި އިލެކްޝަން ޕީޕީއެމް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ނޫނު އަތޮޅު މާފަރުގައި މިއަދު ބޭއްވުނު ބައި އިލެކްޝަން ޕީޕީއެމް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.މި ބައި އިލެކްޝަނަކީ ކައުސިލް މެންބަރަކާއި އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއް އިންތިހާބުކުރުމަށް...

ޕްރިޒަންސް ކޮމިޝަނަރ، މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމަވައިފި

ޕްރިޒަންސް ކޮމިޝަނަރ، މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމަވައިފި

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަޙްމަދު މުޙައްމަދުފުޅު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ. ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންގެސް މަގާމަށް އަހްމަދު މުހައްމަދުފުޅު ހަމަޖެއްސެވީ 2020 ވަނަ...

ނަފްރަތުގެ ބާޒާރުގައި ލޯބީގެ ފިހާރައެއް ހުޅުވަން ބޭނުން: ރާހުލް ގާނދީ

ނަފްރަތުގެ ބާޒާރުގައި ލޯބީގެ ފިހާރައެއް ހުޅުވަން ބޭނުން: ރާހުލް ގާނދީ

އިންޑިއާގެ ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ލީޑަރު ރާހުލް ގާނދީ އިންޑިއާ އާއި އެމެރިކާއާ ދެމެދު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް  ގޮވާލައްވައި، އިންޑިއާއަކީ ޗައިނާއަށް ވުރެ  އުފެއްދުންތެރި...

ބާރުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެއްވުން: ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ  ދަރިކަލުން މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ބާރުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެއްވުން: ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ  ދަރިކަލުން މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ފުމިއޯ ކިޝިޑާގެ ދަރިކަލުން މިދިޔަ އަހަރު ބޮޑުވަޒީރުގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުގައި އަމިއްލަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބޭއްވުމާ ގުޅިގެން އުފެދުނު ހަމަނުޖެހުންތަކާ ވިދިގެން މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ....

ތުރުކީން ކަންތައް ކުރާނީ ގައުމަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް. ހުޅަގުން ބުނާ ގޮތަކަށް ނޫން: އުރުދުޣާން

ތުރުކީން ކަންތައް ކުރާނީ ގައުމަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް. ހުޅަގުން ބުނާ ގޮތަކަށް ނޫން: އުރުދުޣާން

ތުރުކީން ކަންތައް ކުރާނީ ގައުމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ކަމަށާއި ހުޅަގުން ބުނާ ގޮތަކަށް ނޫންކަމަށް ރައީސް ކަމުގެ އައު ދައުރަކަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ރައީސް ޠައްޔިބު  އުރުދުޣާން...

ކަޝްމީރުގައި މިއަދު ފެށި ޖީ-20 ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ކުރިން ނާކާމިޔާބު ވެއްޖެ: ޕާކިސްތާން

ކަޝްމީރުގައި މިއަދު ފެށި ޖީ-20 ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ކުރިން ނާކާމިޔާބު ވެއްޖެ: ޕާކިސްތާން

މިމަހު 22-24 އަށް ކަޝްމީރުގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޖީ-20 ގެ ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ކުރިން ނާކާމިޔާބު ވެއްޖެ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުން ބުނެފިއެވެ. ޖީ-20 ގެ ތިންވަނަ ޓޫރިޒަމް...

Page 1 of 12 1 2 12