މުޙައްމަދު ސަޢީދު މޫސާ ވަޖުދީ

މުޙައްމަދު ސަޢީދު މޫސާ ވަޖުދީ

ނަފްރަތުގެ ބާޒާރުގައި ލޯބީގެ ފިހާރައެއް ހުޅުވަން ބޭނުން: ރާހުލް ގާނދީ

ނަފްރަތުގެ ބާޒާރުގައި ލޯބީގެ ފިހާރައެއް ހުޅުވަން ބޭނުން: ރާހުލް ގާނދީ

އިންޑިއާގެ ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ލީޑަރު ރާހުލް ގާނދީ އިންޑިއާ އާއި އެމެރިކާއާ ދެމެދު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް  ގޮވާލައްވައި، އިންޑިއާއަކީ ޗައިނާއަށް ވުރެ  އުފެއްދުންތެރި...

ބާރުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެއްވުން: ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ  ދަރިކަލުން މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ބާރުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެއްވުން: ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ  ދަރިކަލުން މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ފުމިއޯ ކިޝިޑާގެ ދަރިކަލުން މިދިޔަ އަހަރު ބޮޑުވަޒީރުގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުގައި އަމިއްލަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބޭއްވުމާ ގުޅިގެން އުފެދުނު ހަމަނުޖެހުންތަކާ ވިދިގެން މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ....

ތުރުކީން ކަންތައް ކުރާނީ ގައުމަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް. ހުޅަގުން ބުނާ ގޮތަކަށް ނޫން: އުރުދުޣާން

ތުރުކީން ކަންތައް ކުރާނީ ގައުމަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް. ހުޅަގުން ބުނާ ގޮތަކަށް ނޫން: އުރުދުޣާން

ތުރުކީން ކަންތައް ކުރާނީ ގައުމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ކަމަށާއި ހުޅަގުން ބުނާ ގޮތަކަށް ނޫންކަމަށް ރައީސް ކަމުގެ އައު ދައުރަކަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ރައީސް ޠައްޔިބު  އުރުދުޣާން...

ކަޝްމީރުގައި މިއަދު ފެށި ޖީ-20 ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ކުރިން ނާކާމިޔާބު ވެއްޖެ: ޕާކިސްތާން

ކަޝްމީރުގައި މިއަދު ފެށި ޖީ-20 ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ކުރިން ނާކާމިޔާބު ވެއްޖެ: ޕާކިސްތާން

މިމަހު 22-24 އަށް ކަޝްމީރުގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޖީ-20 ގެ ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ކުރިން ނާކާމިޔާބު ވެއްޖެ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުން ބުނެފިއެވެ. ޖީ-20 ގެ ތިންވަނަ ޓޫރިޒަމް...

ދެފައި ބުރިކޮށްލާފައިވާ ނުކުޅެދޭ މީހަކު ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް ފަރުބަދައަށް އަރައި ދުނިޔެ ހައިރާންކޮށްލައިފި

ދެފައި ބުރިކޮށްލާފައިވާ ނުކުޅެދޭ މީހަކު ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް ފަރުބަދައަށް އަރައި ދުނިޔެ ހައިރާންކޮށްލައިފި

ދެފައި ނެތް ނުކުޅެދުންތެރިއަކު  ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް ފަރުބަދަ، މައުންޓު އެވަރެސްޓް ފަރުބަދައަށް އަރައިފި އެވެ. އަފްޣާނިސްތާނުގެ ގުރްޚާ ރެޖިމެންޓްގެ ކުރީގެ ސިފައިންގެ މީހެއް ކަމަށްވާ ހަރީ...

އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ޒުވާން ފިރިހެނަކު 48 އަހަރުގެ ޓީޗަރާ ކައިވެނިކޮށްފި

އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ޒުވާން ފިރިހެނަކު 48 އަހަރުގެ ޓީޗަރާ ކައިވެނިކޮށްފި

މެލޭޝިއާގެ އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ޒުވާން ފިރިހެނަކު އުމުރުން 48 އަހަރުގެ އަންހެނަކާ ކައިވެނިކޮށް، ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ހައިރާންކޮށްލައިފިއެވެ. އެ އަންހެން މީހާއަކީ އެ ޒުވާނާއަށް...

Page 1 of 12 1 2 12