މުހައްމަދު މާއިލް

މުހައްމަދު މާއިލް

ފާއިތުވެ ދިޔަ ހަތަރު އަހަރު ސަރުކާރުން ޙާޞިލުކުރި އެންމެ ބޮޑު އެއް ކާމިޔާބީއަކީ ހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަން – މާރިޔާ

ފާއިތުވެ ދިޔަ ހަތަރު އަހަރު ސަރުކާރުން ޙާޞިލުކުރި އެންމެ ބޮޑު އެއް ކާމިޔާބީއަކީ ހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަން – މާރިޔާ

މޮކްރަސީގެ މަގަށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ބަދަލުކުރި ފަހުން، މިހިނގާ ވެރިކަމުގެ ދައުރަކީ ރާއްޖޭގެ ހަމަޖެހުމާއި ސުލްޙަމަސަލަސްކަން އެންމެބޮޑަށް ޤާއިމްވެފައި އޮތް ދައުރުކަމުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ...

ޓީޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި 5 މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ޓީޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި 5 މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މާލޭ ޓީޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ހަވީރު ބިދޭސީންތަކެއްގެ މެދުގައި މާރާމާރީ ހިންގައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މާލޭ ޓީޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި ބިދޭސީންތަކެއްގެ މެދުގައި މާރާމާރީ ހިނގިކަމުގެ ރިޕޯޓު ލިބުނީ...

ވިސާ އަދި މާސްޓަރ ކާޑު ”އާރްޓީއެލް“ ބަހުގައި ޓެސްޓު ކުރަނީ

ވިސާ އަދި މާސްޓަރ ކާޑު ”އާރްޓީއެލް“ ބަހުގައި ޓެސްޓު ކުރަނީ

އެމްޓީސީސީން މާލެ ތެރޭގައި ދުއްވާ އާރްޓީއެލް ބަސްތަކުގައި ވިސާ ކާޑާއި، މާސްޓަރ ކާޑު ބޭނުން ކުރަށް ފެށުމުގެ ކުރިން ޓްރަޔަލް އެއް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މި...

ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓް އަދިވެސް އަންނަނީ ހަލުވި ކަމާއި އެކު ފެތުރެމުން: ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ

ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓް އަދިވެސް އަންނަނީ ހަލުވި ކަމާއި އެކު ފެތުރެމުން: ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ

ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓް އަދިވެސް އަންނަނީ ހަލުވި ކަމާއި އެކު ފެތުރެމުން ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއަށް ނިޞްބަތްވާ ސައިންސްވެރިއެކެވެ. މިއަދު...

Page 1 of 88 1 2 88