މުހައްމަދު މާއިލް

މުހައްމަދު މާއިލް

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން ފަޤީރު ޤައުމުތަކަށް 120 މިލިޔަން ކޮވިޑް-19 ޓެސްޓިންގް ކިޓް ފޯރުކޮށްދެނީ

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން ފަޤީރު ޤައުމުތަކަށް 120 މިލިޔަން ކޮވިޑް-19 ޓެސްޓިންގް ކިޓް ފޯރުކޮށްދެނީ

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން، ފަޤީރު ޤައުމުތަކަށް 5 ޑޮލަރުގެ ރޭޓެއްގައި 120 މިލިޔަން ކޮވިޑް-19 ޓެސްޓިންގް ކިޓުތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި،...

އެމެރިކާ ސިފައިންނަށް އަމާޒުކުރި ރޮކެޓު ހަމަލާއެއްގައި އިރާޤުގެ އާންމުންތަކެއް މަރުވެއްޖެ

އެމެރިކާ ސިފައިންނަށް އަމާޒުކުރި ރޮކެޓު ހަމަލާއެއްގައި އިރާޤުގެ އާންމުންތަކެއް މަރުވެއްޖެ

އިރާޤުގެ ވެރިރަށް ބަޣުދާދަށް އަމާޒުކޮށް އެ ޤައުމުގެ ހަނގުރާމަވެރިން ދިން ހަމަލާއެއްގައި އިރާޤުގެ 5 މީހަކު މަރުވެއްޖެކަމަށް  އެ ޤައުމުގެ ސިފައިން ޢާންމުކޮށްފިއެވެ. އެމެރިކާ ސިފައިންނަށް އަމާޒުކޮށް...

އަހަރެން ފީތައް ދެއްކުމަށް ގަހަނާކޮޅުވެސް ވިއްކާލިން – އަނިލް އަމްބާނީ

އަހަރެން ފީތައް ދެއްކުމަށް ގަހަނާކޮޅުވެސް ވިއްކާލިން – އަނިލް އަމްބާނީ

އިންޑިޔާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު މުއްސަނދި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަނިލް އަމްބާނީ، އޭނާގެ ޤާނޫނީ ފީތައް ދެއްކުމަށް ގަހަނާކޮޅުވެސް ވިއްކާލިކަމަށް އޭނާ އިނގިރޭސިވިލާތެއްެގެ ކޯޓެއްގައި ބުނެފިއެވެ. އަނިލް...

ފުރަބަންދާއި ދެކޮޅަށް ލަންޑަންގައި މުޒާހަރާތަކެއް

ފުރަބަންދާއި ދެކޮޅަށް ލަންޑަންގައި މުޒާހަރާތަކެއް

ގިނަ ވަމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން ލަަންޑަންގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު މަގުތައް މައްޗަށް ނުކުމެ މުޒާހަރާކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހު އެއްވި މީހުންގެ ތެރެއިން 10...

Page 1 of 59 1 2 59