މުހައްމަދު އާސިފް

މުހައްމަދު އާސިފް

ޑިމޮކްރެޓްސްގެ މެންބަރުންނަށް ސަރުކާރުން ބިރުދައްކަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ޑިމޮކްރެޓްސްގެ މެންބަރުންނަށް ސަރުކާރުން ބިރުދައްކަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިސްވެ ހުންނަވަައި އުފައްދަވާ ”ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް“ އަށް ސޮއިކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ބިރުދައްކަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެކަން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައްވައި ހެންވޭރު...

ނަރުދޫ އެއްގަމުތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ނަރުދޫ އެއްގަމުތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ށ.ނަރުދޫ ބަނދަރު ތަަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެއްގަމުތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށްގެންދާ އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނީ އެއްގަމުތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް...

54 މެންބަރުންގެ ސޮޔާއެކު ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މާދަމާ ހުށަހަޅަނީ

54 މެންބަރުންގެ ސޮޔާއެކު ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މާދަމާ ހުށަހަޅަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ އަދަދަށްވުރެ ވެސް ގިނައިން މެންބަރުންގެ ސޮއި ހަމަވުމުން އެ މައްސަލަ މާދަމާ...

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް މެންބަރުން ވައްދާ ފޯމަށް ބަދަލްތަކެއް ގެނެސްފި

ކޮމިޝަނާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ގެއްލޭ ގޮތަށް ކަންކަން ނުކުރުމަށް އީސީއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް އޮތް އިތުބާރު ގެއްލޭ ގޮތަށް ކަންކަން ނުކުރުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން މިރޭ ބުނެފިއެވެ. އީސީން މިހެން ބުނީ, ''ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް'' ގެ...

މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން: އިންޑިއާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

10 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދަށް އެއް ދުވަސް

10 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކުރި ޕާކިސްތާނު މީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހައިފިއެވެ. ވައިގެ މަގުން ޕާކިސްތާނުން އިއްޔެ ރާއްޖެއައި އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއްގެ އަތުން...

Page 577 of 1378 1 576 577 578 1,378