މުހައްމަދު އާސިފް

މުހައްމަދު އާސިފް

ސަރުކާރުން ކުންފުނިތައް ބަނގުރޫޓުވާން ދޫކޮށްލައި، ކުންފުނިތައް އުވައެއްނުލާނެ: މޫކޭ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުން ކުންފުނިތައް ބަނގުރޫޓުވާން ދޫކޮށްލައި، ކުންފުނިތައް އުވައެއްނުލާނެކަމަށްރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މޫސާ އަލި މަނިކު (މޫކޭ)...

ޢަދާލަތު ޕާޓީއަކީ ދެތިން މީހެއްގެ މަންފާއަށް ގެންގުޅޭ ނަމެއް: ޝިޔާމް

ޢަދާލަތު ޕާޓީއަކީ ދެތިން މީހެއްގެ މަންފާއަށް ގެންގުޅޭ ނަމެއް: ޝިޔާމް

ޢަދާލަތު ޕާޓީއަކީ ދެތިން މީހެއްގެ މަންފާއަށް ގެންގުޅޭ ނަމެއްކަން އެންމެން ދަންނަކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝިޔާމް...

ރައީސް ޞާލިޙް، ދީނީ ޢާލިމުންނަށް ކުރައްވާ އަނިޔާއަކީ ފަހުން ހިތާމަކުރައްވާނެ ކަމެއް: މަލީހް

ރައީސް ޞާލިޙް، ދީނީ ޢާލިމުންނަށް ކުރައްވާ އަނިޔާއަކީ ފަހުން ހިތާމަކުރައްވާނެ ކަމެއް: މަލީހް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދީނީ ޢާލިމުންނަށް ކުރައްވާ އަނިޔާއަކީ ފަހުން އެ މަނިކުފާނު ހިތާމަކުރައްވާނެ ކަމެއްކަމަށް ކުރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ....

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ކުރާ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ފެންނާނީ ލަހުން، ނަތީޖާ ވަރަށް ފޮނިވާނެ: ޑރ.އިޔާޟް

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ކުރާ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ފެންނާނީ ލަހުން، ނަތީޖާ ވަރަށް ފޮނިވާނެ: ޑރ.އިޔާޟް

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ކުރާ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ފެންނާނީ ތަންކޮޅެއްލަހުން ކަމަށާއި، ނަތީޖާ ވަރަށް ފޮނިވާނެކަމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ޑރ.މުޙައްމަދު އިޔާޟް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި...

ރައީސް ޞާލިޙް މާފުށްޓަށް ވަޑައިގެންފި

ރައީސް ޞާލިޙް މާފުށްޓަށް ވަޑައިގެންފި

ބޮޑީ ބިލްޑިން އަދި ފިޒިކްސް ސްޕޯޓްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރަސްމީ ގޮތުން ފަށްޓަވައިދެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ކ.މާފުށްޓަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސް ޞާލިޙް މާފުށްޓަށް ވަޑައިގަތީ މިއަދު...

ޝައިޚް ޙަސަން، އިމްރާނަށް: އަނިޔާވެރިކަމަކީ ވަކި ބަޔަކު ޖަލުގަ އޮތުމުން މެދުވެރިވާ ކަމެއްތޯ

ޝައިޚް ޙަސަން، އިމްރާނަށް: އަނިޔާވެރިކަމަކީ ވަކި ބަޔަކު ޖަލުގަ އޮތުމުން މެދުވެރިވާ ކަމެއްތޯ

އަނިޔާވެރިކަމަކީ ވަކި ބަޔަކު ޖަލުގަ އޮތުމުން މެދުވެރިވާ ކަމެއްތޯ ވިދާޅުވެ އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ، ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާނާ ސުވާލު...

Page 577 of 615 1 576 577 578 615