މުހައްމަދު އާސިފް

މުހައްމަދު އާސިފް

65 އަހަރު ނުވިޔަސް ފަނޑިޔާރުކަމުން ރިޓަޔާވެވޭ ގޮތަށް ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅަނީ

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިނާއީ ދައުވާ އަނބުރާ ގެނެވޭ އުސޫލު އެކުލަވައިލައިފި

ޖިނާއީ ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތަކުގައި ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދަށް އިސްލާހު ގެނެސްފި އެވެ. އިސްލާހު ގެނައީ ޖިނާއީ ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުޑަކުދިންގެ...

4 ރަސްކަލުންގެ ފޮތަށް ކުރެހުން ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

4 ރަސްކަލުންގެ ފޮތަށް ކުރެހުން ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ރާއްޖޭގައި ރަސްކަން ކުރެއްވި 4 ރަސްކަލަކާ ބެހޭ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 4 ފޮތަކަށް ކުރެހުން ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީން ބުނީ...

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ނޫޅެނީ އަމިއްލަ ނަމުގައި އެކައުންޓް ނުހުޅުވޭތީ : ސައިފް

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ނޫޅެނީ އަމިއްލަ ނަމުގައި އެކައުންޓް ނުހުޅުވޭތީ : ސައިފް

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލް ސައިފް އަލީ ޙާން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ނޫޅެނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި އެކައުންޓެއް ނުހުޅުވޭތީ ކަމަށް އޭނާ ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން ކަޕިލް ޝަރުމާގެ ކޮމެޑީ...

ސަޢުދު، އަދުރޭއަށް: ފިތުނައިގެ ބަހެއް ނޫނީ ދުލުން ބޭރު ނުކުރެވެނީތޯ

ސަޢުދު، އަދުރޭއަށް: ފިތުނައިގެ ބަހެއް ނޫނީ ދުލުން ބޭރު ނުކުރެވެނީތޯ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމާ ގުޅުވައި ޕީއެންސީގެ ރައީސް ޢަބްދުއްރަޙީމް (އަދުރޭ) ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ސަޢުދު ވެސް ރައްދު...

ދީފައިވާ ތާރީޚަށް ބްރިޖް ނިންމަން އިތުރު އިންޖިނޭރުން ގެންނަނީ

ސާވޭ ކުރަން އެފްކޮންސްއަށް ދިން މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެ

ތިލަމާލެ ބުރިޖު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ވިލިމާލޭ ފަރަށް އެރި އިންޑިއާގެ އެފްކޮންސް ކުންފުނީގެ ޕްލެޓްފޯމުން ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް ބެލުމަށް އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ...

Page 405 of 611 1 404 405 406 611