މުހައްމަދު އާސިފް

މުހައްމަދު އާސިފް

އިމްރާނަކީ ”ހަރުކަށި ފިކުރު އުފައްދާ މެޝިނެއް“ : ބޮންޑޭ

ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ބޮންޑޭ ގޮވާލައްވައިފި

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ގެއަށް ބަދަލުކުރުމަށް މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑޭ) ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބޮންޑޭ ވިދާޅުވީ...

މުސާރަ ނުދޭތީ ޖޭއެމްސީ މުވައްޒަފުން އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަން ކުރިމަތީގައި އިހުތިޖާޖުކޮށްފި

މުސާރަ ނުދޭތީ ޖޭއެމްސީ މުވައްޒަފުން އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަން ކުރިމަތީގައި އިހުތިޖާޖުކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަނުން އިންޑިއާގެ ޖޭއެމްސީ ޕްރޮޖެކްޓްސްއާ ހަވާލުކުރި ފްލެޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރާ އިންޑިއާގެ މުވައްޒަފުންގެ ކެއުމާއި މުސާރަ ނުދޭތީ އެ...

އެމްޑީޕީ އައީ ނަމަކަށް ވެރިކަމެއް ކޮށްލާކަށް ނޫން، ވީ ވަޢުދުތައް ފުއްދަން: ވައްޑެ

ޝިފާޒު ވަކިކުރުމަކީ ރައީސް ޞާލިޙްގެ އެއްވެސް އަގަލެއް ނެތްކަމުގެ ސާފު ހެއްކެއް: ވައްޑެ

ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިފާޒް (ޝިއްޕެ) އެ މަގާމުން ވަކިކުރެއްވުމުން އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު (ވައްޑެ)...

ޔޯގާއަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ހަރާމްކަމެއް ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖޭގެ 100 އަށް ވުރެ ގިނަ އިލްމުވެރިން ފަތުވާއެއް ނެރެފި

އަރަބިއްޔާގެ ދަރިވަރުން މޫނުބުރުގާ އެޅުން މަނާކުރާތީ އިލްމުވެރިންގެ ގުޅުމުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

އަލްމަދްރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާގައި ބައެއް ދަރިވަރުން ޔުނީފޯމާއެކު މޫނުބުރުގާ އަޅާތީ އެކަން ނުކުރުމަށް އަންގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އެކަމަށް ހުރަސް އަޅަމުންދާތީ އިލްމުވެރިންގެ ގުޅުމުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ....

ގއ.ނިލަންދޫން މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ލިއޯ ކުންފުނިން ނިލަންދޫގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެކަކު ހައްޖަށް ފޮނުވަނީ

ލިއޯ ޓްރޭޑިންގ ކުންފުނީގެ ޚަރަދުގައި ގއ.ނިލަންދޫގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެކަކު ހައްޖަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނީ ކުރީ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް 1444...

Page 2 of 611 1 2 3 611