މުހައްމަދު އާސިފް

މުހައްމަދު އާސިފް

ބްލެކްމެއިލް ކޮށްގެން ފައިސާ ހޯދި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

287,000 ރުފިޔާއާއި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޑްރަގާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޑްރަގާއި ފައިސާއާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރީ ޢުމުރުން 36 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމަން މިއަދު ކްރިމިނަލް...

ރަހީނުކުރި ބިދޭސީއަކަށް ހިމާޔަތްދީ، މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުންނަށް މަރުގެ އިންޒާރުދިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުންނަށް މަރުގެ އިންޒާރުދިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރީ 25 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ވަނީ އޭނާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް...

އެންމެ ދެކުނުގެ 5 އަތޮޅަށް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ހުުދު ސަމާލު ނެރެފި

ބައެއް ރަށްތަކަށް މިރޭ ވިއްސާރަކުރާނެ: މެޓް

ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ އެކި ހިސާބަށް މިރޭ ވިއްސާރަކުރާނެ ކަމަށާއި ބައެއް ރަށްރަށަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސެންޓަރ (މެޓް އޮފީސް) އިން ބުނެފިއެެވެ....

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ދީން ހަތިޔާރަކަށް ނުހަދާނެ: ޝިޔާމް

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ދީން ހަތިޔާރަކަށް ނުހަދާނެ: ޝިޔާމް

ފެންނަނީ ދީން ހަތިޔާރަކަށް ހަދައިގެން އުޅޭ ޕާޓީތައް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަކީ ދީން ހަތިޔާރަކަށް ހަދާނެ ކޯލިޝަނެއް ނޫންކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ޝިޔާމް...

ކޯލިޝަނުގެ ވަފާތެރި ލީޑާޝިޕުން ރައީސް ޔާމީނަށް ޚިޔާނަތްތެރިއެއް ނުވާނެ: ޑރ.ޝަހީމް

ކޯލިޝަނުގެ ވަފާތެރި ލީޑާޝިޕުން ރައީސް ޔާމީނަށް ޚިޔާނަތްތެރިއެއް ނުވާނެ: ޑރ.ޝަހީމް

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކީ ރައީސް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ކަމަށާއި ކޯލިޝަނުގެ ވަފާތެރި ލީޑާޝިޕުން އެ މަނިކުފާނަށް ޚިޔާނަތްތެރިއެއް ނުވާނެ ކަމުގައި ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަދި...

ގޭގައި އަރާމު ކުރަން ނޯވެ މި ނުކުތީ ޑިމޮކްރަސީ ގެއްލޭތީ: ޑރ.ވަޙީދު

ގޭގައި އަރާމު ކުރަން ނޯވެ މި ނުކުތީ ޑިމޮކްރަސީ ގެއްލޭތީ: ޑރ.ވަޙީދު

ގޭގައި ނޯންނަވައި ނިކުމެވަޑައިގަތީ ރާއްޖެއިން ޑިމޮކްރަސީ ގެއްލޭތީ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ދަރުބާރުގޭގައި މިއަދު...

Page 1 of 405 1 2 405