މުހައްމަދު އާސިފް

މުހައްމަދު އާސިފް

65 އަހަރު ނުވިޔަސް ފަނޑިޔާރުކަމުން ރިޓަޔާވެވޭ ގޮތަށް ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅަނީ

ދައުރު ހަމަވާން ގާތްވުމުން ޖޭއެސްސީ އިސްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ވެރިކަމުގެ ދައުރު ހަމަވާން އަހަރަކަށްވުމުން ސަރުކާރުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ކޮމްޕޮޒިޝަން ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިރޭ ބުނީ ޖޭއެސްސީ...

ބަޖެޓު ފޫބައްދަން އުޅެނީ ކަޅުފައިސާ ބޭނުން ކޮށްގެން – ޝިޔާމް

އެމްއެންޕީއަކީ ބޮޑެތި ޕާޓީތަކުގައި ތިބޭ މެންބަރުން ވަގަށް ނަގާ ޕާޓީއެއް: ޝިޔާމް

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) އަކީ ބޮޑެތި ޕާޓީތަކުގައި ތިބޭ މެންބަރުން ވަގަށް ނަގާ ޕާޓީއެއް ކަމަށާއި، އެ ޕާޓީން ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރުން ވަގަށް ކަހާލައިފި ކަމަށް...

ކަންކަން ނިންމުމުގެ ބާރަކީ ދިވެހިންގެ ޙައްޤެއް، އެކަން ނިންމާނީ އިންޑިއާއިންނެއް ނޫން: ސަޢީދު

ރައީސް 8000 އެނދުގެ ވާހަކަ ވިދާޅުވުމުން ސަޢީދުގެ ފާޑުވިދާޅުވުން

ކުރިއަށް މިއޮތް ހަތަރު ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޮޑު ތިލަދުންމަތީގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ 8000 އެނދު ގާއިމުކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން ކުރީގެ...

މިއަހަރު ހައްޖަށް މީހުން ގެންދެވޭނީ ހަމައެކަނި ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް – މިނިސްޓަރ

ފަތުވާ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އައްޔަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދޭ: ޑރ.ޒާހިރު

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ.އަޙްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޖޫން މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގައި...

ނައިބު ރައީސް ސަޢޫދީގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ނަބީޙްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ނައިބު ރައީސް ސަޢޫދީގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ނަބީޙްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ނައިބު ރައީސް ފައިޞަލް ނަސީމް, "ކިންގް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އިންޓަރނޭޝަނަލް ހޯލީ ޤުރުއާން" މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހި ދަރިވަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ހިތްވަރު ދެއްވައިފިއެވެ. މި މަހުގެ 10...

އަލަމްގިރިގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ 40 ދަޢުވާގެ ޙުކުމްކުރުން މާދަމާ

ބަނގްލަދޭޝް ޒުވާނެއް ކަމަށްވާ އެމްޑީ އަލަމްގީރް (އަލަމްގިރި) ގެ މައްޗަށް ފަހުން އުފުލާފައިވާ އޮރިޔާން ކާޑު ހެދުމުގެ ކުށުގެ 40 ދަޢުވާއަށް ޙުކުމް ކުރުމުގެ އަޑުއެހުން މާދަމާ...

Page 1 of 174 1 2 174