މުހައްމަދު އާސިފް

މުހައްމަދު އާސިފް

މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް މީހަކު ހޯދަނީ

މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް މީހަކު ހޯދަނީ

މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް މީހަކު ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ. ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ ހޯދަމުންދަނީ ނ.މަނަދޫ އުދަރެސް ގޭ އަޙްމަދު އަޝްފާއު (34އ) ކަމަށެވެ. އޭނާ...

ރައީސް ޑރ.މުޢިއްޒު 100 އަށްވުރެ ގިނަ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސް ޑރ.މުޢިއްޒު 100 އަށްވުރެ ގިނަ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އަތޮޅުތަކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި, ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު 100 ވަނަ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. 100 ވަނަ ކައުންސިލަކަށް ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވީ ރ.ރަސްގެތީމު ކައުންސިލާއެވެ. އެއީ މިހާރު...

ރާއްޖޭގައި ތަރައްގީކުރާ 7 އާބަން ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައި އުނގޫފާރު ހިމެނޭނެ: ރައީސް

ރާއްޖޭގައި ތަރައްގީކުރާ 7 އާބަން ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައި އުނގޫފާރު ހިމެނޭނެ: ރައީސް

ރާއްޖޭގައި ތަރައްގީކުރާ 7 އާބަން ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައި ރ.އުނގޫފާރު ހިމެނޭނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ހެނދުނު އުނގޫފާރުގެ...

އަލިފުށީ ރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވާ އެއްކަމަކީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުން

އަލިފުށީ ރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވާ އެއްކަމަކީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުން

ރ.އަލިފުށީގެ ތަރައްގީއަށް އެންމެ މުހިންމު އެއްކަމަކީ އެ ރަށުގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުން ކަމުގައި އެރަށު ކައުންސިލުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު މުޢިއްޒަށް ދަންނަވައިފިއެވެ. ރައީސް...

ބަންޑާރަނާއިބު ލަފާދެއްވުމާ ގުޅިގެން ރައީސް ޑރ.މުޢިއްޒު, އިންތިޚާބު ފަސްކުރާ ބިލު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ބަންޑާރަނާއިބު ލަފާދެއްވުމާ ގުޅިގެން ރައީސް ޑރ.މުޢިއްޒު, އިންތިޚާބު ފަސްކުރާ ބިލު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް 5 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ތަސްދީގު ކުރުމަށް ބަންޑާރަ ނާއިބު ލަފާދެއްވުމާއި ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މިއަދު މި...

Page 1 of 1360 1 2 1,360