މަރިޔަމް

މަރިޔަމް

ޢުމްރާ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވައިލެއްވުމަށްފަހު ރައީސް ޑރ.މުޢިއްޒު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ޢުމްރާ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވައިލެއްވުމަށްފަހު ރައީސް ޑރ.މުޢިއްޒު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ޢުމްރާ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވައިލެއްވުމަށްފަހު ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުޙައްމަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސް ޑރ.މުޢިއްޒު މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުން އިއްޔެގެ...

ހުޅުމާލެ ބީޗުގައި ޖަހާފައިވާ ހަޓުތައް ނަގަން އަންގައިފި

ހުޅުމާލެ ބީޗުގައި ޖަހާފައިވާ ހަޓުތައް ނަގަން އަންގައިފި

ހުޅުމާލު ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ އަތިރިމަތީގައި ހަދައިފައި ހުރި ހަޓުތައް ނަގަން ހައުސިން ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)އިން އަނެއްކާވެސް އަންގައިފިއެވެ. އެޗްޑީސީން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، ހުޅުމާލެ ދެވަނަ...

ހުޅުމާލޭ ހޮޓަލެއްގައި ދިވެއްސަކާއި ބިދޭސީއެއްގެ މެދުގައި މާރާމާރީއެއް ހިންގައިފި

ހުޅުމާލޭ ހޮޓަލެއްގައި ދިވެއްސަކާއި ބިދޭސީއެއްގެ މެދުގައި މާރާމާރީއެއް ހިންގައިފި

ހުޅުމާލޭ ހޮޓަލެއްގައި ދިވެއްސަކާއި ބިދޭސީއެއްގެ މެދުގައި މާރާމާރީއެއް ހިންގައިފިއެވެ. ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ބުނީ ހުޅުމާލޭ ހޮޓަލެއްގައި ދިވެއްސަކާއި ބިދޭސީއެއްގެ މެދުގައި މާރާމާރީއެއް ހިންގާފައިވާ މައްސަލަ މިއަދު 00:26...

އުނިމާ ޕާކިން ޒޯނުން ކާރު ޕާކު ކުރާނެ ޖާގަ ކުއްޔަށްދިނުމަށް ހުޅުވާލައިފި

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ހޮސްޕިޓަލެއް ހަދަނީ

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ހޮސްޕިޓަލެއް ހަދަން ނިންމައިފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން މި ހޮސްޕިޓަލު ހެދުމަށް ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ވަނީ 46000 އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް...

ކުޅުދުއްފުށީގައި މިރޭ ހަވާއަރުވަނީ

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް : ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ހަވާ އަރުވަނީ

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިރޭ ހުޅުމާލޭގައި ހަވާ އަރުވަން ނިންމައިފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ "އުފާ ފެސްޓިވަލު" ގައި މިރޭ 22:00 ގައި...

Page 1 of 38 1 2 38