މާހިރު މުހައްމަދު

މާހިރު މުހައްމަދު

ކުތުބުޚާނާގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނަލް އިފްތިތާހްކޮށްފި

ކުތުބުޚާނާގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނަލް އިފްތިތާހްކޮށްފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ ޑިޖިޓަލައިޒްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭއިން ޔޫޓިއުބް ޗެނަލް އިފްތިތާހްކޮށްފިއެވެ. މި ޔޫޓިއުބް ޗެނަލް އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް...

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓާމެދު ކޯޗުނާއި ކެނޑިޑޭޓުންގެ ކަންބޮޑުވުން

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓާމެދު ކޯޗުނާއި ކެނޑިޑޭޓުންގެ ކަންބޮޑުވުން

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 4 ވަނަ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން މާދަމާ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30ގައި ބެއްވުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު މި އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުމާމެދު ގިނަ ކޯޗުނާއި މި...

ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ކުރުން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން – ޗައިނާ ސަފީރު

ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ކުރުން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން – ޗައިނާ ސަފީރު

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑު ކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއިން ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ...

ލައިސަންސްގެ ޚިދުމަތް އަލުން ފަށައިފި – ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ

ލައިސަންސްގެ ޚިދުމަތް އަލުން ފަށައިފި – ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ

ކޯވިޑް19ގެ ސަބަބުން ލައިސަންސް ނެގުމުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލީ އެއްވެއުޅުން ރައްކާތެރިނުވުމަށް އަންގާފައިވާތީ އާއި މުވައްޒަފުންނާއި ޢައްމުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ. ކޯވިޑް19ގެ ސަބަބުން އެއްވެއުޅުން ރައްކާތެރިނުވުމަށް އަންގާފައިވާތީއާއި މުވައްޒަފުންނާއި...

ޔުނިސެފްގެ އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން – ހެލެތް މިނިސްޓަރ އަމީން

ޔުނިސެފްގެ އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން – ހެލެތް މިނިސްޓަރ އަމީން

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުންނާއި ޞިއްޙީ ދާއިރާ އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ޔުނިސެފްގެ ފަރާތުން ރާއްޖެއަށް ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. ހެލްތް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި...

ހައިކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ވޯޓު ހޯދަން މީހަކު މިނިވަން ކުރަން މަޝްވަރާކުރި – ޖޭއެސްސީން

ހައިކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ވޯޓު ހޯދަން މީހަކު މިނިވަން ކުރަން މަޝްވަރާކުރި – ޖޭއެސްސީން

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  2 މަސް ދުވަހަށް ހައިކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުޘްމާނު ސަސްޕެންޑުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ހައިކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު...

Page 330 of 350 1 329 330 331 350