މާހިރު މުހައްމަދު

މާހިރު މުހައްމަދު

މޯލްޑިވިއަނުން އިއްތިހާދު އެއާވޭސާއެކު ޕާޓްނާޝިޕް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

މޯލްޑިވިއަނުން އިއްތިހާދު އެއާވޭސާއެކު ޕާޓްނާޝިޕް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ގައުމީ އެއާރލައިން މޯލްޑިވިއަނުން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރެޓްސްގެ ގައުމީ އެއާރލައިން އިއްތިހާދު އެއާވޭސާއެކު އިންޓަލައިން ޕާޓްނާޝިޕް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މޯލްޑިވިއަނުން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ...

އިފުރު އައިލޭންޑް ރިސޯޓުގައި ސްކައިޑައިވިންގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

އިފުރު އައިލޭންޑް ރިސޯޓުގައި ސްކައިޑައިވިންގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

ރ. އިފުރުގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ އިފުރު އައިލޭންޑް ރިސޯޓުގައި ފަތުރުވެރިންނަން ސްކައިޑައިވިންގެ ހިދުމަތް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެލީޓް އިންޑޯ ސްކައިޑައިވިން ކުންފުނި އައިފްލަން ލަންޑަނާއި ގުޅިގެން ދިނުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. ސްކައިޑައިވިންގެ...

އެމްޕީއެލް މުވައްޒަފުނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކޯސްޓްގާޑުން ސެކިއުރިޓީ ޓްރެއިނިން ފަށައިފި

އެމްޕީއެލް މުވައްޒަފުނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކޯސްޓްގާޑުން ސެކިއުރިޓީ ޓްރެއިނިން ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލުން ހިންގާ "ސެޓިފިކެޓް ލެވެލް 1 އިން ޕޯޓް ސެކިޔުރިޓީ ޓްރެއިނިންގ" ފަށައިފިއެވެ. އެ ތަމްރީނު...

ރައީސް ނަޝީދު ވަކިކުރަނ އެމްޑީޕީން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ފަށައިފި

ރައީސް ނަޝީދު ވަކިކުރަނ އެމްޑީޕީން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ފަށައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް މަޖިލީހުގައި އެހެން މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ގޮތަށް ކަނޑައަޅައި...

ޔޫކޭގެ ގްލޯބަލް ކޮލިޓީ އެކްރެޑިޓޭޝަން އެމްއެންޔޫ އިން ހާސިލްކޮށްފި

ޔޫކޭގެ ގްލޯބަލް ކޮލިޓީ އެކްރެޑިޓޭޝަން އެމްއެންޔޫ އިން ހާސިލްކޮށްފި

މަތީ ތައުލީމުގެ ފެންވަރު ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ކޮލިޓީ ކަށަވަރުކުރާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް އެޖެންސީ ފޯ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން އިން ދެވޭ ގްލޯބަލް އެކްރެޑިޓޭޝަން 'އިންޓަނޭޝަނަލް...

ރަސްފަރި ފަރު އަލުން އިޔާދަކުރުމަށް މުރަކަ ނާސަރީއެއް ހައްދައިފި

ރަސްފަރި ފަރު އަލުން އިޔާދަކުރުމަށް މުރަކަ ނާސަރީއެއް ހައްދައިފި

ރަސްފަރި ފަރު އަލުން އިޔާދަކުރުމަށް މުރަކަ ނާސަރީއެއް އެފަރުގެ ވަކި ސަރަހައްދެއްގައި ހައްދައިފިއެވެ. މުރަކަ ނާސަރީ ރަސްފަރި ފަރުގައި ހެއްދުމަށް އިއްޔެ ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެންވަޔަރަންމެންޓް...

Page 2 of 580 1 2 3 580