މާހިރު މުހައްމަދު

މާހިރު މުހައްމަދު

ފުރަތަމަ ކޮމާޝަލް ރޭގަނޑު ފުލައިޓް ކުޅުދުއްފުށި އެއާރޕޯޓަށް ޖައްސައިފި

ފުރަތަމަ ކޮމާޝަލް ރޭގަނޑު ފުލައިޓް ކުޅުދުއްފުށި އެއާރޕޯޓަށް ޖައްސައިފި

ގައުމީ އެއަރލައިން، މޯލްޑިވިއަން އިން ކުޅުދުއްފުށި އެއާރޕޯޓަށް ރޭގަނޑުކުރާ ކޮމާޝަލް ދަތުރުތަކުގެ ފުރަތަމަ ފުލައިޓް އެ އެއާރޕޯޓަށް ރޭ ޖައްސައިފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށި އެއާރޕޯޓް ހިންގާ ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް...

އަޑު ކުރަކިވެ، އަޑު ގޮސްފައިވާ ނަމަ އަންނާރު ޖޫސް ބުއިމުން ފަރުވާ އަކަށް ފުދެ!

އަޑު ކުރަކިވެ، އަޑު ގޮސްފައިވާ ނަމަ އަންނާރު ޖޫސް ބުއިމުން ފަރުވާ އަކަށް ފުދެ!

އަންނާރަކީ 8-5 މީޓަރާއި ދެމެދުގެ އުސްމިނަކަށް ހެދޭ ގަހެއްގައި އަޅާ ކެއުމަށް މޭވާއެކެވެ. އިރާން އިން ފެށިގެން ހިމާލަޔާގެ އުތުރުގައިވާ އިންޑިޔާގެ ޝަހަރުތަކުގައި ހައްދާ އުޅޭ އަންނާރަކީ...

”ސިޓަޑެލް އިންޑިއާ“ ގެ ޝޫޓިންއަށް ވަރޫން ސާބިއާއަށް

”ސިޓަޑެލް އިންޑިއާ“ ގެ ޝޫޓިންއަށް ވަރޫން ސާބިއާއަށް

ބޮލީވުޑްގައި ފިޔަޖަހަމުން އަންނަ ތަރި ވަރޫން ދަވަންގެ ފުރަތަމަ ވެބް ސީރީޒް "ސިޓަޑެލް އިންޑިއާ"ގެ ޝޫޓިންއަށް ސާބިއާއަށް ދިއުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. ވަރޫން ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ބުނީ އެ...

ރަންވީރު ހެދުން އަޅަނީ ދީޕިކާއަށް ރީތި ސްޓައިލްއަށް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ރަންވީރު ހޮލީވުޑްގެ އެޖެންސިއަކަށް ސޮއިކޮށްފި

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ރަންވީރު ސިންގް ހޮލީވުޑްގެ ޓެލެންޓެ މެނޭޖްމަންޓް އެޖެންސިއަށް ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ރަންވީރު ސޮއިކުރީ އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކްގެ ވިލިއަން މޮރިސް އެންޑެވާ (ޑަބްލިއުއެމްއީ)އާ އެކުއެވެ....

އެސްޓީއޯގެ ހިއްސާއަކަށް 77 ރުފިޔާ ބަހަން ހިއްސާދާރުން ފާސްކޮށްފި

އެސްޓީއޯގެ ހިއްސާއަކަށް 77 ރުފިޔާ ބަހަން ހިއްސާދާރުން ފާސްކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިދާއިން ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް 77 ރުފިޔާ ބަހަން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް، ހިއްސާދާރުން ފާސްކޮށްފިއެވެ. ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގާއި ބޭއްވި...

Page 2 of 342 1 2 3 342