މާހިރު މުހައްމަދު

މާހިރު މުހައްމަދު

މި އޮތީ މަސްދަޅުގައި މަސްބަތް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތުގެ ރެސިޕީއެއް!

މި އޮތީ މަސްދަޅުގައި މަސްބަތް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތުގެ ރެސިޕީއެއް!

މި ފަހަރު މިއޮތީ މަސްދަޅު ބޭނުންކޮށްގެން ތިރީހަކަށް މިނިޓުގެ ތެރޭގައި ކައްކާލެވޭނެ ކެއުމަށް މީރު މަސްބަތްގަނޑެއްގެ ރެސިޕީއެކެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރުގެ ސުފުރާގައި މި މަސްބަތް ހިމަނާލުން...

ކަޅު ހެދުން ދޮންނަ އިރު އެލްމެނިޔުން ފޮއިލް އަޅަނީ ކީއްވެކަން އެނގޭތަ؟

ކަޅު ހެދުން ދޮންނަ އިރު އެލްމެނިޔުން ފޮއިލް އަޅަނީ ކީއްވެކަން އެނގޭތަ؟

އަންނައުނު ދޮވެ ހިއްކުމަކީ މިޒަމާނުގައި އެހާ އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫނެވެ. އޮޓޯ ދޮންނަމެޝިނުތަކާއެކު އެއްޗެހި ދޮވުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުތަކަށް ހައްލު ލިބުމާއި ވަގުތު ސަލާމަތްވުމުގެ އިތުރުން ހައްޓަށް...

ނޯރާގެ ޝައުގުވެރިކަން ހެލެންގެ ބައޯޕިކަކަށް

ނޯރާގެ ޝައުގުވެރިކަން ހެލެންގެ ބައޯޕިކަކަށް

"އައިޓަމް ގާލް" އެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވި ސަލްމާން ޚާންގެ ދޮންމަންމަ ހެލެންގެ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާއަކަށް ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ނެށުންތެރިޔާ ނޯރާ ފަތުހީ ބުނެފިއެވެ. އަބޫ...

ގަލްފުގެ މެރިޓައިމް ސެކިއުރިޓީ ކޯލިޝަނުން ޔޫއޭއީ ވަކިވެއްޖެ

ގަލްފުގެ މެރިޓައިމް ސެކިއުރިޓީ ކޯލިޝަނުން ޔޫއޭއީ ވަކިވެއްޖެ

އެމެރިކާ އިސްވެ އޮވެގެން އުފައްދާފައިވާ މެރިޓައިމް ސެކިއުރިޓީ ކޯލިޝަނުން ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އިމަރޭޓްސް ވަކިވެއްޖެއެވެ. ޔޫއޭއީގެ ޚާރިޖީ ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ 38 ގައުމު ހިމެނޭ...

އޯޝަން ވީކްލީގެ ނަމުގައި ޓީވީ ޗެނަލެއް ހަދައިފި

އޯޝަން ވީކްލީގެ ނަމުގައި ޓީވީ ޗެނަލެއް ހަދައިފި

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ނެރެމުން އަންނަ މަޖައްލާއެއް ކަމަށްވާ އޯޝަން ވީކްލީގެ ނަމުގައި ޓީވީ ޗެނަލެއް ހަދައިފިއެވެ. މިއަދު ޕްރޮގްރާމްތައް ދައްކަން...

Page 1 of 342 1 2 342