މާހިރު މުހައްމަދު

މާހިރު މުހައްމަދު

އަގީލްގެ ކުއްލި ވަކިވުން، ހިތާމައާ އެކު މުޖްތަމައު ހޭލައްވައިފި

އަގީލްގެ ކުއްލި ވަކިވުން، ހިތާމައާ އެކު މުޖްތަމައު ހޭލައްވައިފި

ހދ. މަކުނުދޫ، ލޮނުވެލި، އުމުރުން 28 އަހަރުގެ މުހައްމަދު އަގީލަކީ އޭނާގެ އާއިލާއާ ރަހްމަތްތެރީންނާއި ދެކެ ފަރިތަ އެންމެންގެ ނަޒަރު ގައި ނަމޫނާ ޒުވާނަކެވެ. އެއީ މީހުންނަށް...

ބުލީގެ ސަބަބުން ޒުވާނަކު ފަހަތަށް ޖެހޭތަން ފެނުމަކީ ދެކެން ބޭނުންވާ ދުވަހެއް ނޫން- ސާޖިން

ބުލީގެ ސަބަބުން ޒުވާނަކު ފަހަތަށް ޖެހޭތަން ފެނުމަކީ ދެކެން ބޭނުންވާ ދުވަހެއް ނޫން- ސާޖިން

ބުލީގެ ސަބަބުން ޒުވާނަކު ފަހަތަށް ޖެހޭތަން ފެނުމަކީ ދެކެން ބޭނުންވާ ދުވަހެއް ނޫން ކަމަށް ޒުވާން މަސްވެރިޔާ ހަސަން ސާޖިން ބުނެފިއެވެ. ސާޖިން އެފަދައިން ބުނެފައި ވަނީ...

ޗައިނާގެ ”ހޮންގކޮންގ އެއާރލައިން“ގެ ސީދާ ދަތުރުތައް މާދަމާ ރާއްޖެއަށް ފަށަނީ

ޗައިނާގެ ”ހޮންގކޮންގ އެއާރލައިން“ގެ ސީދާ ދަތުރުތައް މާދަމާ ރާއްޖެއަށް ފަށަނީ

"ހޮންގކޮންގ އެއާރލައިން"ގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މާދަމާ ރާއްޖެއަށް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހޮންގކޮންގ އެއާރލައިން ދަތުދުތައް ރާއްޖެއަށް ކުރަނީ ޗައިނާގެ ހޮންގކޮންގ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓުން ވެލާނާ...

މޯލްޑިވިއަންއަށް ބޮއިންގ 787 ޑުރީމްލައިނާ މަތިންދާ ބޯޓެއް ކުއްޔަށް ނަގަން އިއުލާނުކޮށްފި

މޯލްޑިވިއަންއަށް ބޮއިންގ 787 ޑުރީމްލައިނާ މަތިންދާ ބޯޓެއް ކުއްޔަށް ނަގަން އިއުލާނުކޮށްފި

ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަނުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެމެރިކާގެ ބޮއިންގ ކުންފުނިން އުފައްދާ ބޮއިންގ 787 ޑުރީމްލައިނާ މަރުކާގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް ކުއްޔަށް ނަގަން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. މޯލްޑިވިއަން ހިންގާ...

3 ވަނަ ކުއާޓަރގައި ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފްލައިޓް މޫމަންޓްސް ވަނީ އިތުރުވެފަ- އެމްއެމްއޭ

3 ވަނަ ކުއާޓަރގައި ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފްލައިޓް މޫމަންޓްސް ވަނީ އިތުރުވެފަ- އެމްއެމްއޭ

މި އަހަރުގެ 3 ވަނަ ކުއާޓަރގައި ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފްލައިޓްތަކުގެ މޫމަންޓްސް %15 އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮޓޯރިޓީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. އެމްއެމްއޭގެ ރިޕޯޓްގައިވާގޮތުން...

Page 1 of 580 1 2 580