މާހިރު މުހައްމަދު

މާހިރު މުހައްމަދު

އިލެކްޓްރޯނިކް ލައިބްރަރީއެއް ގާއިމް ކުރަން ނިންމައިފި

އިލެކްޓްރޯނިކް ލައިބްރަރީއެއް ގާއިމް ކުރަން ނިންމައިފި

ޔޫއެންޑީޕީ އާއި ހަޔާ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އިލެކްޓްރޯނިކް ލައިބްރަރީއެއް ގާއިމް ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަނުން ބުނީ ކޮލެޖް ތަކާއި ޔުނިވާސިޓީތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށް ދޭނީ...

އަރަބިއްޔާގެ ވަގުތީ އިމާރާތް ނިމޭއިރު 18 ކްލާސް ރޫމް ހުންނާނެ- އެޑިއުކޭޝަން

އަރަބިއްޔާގެ ވަގުތީ އިމާރާތް ނިމޭއިރު 18 ކްލާސް ރޫމް ހުންނާނެ- އެޑިއުކޭޝަން

އަރަބިއްޔާގެ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ ވަގުތީ އިމާރާތް ނިމޭއިރު 18 ކްލާސް ރޫމް ހުންނާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަނުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކެއްޓަރީ...

ހާޝިމްގެ މަރުގައި މީހެއްގެ އިހުމާލެއް އޮތް ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ- ފުލުހުން

ހާޝިމްގެ މަރުގައި މީހެއްގެ އިހުމާލެއް އޮތް ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ- ފުލުހުން

މާލޭ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު ހއ. ހޯރަފުށި ޑީންސްވިލާ، ހާޝިމް މުހައްމަދު، 44ގެ މަރުގައި އެއްވެސް މީހެއްގެ އިހުމާލެއް އޮތް ކަމަށް މިހާތަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައި...

އެސްޓީއޯ އާއި ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ގުޅިގެން އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

އެސްޓީއޯ އާއި ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ގުޅިގެން އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

އެސްޓީއޯ އާއި ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ގުޅިގެން އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހް ކުރުމަށްޓަކައި މިއަދު ވަނީ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ...

Page 1 of 302 1 2 302