ހައްވާ އިނާޝާ

ހައްވާ އިނާޝާ

ވަގުތީ ގޮތުން މީހުން ވަޅުލުން އާ ސަހަރާއަށް ބަދަލުކޮށްފި

ވަގުތީ ގޮތުން މީހުން ވަޅުލުން އާ ސަހަރާއަށް ބަދަލުކޮށްފި

ވަގުތީ ގޮތުން މީހުން ވަޅުލުން، މަރާމާތަށް ބަންދުކޮށްފައިވާ މާލޭގެ ގަލޮޅު އާ ސަހަރާއަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. ވަގުތީ ގޮތުން މާލޭގެ އާ ސަހަރާއަށް މީހުން ވަޅުލުން ބަދަލުކޮށްފައި ވަނީ...

ފިލައިގެން އުޅޭ ބިދޭސީ އަންހެނަކު ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި

ފިލައިގެން އުޅޭ ބިދޭސީ އަންހެނަކު ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފިލައިގެން އުޅޭ ބިދޭސީ އަންހެނަކު ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ފޮޓޯ އާންމުކޮށް ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފައި ވަނީ އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ އުމުރުން 19...

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ނަހުލާ ވާދަކުރައްވަނީ

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ނަހުލާ ވާދަކުރައްވަނީ

ވިހިވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރައްވާނެކަން ކުރީގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރ އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އާޢިޝަތު ނަހުލާ ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށް ނަހުލާ...

މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓުގައި 22 މިނިސްޓްރީއެއް

ޖަޕާނަށް އައި ބިންހެލުމާއި ސުނާމީއާ ގުޅިގެން ރައީސް މުޢިއްޒު ތައުޒިޔާ ފޮނުއްވައިފި

ޖަޕާނުގެ މެދުތެރޭގެ އިޝިކާވާއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމާއި ސުނާމީއާ ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ކިޝިދާ ފުމިއޯއަށް ތަޢުޒިޔާ ގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފިއެވެ....

ޓްރާންޝިޕްމަންޓާއި ރީއެކްސްޕޯޓް ވިޔަފާރިއަށް ޙާއްޞަ ކުންފުންޏެއް އުފައްދަނީ

ޓްރާންޝިޕްމަންޓާއި ރީއެކްސްޕޯޓް ވިޔަފާރިއަށް ޙާއްޞަ ކުންފުންޏެއް އުފައްދަނީ

ޓްރާންޝިޕްމަންޓް އާއި ރީއެކްސްޕޯޓް ވިޔަފާރިއަށް ޙާއްޞަކޮށް ކުންފުންޏެއް އުފައްދަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ސައީދު އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު...

އައު އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނަށް ރައީސް ފޮނުއްވައިފި

އައު އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނަށް ރައީސް ފޮނުއްވައިފި

މީލާދީ އައު އަހަރުގެ ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮއެދުންތައް ދިވެހި ސަރުކާރާއި، ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި އަދި‌‌‏ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ އަމިއްލަ ނަންފުޅުގައި ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ އިސް ވެރިންނަށާއި،...

Page 1 of 148 1 2 148