ހައްވާ އިނާޝާ

ހައްވާ އިނާޝާ

ބިދޭސީން އެއްވުންތައް ބާއްވައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގާތީ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކައުންސިލާ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މާދަމާ އަކީ ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިފި

އިއްޔެ ނިމިގެންދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން، 2023 އޮކްޓޫބަރު 2 ވަނަ ދުވަސްވެސް، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުގައި ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިކަން...

އެމްޓީޑީން،ޑރ. މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް ބާރު އަޅަން އެދިއްޖެ

އެމްޓީޑީން،ޑރ. މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް ބާރު އަޅަން އެދިއްޖެ

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދީބު އިސްވެ ހުންނަވާ އުފައްދަވާފައިވާ ޕާޓީ އެމްޓީޑީން އިންތިޚާބީ ރައީސް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް...

Page 1 of 82 1 2 82