ފާތްމަތު ލަހުފާ

ފާތްމަތު ލަހުފާ

ތުންފަތް ހަލާކު ވާނަމަ މި އޮތީ ހައްލު

ތުންފަތް ހަލާކު ވާނަމަ މި އޮތީ ހައްލު

ބޮޑުވަމުންދާވަރަކަށް ތުންފަތުގެ އަސްލުކުލަގެއްލި ހިކިކުރޮޅިވެ ނުވަތަ ކަޅުވެ އޮފުކަންކެނޑި މިކަހަލަ ގޮތްތަކެއްދިމާވަނީ އާއްމުކޮށް ސަމާލުކަން ދޭން ވާ ވަރަށް ނުދެވޭތީއެވެ. ތުންފަތްކަޅުވުމާއި ގެއްލުން ލިބެން ދިމާވާ ސަބަބުތަކުގެ...

ހުޅުތަކުގައި ރިއްސާނަމަ މިކަންކަމަށް ސަމާލުވޭ

ހުޅުތަކުގައި ރިއްސާނަމަ މިކަންކަމަށް ސަމާލުވޭ

ހުޅުތަކުގައި ރިއްސުމަކީ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލައެކެވެ. ސިއްހީގޮތުން އާތްރައިޓިސްގެ ނަމުން ނަން ދީފައިވާ މި ބަލި އަކީ ތަދުވުމާއި، ހަރުވުމާއި އެކު ހުޅުތަކާއި...

ބޯޖްޕޫރީގެ ފިލްމީ ތަރި އަކަންކްޝާ ދަންޖެހި މަރުވެއްޖެ

ބޯޖްޕޫރީގެ ފިލްމީ ތަރި އަކަންކްޝާ ދަންޖެހި މަރުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ބޯޖްޕޫރީގެ މޮޑެލް އަދި ފިލްމީ ތަރި އަކަންކްޝާ ޑޫބޭ އަމިއްލައަށް މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ. އެގައުމުގެ މީޑިއާ ތަކުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މީނާ އަމިއްލައަށް މަރުވެފައި...

Page 2 of 134 1 2 3 134