ފާތްމަތު ލަހުފާ

ފާތްމަތު ލަހުފާ

އެތެއް ހަމަލާދީ 17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރާލައިފި

އެތެއް ހަމަލާދީ 17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރާލައިފި

އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ ހަސަލަކަ ކިޔާ އަވަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ 17 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކަށް އެތެއް ހަމަލާދީ މަރާލައިފިއެވެ. ސްރީލަންކާގެ ރިޕޯޓް ތަކުން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި އަނުތްރާ އިންދުނިލް...

ކަސްރަތު ނުކޮށް ވެސް ބަރުދަން ލުއި ކުރެވޭނެ : ކިއާރާ

ކަސްރަތު ނުކޮށް ވެސް ބަރުދަން ލުއި ކުރެވޭނެ : ކިއާރާ

ހަށިގަނޑު ރީތި ބައްޓަމެއްގައި ބަހައްޓަން ކޮންމެ މީހެއް ވެސް ބޭނުންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ އުޅެން ޖެހިފައިވާ ބިޒީ ޝެޑިއުލްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކަންނެތް ކަމުގެ ސަބަބުން ކަސްރަތު...

ބޮލީވުޑްގެ ބޮއިކޮޓް ޓްރެންޑާއި ގުޅިގެން ޝާޙްގެ ނަސޭޙަތް

ބޮލީވުޑްގެ ބޮއިކޮޓް ޓްރެންޑާއި ގުޅިގެން ޝާޙްގެ ނަސޭޙަތް

ބޮލީވުޑްގައި ފިލްމުތައް ބޮއިކޮޓް ކުރުން މި ދުވަސް ކޮޅު މިވަނީ ޓްރެންޑަކަށް ވެފައެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ޑައިރެކްޓަރުން އާއި ޕްރޮޑިއުސަރުންއަށް އެތައް ލައްކަ ރުފިޔާއެއްގެ ގެއްލުން ވަމުން...

Page 135 of 210 1 134 135 136 210