ފާތްމަތު ލަހުފާ

ފާތްމަތު ލަހުފާ

އެފްއޭއެމްގެ މުވައްޒަފަކު  ކޮވިޑް  19  އަށް  ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އެފްއޭއެމްގެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އެފްއޭއެމްގެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން މޯލްޑިވްސްގެ  މުވައްޒަފަކު  ކޮވިޑް  19  އަށްޕޮޒިޓިވް  ވުމާއި  ގުޅިގެން  މުވައްޒަފުންނާއި  އެކުންފުނިން  ބޭއްވި  ނޫސްވެރިންގެ  ބައްދަލުވުމުގައި...

ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން އުވާލަނީ

ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން އުވާލަނީ

ދައުލަތުގެ ހަރަދު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން އުވާލުމަށް ކެބިނެޓްގެ ބައްދަލުވުމުން މިހާރު ނިންމާފައިވާކަމަށް  ސްޕޯޓްސް  މިނިސްޓަރ  އަހުމަދު މަހްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެކުންފުނިން...

މުވައްޒަފުން ރިސޯޓްތަކަށް ދިއުމަށް މިހާރު ހުރަހެއް ނެތް – ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

އަލީ ވަހީދުގެ ޖިންސީ ގޯނާގެ ވާހަކަ މުއްޒަފެއްގެ ދުލުން: ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާތާ އެތައް ދުވަހެއްވެއްޖެ

ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު  އަލީ  ވަހީދު އެ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާތާ އެތައް ދުވަހެއްވެއްޖެކަމަށް  އެ  މިނިސްޓްރީގެ  މުއައްޒަފުން  ބުނެފިއެވެ.  މީގެ  ކުރިން  ވެސް މިނިސްޓްރީގެ...

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފުގެ އަޑު އެހުމުގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފުގެ އަޑު އެހުމުގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ކުރީގެ ރައީސް  އަބްދުﷲ  ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ  މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ މަނީ ލޯންޑްރީގެ ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފުގެ  އަޑު  އެހުން  މިއަދު މެންދުރު  12:45 ހާއިރު ހައި ކޯޓުގައި...

Page 134 of 138 1 133 134 135 138