ފާތްމަތު ލަހުފާ

ފާތްމަތު ލަހުފާ

އަމީތާބު ކައިވެނި ކުރަން އެހީ ވަޒީފާއަށް ނުދެވޭނެ ކަމަށް ޝަރުތުކޮށް : ޖާޔާ

އަމީތާބު ކައިވެނި ކުރަން އެހީ ވަޒީފާއަށް ނުދެވޭނެ ކަމަށް ޝަރުތުކޮށް : ޖާޔާ

ބަތަލް އަމީތާބް ބައްޗަން ކައިވެންޏަށް ހުށައެޅީ ޖާޔާ ބައްޗަން އަށް ވަޒީފާއަށް ނުދެވޭނެ ކަމަށް ޝަރުތުކޮށް ކަމަށް ޖާޔާ ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން އަމީތާބު ޖާޔާ ކައިރިން އިންނަން...

Page 134 of 245 1 133 134 135 245