ފާތްމަތު ލަހުފާ

ފާތްމަތު ލަހުފާ

ސަލްމާން ޙާންގެ ސެކިއުރިޓީ ވައި ޕްލަސްއަށް އިތުރު ކޮށްދީފި

ސަލްމާން ޙާންގެ ސެކިއުރިޓީ ވައި ޕްލަސްއަށް އިތުރު ކޮށްދީފި

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލް ސަލްމާން ޙާންގެ ސެކިއުރިޓީ ވައި ޕްލަސްއަށް އިތުރުކޮށްދީފި ކަމަށް އެގައުމުގެ މީޑިއާ ތަކުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ސަލްމާންގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކޮށްފައި މިވަނީ އިންޑިއާގެ ރެޕް...

މެދު ކެނޑުމަކަށް ފަހު އުފަން ދުވަހު ޝާޙް ސަޕޯޓަރުންއަށް ފެނިލައިފި

މެދު ކެނޑުމަކަށް ފަހު އުފަން ދުވަހު ޝާޙް ސަޕޯޓަރުންއަށް ފެނިލައިފި

ބޮލީވުޑްގެ ކިންގް ޝާޙް ރުކް ޙާން އަކީ އޭނާ ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ނުކުތުމަށް ފަހުގައި އޭނާގެ ކޮންމެ އުފަން ދުވަހަކުވެސް ސަޕޯޓަރުން ކުރި މައްޗަށް ނުކުންނަ ފަންނާނެކެވެ....

ސުކޫލަށް ދިޔަ ދަރިފުޅު ގެއަށް އައުން ލަސްވެގެން ހޯދިއިރު މަރުވެފައި

ސުކޫލަށް ދިޔަ ދަރިފުޅު ގެއަށް އައުން ލަސްވެގެން ހޯދިއިރު މަރުވެފައި

އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގައި ގްރޭޑް 12 ގައި ކިޔަވަމުން ދިޔަ ދަރިވަރަކު ސުކޫލަށް ދިއުމަށް ފަހުގައި ގެއަށް އައުން ލަސްވެ ހޯދިއިރު ފެނުނީ މަރުވެފައި އޮއްވާ ކަމަށް އާއިލާއިން...

Page 133 of 245 1 132 133 134 245