ފާތްމަތު ލަހުފާ

ފާތްމަތު ލަހުފާ

ގުދުރަތީ ރީތި ދިގު އެސްފިޔަ އެއް ބޭނުންތަ؟

ގުދުރަތީ ރީތި ދިގު އެސްފިޔަ އެއް ބޭނުންތަ؟

ދިގު އެސްފިޔައަކީ އޭގެ ސަބަބުން މީހާގެ މޫނު މައްޗަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމަކާއި ޗާލުކަމެއް ގެނެސްދޭ އެއްޗެކެވެ. ބައެއް މީހުންނަށް ޤުދުރަތީ ގޮތުން ދިގު އެސްފިޔަ ލިބިފައިވާއިރު، އަނެއްބައި...

Page 133 of 210 1 132 133 134 210