ފާތްމަތު ލަހުފާ

ފާތްމަތު ލަހުފާ

ނަމާދުކުރަން އިން މަންމަ ސަޖިދައިން ނުތެދުވެގެން ބެލިއިރު މަރުވެފައި

ނަމާދުކުރަން އިން މަންމަ ސަޖިދައިން ނުތެދުވެގެން ބެލިއިރު މަރުވެފައި

އިންޑިއާގެ އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝްގެ ހޮސްޕިޓަލްއެއްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާ އަންހެން މީހެއް ނަމާދުކުރަން ހުއްޓާ މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެ އަންހެން މީހާ ގެ ދަރިފުޅު ހާމަކޮށްފައިވާ...

21 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް އެއްމާބަނޑު 4 ކުދިން

21 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް އެއްމާބަނޑު 4 ކުދިން

އިންޑިއާގެ އަވަހަށަކަށް އުފަން 21 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް އެއްމާބަނޑު 4 ކުދިން ލިބިއްޖެއެވެ. އެގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި އަންހެން ކުއްޖާއަށް އެއްމާބަނޑު 4...

Page 1 of 91 1 2 91