ފާތްމަތު ލަހުފާ

ފާތްމަތު ލަހުފާ

ދުވަހަކުވެސް ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީއެއް ނުހަދަން: ކާޖޮލް

ދުވަހަކުވެސް ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީއެއް ނުހަދަން: ކާޖޮލް

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ކާޖޮލް ދުވަހަކުވެސް ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީއެއް ނުހަދާ ކަމަށް އޭނާ ހާމަކޮށްފިއެވެ. މި ފަހުން އޭނާ ދީފައިވާ އިންޓަވިއުއެއްގައި ކާޖޮލް ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ގިނަ ފިލްމީ...

އިސްތަށިގަނޑު ފަންކުރުން އަވަހަށް ހުއްޓާލާ

އިސްތަށިގަނޑު ފަންކުރުން އަވަހަށް ހުއްޓާލާ

އިސްތަށިގަނޑުގައި ފާޑުފާޑުގެ އެކި ކުލަ ޖެއްސުމަކީ މި ޒަމާނުގައި ފެޝަން ނުވަތަ ޓްރެންޑްސްތަކުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް އާންމުކަމެކެވެ. ފަދަ ކުލަތަކަކީ އެކި ކަހަލަ އެލާރޖީތައް މެދުވެރިކުރުވާ އެއްޗެއްކަމެވެ....

އަބީޝޭކްއާއި އައިޝްވާރިޔާ ވަރިވަނީ؟

އަބީޝޭކްއާއި އައިޝްވާރިޔާ ވަރިވަނީ؟

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އައިޝްވާރިޔާ ރާއި ބައްޗަންއާއި އަބީޝޭކް ބައްޗަން ވަރިވާން އުޅޭ ކަމަށް މީޑިއާ ތަކުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިފަހުން އައިޝްވާރިޔާ ބައިވެރިވި އިންޓަވިއުއެއްގައި އޭނާއާއި އަބީޝޭކް ވަރަށް...

Page 1 of 245 1 2 245