ފާތްމަތު ލަހުފާ

ފާތްމަތު ލަހުފާ

އިންޑިޔާގެ ގާޒިޔާބާދުގައި 3 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް މަރާލައިފި

13 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކޮށްފި

އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގެ މަރާތި މީޑިއަމް ސުކޫލުގެ 13 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިވަރަކަށް ކްލާސްރޫމް ތެރޭގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކޮށްފިކަމަށް އެގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެގައުމުގެ މީޑިއާ...

Page 1 of 130 1 2 130