ފާތްމަތު ލަހުފާ

ފާތްމަތު ލަހުފާ

އަހަރެންއަށް ކަމުދާ ފިރެހެނުން މަންމައަކަށް ކަމަކުނުދޭ : ޖާންވީ ކަޕޫރު

އަހަރެންއަށް ކަމުދާ ފިރެހެނުން މަންމައަކަށް ކަމަކުނުދޭ : ޖާންވީ ކަޕޫރު

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޝްރީ ދޭވީގެ ދޮށީ އަންހެން ދަރިފުޅު ޖާންވީ ކަޕޫރު އޭނާ ގަޔާވާ ފިރެހެނުން މަންމައަށް ކަމުނުދާ ކަމަށް ޖާންވީ ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އިންޑިއާގެ ނޫހަކަށް...

ބައްޕައަކާއި ނުލާ ދަރިން ބޮޑުކުރަނީ ވަރަށް ހިތްވަރުގަދަ މައިން

ބައްޕައަކާއި ނުލާ ދަރިން ބޮޑުކުރަނީ ވަރަށް ހިތްވަރުގަދަ މައިން

ދަރިއަކު ނުވަތަ ދަރިންތަކެއް އެކަނިމާއެކަނި ބެލުމަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެއް ނަމަވެސް އެކަނިމާ އެކަނި ދަރިންގެ ކަންތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާ ކޮށްދޭ މައިންނަކީ އެހާމެ ހިތްވަރުގަދަ...

Page 1 of 46 1 2 46