ފަޚުރުއްޒަމާން މުޙައްމަދު

ފަޚުރުއްޒަމާން މުޙައްމަދު

އިރާގުގެ އަންހެނަކު އެންމެ ލޮލެއް ހުރި ކުއްޖަކު ވިހައިފި

އިރާގުގެ އަންހެނަކު އެންމެ ލޮލެއް ހުރި ކުއްޖަކު ވިހައިފި

އިރާގުގެ ނަސްރިއްޔާ ސިޓީގެ އަންހެނަކު އެންމެ ލޮލެއް ހުރި ތުއްތު ކުއްޖަކު ވިހައިފިއެވެ. އެ ކުއްޖާގެ ބަރުދަނުގައި ހުރީ 1.5 ކިލޯއެވެ. އޭނާ އުފަންވުމާ ގުޅިގެން މީސްމީޑިއާގައި...

މެސީ ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށް، އަލް ހިލާލަށް ކުޅެން  އެއްބަސް ވަނީ

މެސީ ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށް، އަލް ހިލާލަށް ކުޅެން  އެއްބަސް ވަނީ

އާޖެންޓީނާގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ލިއޮނަލް މެސީ އޭނާ މިހާރު ކުޅެމުންދާ ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ ކްލަބަށް  އަލުވަދާއު ކިޔުމަށްފަހު ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އަލްހިލާލް ފުޓްބޯޅަ ކްލަބާ ގުޅެން...

އިންޑިއާގައި ޢީދު ނަމާދު މަގުމަތީގައި ކުރުން ކުށަކަށްވެ، 1700 މީހުންގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް

އިންޑިއާގައި ޢީދު ނަމާދު މަގުމަތީގައި ކުރުން ކުށަކަށްވެ، 1700 މީހުންގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް

އިންޑިއާގައި، ޢީދު ނަމާދު މަގުމަތީގައި ކުރުމަކީ ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި މަގުމަތީގައި ނަމާދުކުރި 1700 އަށްވުރެ ގިނަ މުސްލިމުންގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވަން ފުލުހުން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. އެ...

ލޯބިން އަތުގައި ހިފަން އުޅުމުން ސަލްމާން ޚާން ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ލޯބިން އަތުގައި ހިފަން އުޅުމުން ސަލްމާން ޚާން ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ހިންދީ ފިލްމީ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ތަރި ސަލްމާން ޚާން ދުބާއީ އިން މުމްބާއީއަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި އެއާޕޯޓުގައި މީހަކު އޭނާގެ އަތުގައި އަތްޖައްސާލަން އުޅުމުން އޭނާ ރުޅިގަދަ...

އިސްރާއީލަށް ޖާސޫސް ކޮށްދިން އިންޑިއާގެ މީހުންނަށް މަރުގެ ޙުކުމް އިއްވައިފާނެ

އިސްރާއީލަށް ޖާސޫސް ކޮށްދިން އިންޑިއާގެ މީހުންނަށް މަރުގެ ޙުކުމް އިއްވައިފާނެ

އިސްރާއީލަށް ޖާސޫސް ކޮށްދިން ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޤަޠަރުން ހައްޔަރުކޮށް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިންޑިއާގެ  ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ ކުރީގެ 8 މީހަކަށް މަރުގެ ޙުކުމް އިއްވައިފާނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ...

Page 2 of 26 1 2 3 26