ފަޚުރުއްޒަމާން މުޙައްމަދު

ފަޚުރުއްޒަމާން މުޙައްމަދު

އަފްޣާނިސްތާނުގައި އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ޝޮޕިން މޯލްތަކެއް ހުޅުވައިފި

އަފްޣާނިސްތާނުގައި އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ޝޮޕިން މޯލްތަކެއް ހުޅުވައިފި

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ހިރާތުގައި  އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން 2 ޝޮޕިން މޯލް ހުޅުވައިފި އެވެ. އެމެރިކަން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނި ގޮތުގައި ހިރާތުގައި އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހުޅުވި 2 ޝޮޕިން...

ކައިވެނީގެ ރަން: އެއްކިލޯ ރަނާއި އެއްބިލިއަން ޔޫރޯ އެކަމަކު ދެ ހަފުތާ ފަހުން ވަރިވެއްޖެ

ކައިވެނީގެ ރަން: އެއްކިލޯ ރަނާއި އެއްބިލިއަން ޔޫރޯ އެކަމަކު ދެ ހަފުތާ ފަހުން ވަރިވެއްޖެ

އިރާގުގެ ޒުވާނާ ޙައިދަރު އަލްފީލީ އާއި ކުވައިތުގެ ފަންނާނެއް ކަމުގައިވާ ޣަދީރުލް ފަހުދުގެ ކައިވެނީގެ ވާހަކަ ޒަމާން ތަކަކަށް ދެމިގެން ދާނެއެވެ. މީގެ ދެ ހަފުތާ ކުރިން...

އެމެރިކާއިން 2 އަހަރަށް ފަހު އިންޑިއާއަށް ސަފީރަކު ހަމަޖައްސައިފި

އެމެރިކާއިން 2 އަހަރަށް ފަހު އިންޑިއާއަށް ސަފީރަކު ހަމަޖައްސައިފި

އެމެރިކާއިން އިންޑިއާއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރެއް ނެތްތާ ގާތްގަނޑަކަށް 2 އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން ސަފީރެއްގެ ގޮތުގައި އެރިކް ގާސެޓީގެ ނަން އެމެރިކާގެ ސެނެޓުން ފާސްކޮށްފި އެވެ. އެމެރިކާގެ...

ހިންދީ ފިލްމީ ދުނިޔޭގެ މުހިއްމު ޝަޚުޞިއްޔަތެއް ކަމުގައިވާ ސަތީޝް ކޮޝިކް މަރުވެއްޖެ

ހިންދީ ފިލްމީ ދުނިޔޭގެ މުހިއްމު ޝަޚުޞިއްޔަތެއް ކަމުގައިވާ ސަތީޝް ކޮޝިކް މަރުވެއްޖެ

ހިންދީ ފިލްމީ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ޝަޚުޞިއްޔަތެއް ކަމުގައިވާ ސަތީޝް ކޮޝިކް އުމުރުން 66 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެއެވެ. ސަތީޝްއަކީ ފިލްމު ކުޅުމުގެ އިތުރަށް ފިލްމް ޑައިރެކްޓްކޮށް ފިލްމުތަކުގެ ސްކްރީން...

ފުލައިޓުގެ އިމަޖެންސީ ދޮރު ހުޅުވަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލައިޓުގެ އިމަޖެންސީ ދޮރު ހުޅުވަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އުދުހިފައި ދިޔަ ބޯޓެއްގެ އިމަޖެންސީ ދޮރު ހުޅުވަން އުޅުނު މީހަކު އެމެރިކާގައި ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ލޮސް އެންޖެލްސްއިން ފުރައިގެން ބޮސްޓަން އަށް އުދުހިފައި ދިޔަ ފްލައިޓަކުން ދަތުރުކުރި ...

Page 2 of 20 1 2 3 20