ފަޚުރުއްޒަމާން މުޙައްމަދު

ފަޚުރުއްޒަމާން މުޙައްމަދު

މޮރޮކޯ މޮޅުވުމުން ކުޅުންތެރިއަކު މަންމައާއެކު ދަނޑުމަތީގައި ނަށައިފި

މޮރޮކޯ މޮޅުވުމުން ކުޅުންތެރިއަކު މަންމައާއެކު ދަނޑުމަތީގައި ނަށައިފި

ޤަޠަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022ގައި ޕޯޗުގަލްއާއި މޮރޮކޯ ވާދަކުރި މެޗުން މޮރޮކޯ މޮޅުވެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދި އެފްރިކާގެ ފުރަތަމަ ގައުމަކަށް މޮރޮކޯ ވުމުން ޓީމުގެ...

އިންގްލޭންޑް- ފްރާންސް: ކްއާޓަރ ފައިލްގެ އެންމެ ފަހު އަދި އެންމެ ބޮޑު މެޗު

އިންގްލޭންޑް- ފްރާންސް: ކްއާޓަރ ފައިލްގެ އެންމެ ފަހު އަދި އެންމެ ބޮޑު މެޗު

ވޯލްޑް ކަޕްގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސާއި އިންގްލޭންޑް ބައްދަލުކުރާ މެޗަކީ ކްއާޓަރ ފައިނަލްގެ ފަހު މެޗް ކަމަށް ވިޔަސް  އެ މެޗު ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު...

ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ވަރުގަދަ ޕޯޗުގަލްއާ ކުރިމަތިލާން މޮރޮކޯ އޮތީ ތައްޔާރަށް

ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ވަރުގަދަ ޕޯޗުގަލްއާ ކުރިމަތިލާން މޮރޮކޯ އޮތީ ތައްޔާރަށް

ޤަޠަރު ވޯލްޑް ކަޕްގައި މޮރޮކޯއިން ވަނީ ހުވަފެނީ ކުޅުމެއް ކުޅެ ބެލުންތެރިން ހައިރާންކޮށް ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައެވެ. ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސްޕެއިން ބަލިކޮށް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ވޯލްޑް...

މިރޭ 12.00ގައި އާޖެންޓީނާ- ނެދަލޭންޑްސް: ނޭވާ ހިފަހައްޓާލަން ޖެހޭނެ މެޗެއް

މިރޭ 12.00ގައި އާޖެންޓީނާ- ނެދަލޭންޑްސް: ނޭވާ ހިފަހައްޓާލަން ޖެހޭނެ މެޗެއް

ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދެ ފަހަރަށް ހޯދާފައިވާ އާޖެންޓީނާއާއި ވޯޑްކަޕްގެ ފައިނަލްގައި 3 ފަހަރަށް ކުޅެ ތަށީގައި ހިފުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބުނު ނެދަލޭންޑްސް ޤަޠަރު...

ޙަކީމީގެ ބޮސްދިނުން: ފުޓްބޯޅައިގައި މައިވަންތަކަމުގެ ލޯބި

ޙަކީމީގެ ބޮސްދިނުން: ފުޓްބޯޅައިގައި މައިވަންތަކަމުގެ ލޯބި

ޤަޠަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022ގައި ސްޕޭނާއި މޮރޮކޯ ވާދަކުރި މެޗު ނިމުމުން މުޅި ދުނިޔެއަށް ހާމަވެގެން ދިޔައީ މޮރޮކޯގެ ކުޅުންތެރިއެއްކަމުގައިވާ އަޝްރަފް ޙަކީމީ އޭނާގެ މަންމަ ދެކެވާ...

ވޯލްޑް ކަޕްގައި މިރޭ ދެ މެޗު: ފުރަތަމަ މެޗުގައި ސްޕޭން- މޮރޮކޯ، ދެވަނަ މެޗުގައި ޕޯޗުގަލް- ސްވިޒަލޭންޑް

ވޯލްޑް ކަޕްގައި މިރޭ ދެ މެޗު: ފުރަތަމަ މެޗުގައި ސްޕޭން- މޮރޮކޯ، ދެވަނަ މެޗުގައި ޕޯޗުގަލް- ސްވިޒަލޭންޑް

ވޯލްޑް ކަޕް އެއްފަހަރު ހޯދާފައިވާ ސްޕޭނާ ދެކޮޅަށް މޮރޮކޯ މިރޭ ނިކުންނަ މެޗުން އެއްވެސް އުނދަގުލެއްނެތި ސްޕޭން މޮޅުވާނެކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް މޮރޮކޯ...

Page 15 of 20 1 14 15 16 20