ފަޚުރުއްޒަމާން މުޙައްމަދު

ފަޚުރުއްޒަމާން މުޙައްމަދު

އިންޑިއާގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި ރޭލު އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ސަލްމާން ޚާން ހިތާމަ ފާޅުކޮށް ވާހަކަދައްކައިފި

އިންޑިއާގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި ރޭލު އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ސަލްމާން ޚާން ހިތާމަ ފާޅުކޮށް ވާހަކަދައްކައިފި

އިންޑިއާގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި ރޭލް އެކްސިޑެންޓެއްގައި އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު މަރުވެ އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ޒަޚަމްވި ހާދިސައާ ގުޅިގެން މަޝްހޫރު ފިލްމު ފިލްމީ ތަރި ސަލްމާން...

މިނިސްޓާރ އަމީން އިސްތުފާ ދެއްވާ – ގާސިމް

ޗާގޯސް މައްސަލައިގައި ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ދެއުޅިއަށް ނުވާ ސިޔާސަތު

ދިވެހި ކަނޑު ވިއްކާލީކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބާއްވާ އެއްވުމުގައި ބައިވެރި ނުވާން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނަށް  ޕާޓީގެ ލީޑަރު...

ސަލްމާން ޚާނަކީ ރަން ހިތެއްގެ ވެރިއެއް: ސުނިލް ޝެޓީ

ސަލްމާން ޚާނަކީ ރަން ހިތެއްގެ ވެރިއެއް: ސުނިލް ޝެޓީ

ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ ކުއްޖަކަށް ސަލްމާން ޚާން އެހީތެރިވެ ދިނުމުން  ސަލްމާން ޚާން އަކީ ރަން ހިތެއްގެ ވެރިއެއްކަމުގައި ފިލްމީ ތަރިއެއްކަމުގައިވާ  ސުނިލް ޝެޓީ ބުނެފިއެވެ. ހިންދީ ފިލްމީ...

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދީންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބެޒޯސް އެންމެ ފަހުން އިންނާނެ އަންހެނަކު ހޯދައިފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދީންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބެޒޯސް އެންމެ ފަހުން އިންނާނެ އަންހެނަކު ހޯދައިފި

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު އޮންލައިން ކުންފުނި އެމެޒޯންގެ ބާނީ ޖެފް ބެޒޯސް އަނެއްކާ ވެސް ފިރިއަކަށް ވަނީއެވެ. ކައިވެންޏާ ނުލައި ލޯބީގެ ހަޔާތެއް އެކުގައި 5 އަހަރު ވާނދެން...

ޖީ20 ބައްދަލުވުމާ ދެކޮޅަށް ކަޝްމީރުގައި ވަރުގަދަ ހަޅުތާލެއް

ޖީ20 ބައްދަލުވުމާ ދެކޮޅަށް ކަޝްމީރުގައި ވަރުގަދަ ހަޅުތާލެއް

ޖީ20 ގެ ބައްދަލުވުން ބޮއިކޮޓްކޮށް، ހިފާފައިވާ ކަޝްމީރުގެ ރައްޔިތުން އެކިސަރަހައްދުތަކުގައި ވަރުގަދައަށް ހަޅުތާލު ކުރަމުން އެބަ ދެއެވެ. ހަޅުތާލު ކުރިއަށް ގެންދަނީ އޯލް ޕާޓީސް ޙުއްރިޔަތު ކޮންފަރެންސުން...

އިންޑިއާގެ ވައިގެ ސިފައިން: މިގް-21 ގެ ހުރިހާ ބޯޓެއް އުދުހުން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލައިފި

އިންޑިއާގެ ވައިގެ ސިފައިން: މިގް-21 ގެ ހުރިހާ ބޯޓެއް އުދުހުން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލައިފި

ރާޖިސްތާނުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓަށް ފަހު އިންޑިއާގެ ވައިގެ ސިފައިން މިގް-21 ގެ ހުރިހާ ބޮންއަޅާ ބޯޓުތައް އުދުހުން މަނާކޮށްފިއެވެ. އެންޑީޓީވީން ޚަބަރުދިން ގޮތުގައި މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު...

Page 1 of 26 1 2 26