ފަޚުރުއްޒަމާން މުޙައްމަދު

ފަޚުރުއްޒަމާން މުޙައްމަދު

ސައުދީ އަރަބިޔާގެ ފިރިހެނަކު 83 އަހަރުގައި 11 ވަނަ ކައިވެނިކޮށްފި

ސައުދީ އަރަބިޔާގެ ފިރިހެނަކު 83 އަހަރުގައި 11 ވަނަ ކައިވެނިކޮށްފި

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ތަބޫކުގެ އުމުރުން 83 އަހަރުގެ ޢަލީ އަލްބަލާވީ އޭނާގެ 11 ވަނަ ކައިވެނި ކޮށްފިއެވެ. އަރަބި މީޑިއާތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ކައިވެނީގެ ހަފްލާގައި އޭނާގެ...

މިއަހަރު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިގުތިސާދު ރަޝިޔާއަށް ވުރެ ގޯސްވާނެ: އައިއެމްއެފް

މިއަހަރު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިގުތިސާދު ރަޝިޔާއަށް ވުރެ ގޯސްވާނެ: އައިއެމްއެފް

މިއަހަރު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިގުތިސާދު ރަޝިޔާއަށް ވުރެ ގޯސްވާނެކަމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑު(އައިއެމްއެފް)އިން ބުނެފިއެވެ. އިނގިރޭސި އިގުތިސާދު ދަށްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އައިއެމްއެފްއިން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައި ވަނީ...

ޔޫކްރޭނަށް ޓޭންކް ލިބޭގޮތް ވުމުން އިތުރަށް ބޭނުން ވަނީ ހަމަލާ ދޭން ޖެޓު

ޔޫކްރޭނަށް ޓޭންކް ލިބޭގޮތް ވުމުން އިތުރަށް ބޭނުން ވަނީ ހަމަލާ ދޭން ޖެޓު

ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ވަރަށް އަވަހަށް ހަމަލާދޭން ބޭނުން ކުރާ "ޖެޓް ފައިޓަރ" މަތިންދާ ބޯޓު ޔޫކްރޭނަށް ލިބޭނޭކަމަށް އެ ގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޑެނިސް ޝްމޭހަލް ވިދާޅުވެއްޖެ...

ސަރުކާރުން އާންމު ރައްޔިތުންނާއި މުސާރަވެރިން ފުނޑުފުނޑު ކޮށްލައިފި: އިމްރާން ޚާން

ސަރުކާރުން އާންމު ރައްޔިތުންނާއި މުސާރަވެރިން ފުނޑުފުނޑު ކޮށްލައިފި: އިމްރާން ޚާން

ސަރުކާރުން ޕާކިސްތާނުގެ އާންމު ރައްޔިތުންނާއި މުސާރަވެރިން ފުނޑުފުނޑުކޮށްލައިފިކަމަށް އެ ގައުމުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޢިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މީސް މީޑިއާގައި ޢިމްރާން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވެފައި...

އިންޑިއާގެ ވައިގެ ސިފައިންގެ ދެ ބޯޓު ވެއްޓި ޕައިލެޓަކު މަރުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ވައިގެ ސިފައިންގެ ދެ ބޯޓު ވެއްޓި ޕައިލެޓަކު މަރުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ މަދްޔަ ޕްރަދޭޝް ސްޓޭޓްގެ ގްވާލިއަރ ސިޓީ ކައިރީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަމްރީނުތަކެއްގައި ބައިވެރިވި އިންޑިއާގެ ވައިގެ ސިފައިންގެ ދެ ފަޔަރ ޖެޓް ވެއްޓި  ޕައިލެޓަކު މަރުވެއްޖެއެވެ....

Page 1 of 15 1 2 15