އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ދަރިވަރުން ކަރަންޓީންވުމަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭނެ- މެލެޝިއާ

ކޮވިޑް ފެތުރެމުންދާތީ މެލޭޝިއާ، ތައިލޭންޑް ފަދަ ގައުމުތަކުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

އަނެއްކާ ވެސް ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން ދާތީ މެލޭޝިއާ، ތައިލޭންޑް ފަދަ ގައުމުތަކުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ފަށައިފިއެވެ. ރިޕޯޓްތަށް ބުނާ ގޮތުން އެގައުމުތަކުން ރައްކާތެރިކަމުގެ...

އިސްރާއީލުގެ ވެރިރަށަށް ހަމާސް ރޮކެޓް ހަމަލާތަކެއް ދީފި

އިސްރާއީލުގެ ވެރިރަށަށް ހަމާސް ރޮކެޓް ހަމަލާތަކެއް ދީފި

ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާއަށް އިސްރާއީލުން ހުއްޓުމެއް ނެތި ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ޣައްޒާއިން އެ ގައުމުގެ ވެރިރަށް ތެލް އަވީވްއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ވަރުގަދަ ރޮކެޓް ހަމަލާތަކެއް ދީފިއެވެ....

ހަމާސް އާއި އިސްރާއީލުން ސުލްހައިގެ އާ މަޝްވަރާތަކެއް ފަށަނީ

ހަމާސް އާއި އިސްރާއީލުން ސުލްހައިގެ އާ މަޝްވަރާތަކެއް ފަށަނީ

ހަމާސް ޖަމާއަތާއި އިސްރާއީލާއި ދެމެދު ހަނގުރާމަ މެދުކަނޑާލުމަށާއި އިސްރާއީލުގެ ބާކީތިބި އަސީރުންތައް ދޫކޮށްލުމަށް އެމެރިކާ އިސްނަގައިގެން ސުލްހައިގެ އައު މަޝްވަރާ ތަކެއް މިސްރުގައި ކުރިއަށްދާ ކަމަށް އެމެރިކާ...

އިސްރާއީލުގެ ބޯޓުތައް މެލޭޝިއާގައި ބަނދަރު ކުރުން މަނާކޮށްފި

އިސްރާއީލުގެ ބޯޓުތައް މެލޭޝިއާގައި ބަނދަރު ކުރުން މަނާކޮށްފި

އިސްރާއީލުގެ ބޯޓުތައް މެލޭޝިއާގައި ބަނދަރު ކުރުން މަނާކޮށްފިއެވެ. ޔަހޫދީ ޤައިރުޤާނޫނީ ދައުލަތް އިސްރާއީލުގެ ޝިޕިންގް ކުންފުނި ‘ޒެޑްއައިއެމް’ ގެ ބޯޓުތައް މެލޭޝިއާގެ އެއްވެސް ބަނދަރެއްގައި ބަނދަރުކުރުން މެލޭޝިއާގެ...

Page 1 of 59 1 2 59