އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

މާކް ޒަކަބާގް މެޓާވާސްގައި ރިމޯޓް މަސައްކަތުގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރު ކުރަނީ

މާކް ޒަކަބާގް މެޓާވާސްގައި ރިމޯޓް މަސައްކަތުގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރު ކުރަނީ

މެޓާގެ ސީއީއޯ މާކް ޒަކަބާގް ވަނީ ލެކްސް ފްރީޑްމަން ޕޮޑްކާސްޓަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި މެޓާވާސްގެ ތެރޭގައި ރިމޯޓް ވޯކް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ....

އީރާނުގެ ސެޓެލައިޓް ކާމިޔާބުކަމާއެކު އޯބިޓަށް ގޮސްފައިވާކަން އެމެރިކާއިން ޤަބޫލުކޮށްފި

އީރާނުގެ ސެޓެލައިޓް ކާމިޔާބުކަމާއެކު އޯބިޓަށް ގޮސްފައިވާކަން އެމެރިކާއިން ޤަބޫލުކޮށްފި

އީރާނުގެ ޕެރަމިލިޓަރީ ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑުންގެ ނޫރު-3 އިމޭޖިން ސެޓެލައިޓް ކާމިޔާބުކަމާއެކު އޯބިޓަށް ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާއިން ގަބޫލުކޮށްފިއެވެ. މިކަން އެމެރިކާއިން ގަބޫލުކުރި ނަމަވެސް އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން މިކަމާ...

އިންޑިއާއިން ހަނދަށް ފޮނުވި އުޅަނދުގެ ލޭންޑިން އޭރިއާ އާއި މެދު ޗައިނާއިން ސުވާލު އުފައްދައިފި

އިންޑިއާއިން ހަނދަށް ފޮނުވި އުޅަނދުގެ ލޭންޑިން އޭރިއާ އާއި މެދު ޗައިނާއިން ސުވާލު އުފައްދައިފި

ހަނދުގެ ސައުތު ޕޯލްއަށް އިންޑިއާގެ ޖައްވީ އުޅަނދެއް ޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ބުނާވާހަކައާމެދު ޗައިނާގެ ސައިންސްވެރިޔަކު ސުވާލު އުފައްދައިފިއެވެ. ޗައިނާގެ ހަނދު ޕްރޮގްރާމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ޗައިނާގެ ސައިންޓިސްޓެއް...

އެންޑްރޮއިޑް ޗާޖަރުން އައިފޯން 15 ޗާޖް ނުކުރުމަށް އިންޒާރު ދީފި

އެންޑްރޮއިޑް ޗާޖަރުން އައިފޯން 15 ޗާޖް ނުކުރުމަށް އިންޒާރު ދީފި

އެޕަލްގެ އާ އައިފޯން 15 ސީރީޒްގައި ޔޫއެސްބީ ޓައިޕް-ސީ ޗާޖިން ޕޯޓްތައް ހުރި ނަމަވެސް އެންޑްރޮއިޑް ކޭބަލެއް ބޭނުންކުރުމުން ގެއްލުން ވެދާނެ ކަމަށާއި، އެންޑްރޮއިޑް ޗާޖަރުން އައިފޯން...

ސޫދާނުގެ ޖަރީމާތައް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ގޮވާލައިފި

ސޫދާނުގެ ޖަރީމާތައް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ގޮވާލައިފި

ސޫދާނުގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި އާންމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންދާ ޖަރީމާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އދ އިން އިސްނަގައިގެން ރަސްމީ ތަހުގީގެއް ހިންގުމަށް ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ގޮވާލައިފި އެވެ....

ބްރެޒިލްގެ ކުރީގެ ރައީސް ބޮލްސޮނާރޯ އިންތިހާބުން ބޭރުކުރި މައްސަލަ ކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފި

ބްރެޒިލްގެ ކުރީގެ ރައީސް ބޮލްސޮނާރޯ އިންތިހާބުން ބޭރުކުރި މައްސަލަ ކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފި

ބްރެޒިލްގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖައިރް ބޮލްސޮނާރޯ 8 އަހަރަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރެވޭ ގޮތަށް މީގެ ކުރިން ނެރުނު ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް މައްސަލަ ބްރެޒިލްގެ ސުޕީރިއާ އިލެކްޓޯރަލް...

Page 1 of 20 1 2 20