އަޒްހާން އިބްރާޙީމް

އަޒްހާން އިބްރާޙީމް

ކައުންސިލްތަކަށް އުފައްދާ މިނިސްޓްރީގެ ސަބަބުން ލާމަރުޒީ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާވާނެ: މުއިއްޒު

މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރަން ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ޓިކެޓު ހޯދަން ހުޅުވާލައިފި

މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރާއިއެކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތިން ދާއިރާއަކަށް ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ފޯމު ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަނުން މިއަދު...

މާލޭ ސިޓީގައި ބަސް ހުއްޓާ ތަންތަނަށް ބަދަލު ގެނަސްފި

މާލޭ ސިޓީގައި ބަސް ހުއްޓާ ތަންތަނަށް ބަދަލު ގެނަސްފި

މާލެ ސިޓީގައި އެމްޓީސީސީން ބަހުގެ ހިދުމަތްދޭ ރޫޓުތަކުގެ ތެރެއިން، ބަސް ހުއްޓާ ތަންތަނަށް ބަދަލު ގެނަސްފި އެވެ. އެމްޓީސީސީން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގަިއ ބުނެފައިވަނީ އެކުންފުނިން ބަހުގެ...

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 1.6 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރާތް ކޮށްފި

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 1.6 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރާތް ކޮށްފި

މިހިނގާ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 1.6 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރާތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރި...

ޝަރުތު ހަމަނުވާ މީހުންގެ މާކްސް ބަދަލުކޮށްގެން ކުރީ ސަރުކާރުން ފްލެޓު ދީފައިވޭ: އޭސީސީ

ޝަރުތު ހަމަނުވާ މީހުންގެ މާކްސް ބަދަލުކޮށްގެން ކުރީ ސަރުކާރުން ފްލެޓު ދީފައިވޭ: އޭސީސީ

ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުން ބޭނުންވި މީހުންނަށް ޝަރުތު ހަމަ ނުވިޔަސް މާކްސް ބަދަލުކޮށްގެން ފްލެޓު ދީފައިވާކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން...

ޔޫކޭއިން އަލީ ވަހީދު ހައްޔަރު ކުރި މައްސަލައިގައި ބަދަލު ދެނީ

ޔޫކޭއިން އަލީ ވަހީދު ހައްޔަރު ކުރި މައްސަލައިގައި ބަދަލު ދެނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ހައްޔަރު ކުރި މައްސަލައިގައި އެގައުމުން އޭނާގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދި ބަދަލު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ...

ފްލެޓު ދިން ގޮތުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރަން އޭސީސީއަށް ތަފްސީލުތައް ދީފި

ފްލެޓު ދިން ގޮތުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރަން އޭސީސީއަށް ތަފްސީލުތައް ދީފި

ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުތަކުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކުރަން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން...

Page 1 of 20 1 2 20