އަޒްފާ ރަޝީދު

އަޒްފާ ރަޝީދު

އެމްއެމްޕީއާރުސީ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގެ ތަހުޤީގަށް ދުންޔާ އޭސީސީއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

އެމްއެމްޕީއާރުސީ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގެ ތަހުޤީގަށް ދުންޔާ އޭސީސީއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ހިންގި އެންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގެ ތަހުޤީގަށް ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ދުންޔާ މައުމޫން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން، އޭސީސީއަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައިފިއެވެ. އޭސީސީން...

ތިލަމާލެ ބްރިޖްގެ ކަނޑުގައި ޖަހާ ތަނބުތަކުގެ ޓެސްޓް ޕައިލިންގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ތިލަމާލެ ބްރިޖްގެ ކަނޑުގައި ޖަހާ ތަނބުތަކުގެ ޓެސްޓް ޕައިލިންގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ތިލަމާލޭ ބްރިޖް މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކަނޑުގައި ޖަހާ 2 ޓެސްޓް ޕައިލްގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އިފް ޕްލޭނިންގްއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ބްރިޖްގެ ތަނބުތަކުގެ ޓެސްޓް ޕައިލިންގެ މަސައްކަތް...

ޖޫން މަހު 5.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކޮށްފި

ރާއްޖެއަށް ނޮވެމްބަރު މަހު އިމްޕޯޓް އިތުރުވެ އެކްސްޕޯޓް ދަށަށް

މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު ރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓް އިތުރުވެ އެކްސްޕޯޓް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސްއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ކަސްޓަމްސްއިން މިއަދު އާއްމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ...

އިދިކޮޅު މެންބަރުން ފަނޑިޔާރުންގެ ވާހަކަދައްކާކަށް މާކަ ރީއްޗެއްނޫން: ރޮޒޭ

ޓެކްސް ބޮޑުކުރި ކުރުމާއި އަޅުވައި ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުކުރުމުން ރޮޒައިނާ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފި

ޓެކްސް ބޮޑުކުރި ނަމަވެސް އެއަށް އަދި އަމަލު ކުރަން ނުފަށަނީސް ތެޔޮ އަގު ބޮޑުވެގެން ކަމަށް ބުނެ ވިޔަފާވެރިން ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުކުރަމުންދާތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ...

ކަސްޓަމްސްގެ ޑާޓާ ނިޒާމަށް މައްސަލަ ދިމާވެ ޚިދުމަތަށް ބުރޫއަރައިފި

ސެލްބީ އިންވެސްޓްމެންޓްއިން އާންމުކޮށްފައިވަނީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް-ކަސްޓަމްސް

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސަސްއާއި ގުޅޭ ގޮތުން "ސެލްބީ އިންވެސްޓްމެންޓް" އިން ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓަކީ ހަގީގަތާއި ހިލާފް ވާހަކަތަކެއް އެކުލެވޭ ޕޯސްޓެއްކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެފިއެވެ. ކަސްޓަމްސްއިން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި...

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އިންފްރާންސްޓްރަކްޗާރގެ ރަސްމީ ލައިސެންސް އެޗްޑީސީއަށް ލިބިއްޖެ

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އިންފްރާންސްޓްރަކްޗާރގެ ރަސްމީ ލައިސެންސް އެޗްޑީސީއަށް ލިބިއްޖެ

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ލައިސަންސް އެ އޮތޯރިޓީން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗް.ޑީ.ސީ) އަށް މިއަދު ދީފިއެވެ. މިއީ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކުރި މިފަދަ...

Page 1 of 80 1 2 80