އަޙްމަދު ޝަބީން

އަޙްމަދު ޝަބީން

ޢީދަށް ހަނދުބެލުން ހަވީރުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނެ: ޑީޖޭއޭ

ޢީދަށް ހަނދުބެލުން ހަވީރުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނެ: ޑީޖޭއޭ

މި އަހަރުގެ ޝައްވާލު މަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުން މިއަދު ހަވީރުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނެކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން(ޑީޖޭއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ. ޑީޖޭއިން މިއަދު ކުރި އިއުލާނެއްގައި...

ރައީސް ނަޝީދުގެ މެސެޖެއް ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް!

ރައީސް ނަޝީދުގެ މެސެޖެއް ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް!

އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަން އަދި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް މެސެޖެއް ދެއްވައިފިއެވެ....

ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

ނ.ވެލިދޫގައި ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ. އޭނާ ނިޔާވީ ރޭގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައިކަމަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަސްމާ ޙުސައިން އާއި ހަވާލާދީ "އަވަސް'' އިން...

ބުރުގާއަޅައި ނިވާވެގެން ތިބުމަށް ދިން ނަސޭހަތަށް ޝަހިންދާ ފާޑު ކިޔައިފި

ބުރުގާއަޅައި ނިވާވެގެން ތިބުމަށް ދިން ނަސޭހަތަށް ޝަހިންދާ ފާޑު ކިޔައިފި

ބުރުގާއަޅައި ނިވާވެގެން ތިބުމަކީ ރައްކާތެރި ގޮތްކަމަށް، ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އެ މީހެއްގެ ދަރިންނަށް އަންގައިދިނުމަށް އައްޝައިޚް ސާޖިދު މުޙައްމަދު ވިދާޅުވުމުން ޝަހިންދާ އިސްމާޢީލް އެކަމަށް ފާޑު...

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ފެއިލްޑް ސްޓޭޓެއް: ޝަހީދު

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ފެއިލްޑް ސްޓޭޓެއް: ޝަހީދު

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ފެއިލްޑް ސްޓޭޓެއްކަމަށް ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަދި އދ. ގެ ސްޕެޝަލް ރެޕަޓުއާއެއްގެ މަޤާމު ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ ޑރ.އަޙްމަދު ޝަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑރ.ޝަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވީ...

Page 1 of 967 1 2 967