އަޙްމަދު ޝަބީން

އަޙްމަދު ޝަބީން

ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ ބޭނުންގޮތަކަށް މޮޑޭ ފުށްގަނޑަކަށް ގާނޫނު ވެގެން ނުވާނެ – ޑރ ޖަމީލް

އިންތިޚާބަށް ހުރިހާ ނުފޫޒެއް ފޯރުވައިގެން ވެސް ލިބުނީ %30: ޑރ.ޖަމީލް

ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ހުރިހައި ނުފޫޒެއް ފޯރުވައިގެން ވެސް ލިބުނީ އެންމެ %30 ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް...

35 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ވެކްސިން ދޭން ފަށައިފި

ރަމަޟާންމަހު ވެކްސިން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް އާންމުކޮށްފި

ރަމަޟާންމަހު މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ވެކްސިން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް އާންމުކޮށްފިއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން މިރޭ ބުނީ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގައި ވެކްސިން ސެންޓަރުތައް ބަންދުވާނެ...

ޑރ.ނާޒުގެ ދުލުން: އެމްޑީޕީއަށް ވޯޓު ނުދެއްވަން ނިންމެވި ސަބަބު!

ޑރ.ނާޒުގެ ދުލުން: އެމްޑީޕީއަށް ވޯޓު ނުދެއްވަން ނިންމެވި ސަބަބު!

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީއަށް ވޯޓު ނުދެއްވަން ނިންމެވި ސަބަބު، ނަފްސާނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ.ޢާއިޝަތު ޢަލީ ނާޒު ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. އިންތިޚާބު ފެށުމުގެ އެއް ދުވަސް ކުރިން ޑރ.ނާޒްވަނީ...

ކޮވިޑް-19: 24 ގަޑިއިރުތެރޭގައި 16 ކޭސް

އިިތުރު 93 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރަާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް އިިތުރު 93 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ވޭތުވެދިޔަ ސައުވީސް ގަޑިއިރުތެރޭގައި މާލެއިން 50 މީހުންނާއި، އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުން 21 މީހުންނާއި, ރިސޯޓުތަކުން...

މާރިޗު 15 ގެ ފަހުން ވޭމަންޑޫން ދަތުރުކުރި މީހުން ކަރަންޓީނުވާން އަންގައިފި

މާރިޗު 15 ގެ ފަހުން ވޭމަންޑޫން ދަތުރުކުރި މީހުން ކަރަންޓީނުވާން އަންގައިފި

މާރިޗުމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ތ.ވޭމަންޑޫން އެހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރި ފަރާތްތައް ކަރަންޓީނުވާން އަންގައިފިއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ(އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނީ، ވޭމަންޑޫން ކޮވިޑުގެ...

Page 1 of 879 1 2 879