އަޙްމަދު ޝަބީން

އަޙްމަދު ޝަބީން

މ އަތޮޅުން ފެށިގެން ދެކުނަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފި

ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް އެންމެ ދެކުނުގެ 5 އަތޮޅަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފި

ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުގެ 5 އަތޮޅަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފިއެވެ. މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ ލ.އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއަށް...

ކަނޑިތީމަށް ވައުދުވީ ހުރިހާ ކަމެއް ހަގީގަތަކަށް ހަދައިދޭނަން: ރައީސް

ކަނޑިތީމަށް ވައުދުވީ ހުރިހާ ކަމެއް ހަގީގަތަކަށް ހަދައިދޭނަން: ރައީސް

ށ.ކަނޑިތީމަށް މި ސަރުކާރުން ވައުދުވީ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ކަނޑިތީމު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި...

މަޖިލީހުގެ ހަ މެމްބަރަކު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާލައިފި

އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް 5 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު އަނބުރާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ފޮނުއްވަވައިފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަލުން...

ރައީސް ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސް ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ރޭ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ނޮޅިވަރަންފަރު ސުކޫލުގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކައުންސިލުން ވަނީ ރަށުގެ...

އެއް ޕާޓީން އަނެއް ޕާޓީއަށް މެންބަރުން ބަދަލުކުރާކަމުގެ ޝަކުވާ ކެނޑިނޭޅި ދަނީ ލިބެމުން- ހަބީބު

ޓެމްޕްލޭޓް ބޭނުންކޮށްގެން ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ސުންގަޑި 20 ވަނަ ދުވަހު ހަމަވާނެ

މިއަހަރު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ފެނުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އެހެން މީހެއްގެ އެހީތެރިކަމާ ނުލައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހަށް ހަމަވާއިރު...

ގައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ މަގާމަށް ކަށިމާ ޝާކިރު

ގައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ މަގާމަށް ކަށިމާ ޝާކިރު

ގައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ މަގާމަށް އަލްއުސްތާޒު ކަށިމާ އަޙްމަދު ޝާކިރު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މި މަގާމަށް...

Page 1 of 1561 1 2 1,561