ދިޑެއިލީ

ދިޑެއިލީ

ރައީސް ނަޝީދު ރައީސް ސޯލިހްއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރައީސް ނަޝީދު ރައީސް ސޯލިހްއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދިރިއުޅުއްވާ ރިޔާސީ ގެކޮޅު، މުލިޔާގެއަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަޑައިގަތް ދެ ބޭފުޅުން މަޝްވަރާތަކެއް ކުރައްވައިފި...

“ ހިޔާ މަޝްރޫއު“ގެ ފްލެޓުތައް އަންނަ މަހު ފަހު ކޮޅު ހަވާލު ކުރެވެން ފަށާނެ

“ ހިޔާ މަޝްރޫއު“ގެ ފްލެޓުތައް އަންނަ މަހު ފަހު ކޮޅު ހަވާލު ކުރެވެން ފަށާނެ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ "ހިޔާ މަޝްރޫއު"ގެ ފްލެޓުތައް އަންނަ މަހު ފަހު ކޮޅު ހަވާލު ކުރެވެން ފަށާނެ...

މިހާރު ބިޒްނަސް ޕާމިޓަށް އެދެވެނީ ފުލުހުންގެ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް

މިހާރު ބިޒްނަސް ޕާމިޓަށް އެދެވެނީ ފުލުހުންގެ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ލުއިކުރުމާ އެކު، ވިޔަފާރިތަކަށް ހުއްދަ ހޯދަންް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އެެދެން ޖެހޭ ގޮތަށް ކުރިން...

މުވައްޒަފުން ރިސޯޓްތަކަށް ދިއުމަށް މިހާރު ހުރަހެއް ނެތް – ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

މުވައްޒަފުން ރިސޯޓްތަކަށް ދިއުމަށް މިހާރު ހުރަހެއް ނެތް – ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

މުވައްޒަފުން ރިސޯޓްތަކަށް ދިއުމަށް މިހާރު ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ލަފާ ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް އެމިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޓްއަރިޒަމް...

Page 124 of 126 1 123 124 125 126