ދިޑެއިލީ

ދިޑެއިލީ

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ތަޅައިލުމަށްފަހު އެ ތަނުގައި ޕާކިންގ ޒޯނެއް ހަދަނީ

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ތަޅައިލުމަށްފަހު އެ ތަނުގައި ޕާކިންގ ޒޯނެއް ހަދަނީ

ސަރުކާރުގެ ބައެއް އޮފީސްތައް ހިންގަމުން އަންނަ ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ވަރަށް ބޮޑަށް ބާވެ, ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރު ވެފައިވާތީ އެ އިމާރަތް ތަޅައިލަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން...

އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދިޔަ ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ

އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދިޔަ ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ

އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް މައްކާއަށް ދިޔަ ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި ނިޔާވެފައިވަނީ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ, ހިޖުރަ, މުޙައްމަދު ރަފީޢުއެވެ. ރަފީޢު ނިޔާވިއިރު އޮތީ މައްކާގެ...

ބުރިޖުމަތިން ފުންމައިލަން އުޅުނު އަންހެން ކުއްޖަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

ބުރިޖު ލައިޓު ކައިރީގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި މީހަކަށް ފަރުވާދެނީ

ސިނަމާލޭ ބުރިޖަށް އަރާ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ޓްރެފިކް ލައިޓް ކައިރިން ބަހަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އެކަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވާކަމަށް...

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވާހަކަ ޕްރޮމޯޓް ކުރަން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ފުރުސަތު ދީފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވާހަކަ ޕްރޮމޯޓް ކުރަން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ފުރުސަތު ދީފި

ރާއްޖޭގައި މެޑިކަލް މެރުއާނާ ހުއްދަކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ގޮވާލައްވައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖާބިރު ދެއްކެވި ވާހަކަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ހުއްޓުވާފައިނުވާތީ ބައެއް މެންބަރުން އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން...

ރެސިޕީ: ޕާން ބޯކިބާ

ރެސިޕީ: ޕާން ބޯކިބާ

މިފަހަރު މި ގެނެސްދެނީ ޕާން ބޯކިބާ ތައްޔާރުކުރާނެގޮތެވެ. ބޭނުންވާ ތަކެތި: 5 ޖޯޑު ހުދު ޕާން (ކުދިކުދި އެތިކޮޅުކޮޅު ހުންނާނެގޮތަށް ވީދާފައި) 2 ޖޯޑު ފެން 2...

Page 1 of 110 1 2 110