އަބްދުﷲ ޖަޒްލާން

އަބްދުﷲ ޖަޒްލާން

މޮޓޯ ރޭސިންގެ އާ ޖީލެއްގެ ފެށުން އައްޑޫ ސިޓީއިން

މޮޓޯ ރޭސިންގެ އާ ޖީލެއްގެ ފެށުން އައްޑޫ ސިޓީއިން

މޮޓޯ ރޭސިންގ ނުވަތަ ސައިކަލުން ރޭސް ޖެހުމާއި ސައިކަލަށް އެކި ކަހަލަ ބަދަލުތައްގެނެސްގެން ސްޓަންޓް ޖެއްސުން ފަދަ ކަންކަމަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ދުނިޔޭގައި އެކި ފެންވަރުގައި އެކި ފަންތީގައި...

ބަސްކް- މަސައްކަތްތެރި ހުނަރުވެރިއެއްގެ އުއްމީދު

ބަސްކް- މަސައްކަތްތެރި ހުނަރުވެރިއެއްގެ އުއްމީދު

މީހެއްގެ ޝަޙްސިއްޔަތު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެންމެ މުހިއްމު އެއްކަމަކީ އެ މީހަކު ކުރިއަރައިދާގޮތެވެ. ކުރިއަރައިދިއުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެކެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތަކުން ހާސިލްވާ މަންފާތަކާއި އެހެން މީހުންނަށް ކުރާ...

Page 1 of 45 1 2 45