އަބްދުﷲ ޖަޒްލާން

އަބްދުﷲ ޖަޒްލާން

މޮޓޯ ރޭސިންގެ އާ ޖީލެއްގެ ފެށުން އައްޑޫ ސިޓީއިން

މޮޓޯ ރޭސިންގެ އާ ޖީލެއްގެ ފެށުން އައްޑޫ ސިޓީއިން

މޮޓޯ ރޭސިންގ ނުވަތަ ސައިކަލުން ރޭސް ޖެހުމާއި ސައިކަލަށް އެކި ކަހަލަ ބަދަލުތައްގެނެސްގެން ސްޓަންޓް ޖެއްސުން ފަދަ ކަންކަމަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ދުނިޔޭގައި އެކި ފެންވަރުގައި އެކި ފަންތީގައި...

ބަސްކް- މަސައްކަތްތެރި ހުނަރުވެރިއެއްގެ އުއްމީދު

ބަސްކް- މަސައްކަތްތެރި ހުނަރުވެރިއެއްގެ އުއްމީދު

މީހެއްގެ ޝަޙްސިއްޔަތު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެންމެ މުހިއްމު އެއްކަމަކީ އެ މީހަކު ކުރިއަރައިދާގޮތެވެ. ކުރިއަރައިދިއުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެކެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތަކުން ހާސިލްވާ މަންފާތަކާއި އެހެން މީހުންނަށް ކުރާ...

ވެރިކަމުގެ ނާޖާއިޒް ފާއިދާ ނަގަނީ ވެރިންނެވެ

ވެރިކަމުގެ ނާޖާއިޒް ފާއިދާ ނަގަނީ ވެރިންނެވެ

ގައުމެއްގެ ސިޔާސަތު ބަލަހައްޓައި ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ގައުމެއްގެ ރިޔާސީ މިސްރާބު ސީދާ މަގުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަކީ ކޮންމެ ވެރިއެއްގެ ވެސް ވާޖިބެކެވެ. އެގޮތުން އެތަނެއްގައި ހިނގާ ފާސިދު އަމަލުތައް ހުއްޓުވަން...

ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް – ރައީސް ނަޝީދު

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުގެ މަޝްވަރާމަޖިލީހަކަށް ރައީސް ނަޝީދު ދައުވަތު އަރުވައިފި

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ތާއިދުކުރައްވާ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބޭއްވޭ މަޖިލީހެއް މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި އެމް.ޑީ.ޕީ ހަރުގޭގައި...

Page 1 of 45 1 2 45