އަބްދުﷲ ޖަޒްލާން

އަބްދުﷲ ޖަޒްލާން

ގައުމީ ޙިދުމަތުގައި 15 އަހަރު: އާދަމް ޒާހިރު

ގައުމީ ޙިދުމަތުގައި 15 އަހަރު: އާދަމް ޒާހިރު

ފުލުހެއްގެ ވަޒީފާގެ ޒިންމާގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ބާރުއަޅާ އެއްކަމަކީ ހައްގަށް މަސައްކަތްކޮށް، ގާނޫނު ނަގަހައްޓައި، އަމިއްލަ މަސްލަހަތަށް ވުރެ ބޮޑަށް ގައުމެއްގައި ހެދިފައިއޮންނަ ގާނޫނު އަސާސީ...

އައްޑު އަތޮޅު ހިތަދޫ ޒުވާން ޓެކް – ނަތުފް

އައްޑު އަތޮޅު ހިތަދޫ ޒުވާން ޓެކް – ނަތުފް

އައްޑު އަތޮޅު ހިތަދޫއަށް އުފަން އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ނަތުފް ނަސީރު އަކީ، ހުނަރުވެރިކަމުގެ ރޮނގުންނާއި ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިކަމާއި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ހައިރާންކުރުވަނިވި އެތަކެއް ހަރުފަތްތަކެއް ގިރާކޮށްފައިވާ...

ކޭސްތައް އިތުުރުވަނީ ޕީޕީއެމްގެ މުޒާހަރާތަކުގެ ސަބަބުން، ބަލި ފެތުރުން ހުއްޓައިލާ: ނިހާދު

ކޭސްތައް އިތުުރުވަނީ ޕީޕީއެމްގެ މުޒާހަރާތަކުގެ ސަބަބުން، ބަލި ފެތުރުން ހުއްޓައިލާ: ނިހާދު

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް(ޕީޕީއެމް) އިން ކުރި މުޒާހަރާތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑުގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް ގިނަވެއްޖެކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު...

ދިއްގަރު ބިން ހިއްކުމާއި، ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ދިއްގަރު ބިން ހިއްކުމާއި، ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

މ.ދިއްގަރު ބިން ހިއްކުމާއި، ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނީ ދިއްގަރުގެ ބިން ހިއްކުމާއި، ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި...

ފަހުގެ އޮއެވަރު

ފަހުގެ އޮއެވަރު

ދުނިޔެއަށް އިންސާނުން ފޮނުއްވުމަށްފަހު ދެއްވި އެންމެ ބޮޑު އެއް ނިޢުމަތަކީ ބުއްދިއާއި ވިސްނުމުގެ ގާބިލުކަމެވެ. އިންސީން އެހެނިހެން ޙަލްގުންނަށްވުރެ މަތިވެރިވާ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ އެއީއެވެ. ކަން...

ބޭވަފާތެރިވި ކަމަށް ބުނެ އަންހެންމީހާ މަރާލަން އުޅެފި

ބޭވަފާތެރިވި ކަމަށް ބުނެ އަންހެންމީހާ މަރާލަން އުޅެފި

އިންޑިއާގެ ޓެލަންގަނާގެ ހައްމަމް އަވަށުގައި ފިރިއަކު އޭނާގެ އަނބިމީހާ ބޭވަފާތެރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހަމަލާދީ ގަސްތުގައި މަރާލަން އުޅެފިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މަންޒަރުދުށް މީހުން ވަނީ މި ހާދިސާގައި އަނިޔާ...

Page 1 of 44 1 2 44