ޢަބްދުއްރަޙްމާން މުޙައްމަދު

ޢަބްދުއްރަޙްމާން މުޙައްމަދު

ބަދަލާއެކު ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ގެއްލުނު 6 މަސް ގްރޭޑް 8ގެ ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭނެ: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

ބަދަލާއެކު ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ގެއްލުނު 6 މަސް ގްރޭޑް 8ގެ ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭނެ: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

ކިޔެވުން ފަށާ ދުވަހަށް ގެންނަ ބަދަލާއެކު، ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ގްރޭޑް 8ގެ ދަރިވަރުންނަށް ގެއްލުނު 6 މަސް އަނބުރާ ލިބޭނެ ކަމަށް ޑރ. އިސްމާއީލް ޝަފީއު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ....

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޗައިނާގެ ބެއިޖިންގއަށް ވަޑައިގެންފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޗައިނާގެ ބެއިޖިންގއަށް ވަޑައިގެންފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއާއި އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުޙައްމަދު ޗައިނާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގައި އެޤައުމުގެ ވެރިރަށް ބެއިޖިންގ އަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން...

ޗައިނާއާ އެކު ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުތައް ކުރިއަށްގެންދަން ތައްޔާރު: ރައީސް

ޗައިނާއާ އެކު ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުތައް ކުރިއަށްގެންދަން ތައްޔާރު: ރައީސް

ޗައިނާއާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ހަދާފައިވާ މިނިވަން ވިޔަފާރި ނުވަތަ ފްރީ ޓްރޭޑު އެއްބަސްވުމަކީ ދެ ގައުމުގެ ގާތް ގުޅުމުގެ ރަމްޒެއް ކަމަށާއި އެއަށް އަމަލުކުރަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި...

ވިދިވިދިގެން ހަތަރު ވަނަ ދައުރަކަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރުކަން ހަސީނާއަށް

ވިދިވިދިގެން ހަތަރު ވަނަ ދައުރަކަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރުކަން ހަސީނާއަށް

ބަންގްލަދޭޝްގެ ޢާންމު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައި ބޮޑުވަޒީރު ޝައިޚް ހަސީނާ ވިދިވިދިގެން ހަތަރު ވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. އިންތިޚާބުގެ ވަޤުތީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުގައި ހަސީނާގެ...

ދުވާލަކު 200 އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރި ކުރުން މިހާރު 25 އުޅަނދަށް ދަށްވެއްޖެ: އަމީން

ދުވާލަކު 200 އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރި ކުރުން މިހާރު 25 އުޅަނދަށް ދަށްވެއްޖެ: އަމީން

މީގެ ކުރިން ދުވާލަކު 200 އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ކުރުން މިހާރު 25 އަށް ތިރިކޮށްފައިވާކަމަށް ދަތުރުފަތުރާއި މަދަނީ އުދުހުންތަކާ ބެހޭ ވަޒީރު މުޙައްމަދު އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ....

ވިލިމާލޭގެ ޕާކެއް ތަރައްޤީކުރަން ސްޓެލްކޯއާ ހަވާލުކޮށްފި

ވިލިމާލޭގެ ޕާކެއް ތަރައްޤީކުރަން ސްޓެލްކޯއާ ހަވާލުކޮށްފި

ވިލިމާލޭގެ ޕާކެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ސްޓެލްކޯއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ވިލިމާލެ 38 ނަންބަރު ކޮށީގައި މިހާރުވެސް އޮތް ޕާކެއްގެ އާބާތުރަ ފިލުވައި، ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ. ޕާކު ތަރައްޤީކުރުމާއި...

Page 1 of 44 1 2 44